Teema

KOV 2021 Keskerakonna üldprogramm

Ava täisvaades
Kokku lubadust 19

Lubatud

19

Tagame kakskeelsete õpetajate süsteemi laienemise igasse venekeelsesse lasteaiarühma.

See tähendab, et igas lasteaiarühmas oleks üks emakeele tasemel eesti keelt valdav õpetaja.

Koostöös riigiga kaotame lasteaia kohatasu

Koostöös riigiga kaotame lasteaia kohatasu, et tagada võrdne alushariduse kättesaadavus sõltumata perekonna majanduslikust olulorrast.

Püstitame kõigis omavalitsustes pikemaajalised eesmärgid ja koostame tegevuskava nende saavutamiseks

Lähtudes arengustrateegiast „Eesti 2035“ ja kaasates kohalikke elanikke, püstitame kõigis omavalitsustes pikemaajalised eesmärgid ja koostame tegevuskava nende saavutamiseks.

Ehitame igas omavalitsuses välja tervikliku ning ohutu kergliiklus- ja kõnniteede võrgustiku

Ehitame igas omavalitsuses välja tervikliku ning ohutu kergliiklus- ja kõnniteede võrgustiku. Lähiaastatel toetame riigi poolt kergliiklusteede rajamist 25 miljoni euroga.

Jälgime energiasäästu ja kaasaegse linnaruumi põhimõtteid

Ehitus- ja parendustöid planeerides jälgime energiasäästu ja kaasaegse linnaruumi põhimõtteid. Iga planeeringu keskmes olgu inimese ja keskkonna kooskõla.

Muudame lihtsamaks inimeste ja ettevõtjate suhtlemise omavalitsusega

Selleks aitame olemasolevate teenuste kõrval arendada e-teenuseid. Tõhustame maapiirkondade ettevõtjate nõustamise teenust ja toetame investeeringuid.

Toetame kogukonna algatusi ning kaasarääkimist igapäevaelu korraldamisel

Toetame kogukonna algatusi ning kaasarääkimist igapäevaelu korraldamisel. Kogukonnad on väärtuslikud võrdväärsed partnerid kohalikule omavalitsusele.

Igas Eestimaa kaugemagi nurga kodus oleks puhas vesi, juurdepääsuteed ja elekter.

Jätkame hajaasustuse programmi, et igas Eestimaa kaugemagi nurga kodus oleks puhas vesi, juurdepääsuteed ja elekter.

Jätkame regionaalprogrammide elluviimist Ida-Virumaal ja Kagu-Eestis.

Õiglase Ülemineku Fondi ja muude EL-i fondide toel anname Ida-Virumaa arengule uue hoo.

Toetame üürielamute ehitamist

Toetame üürielamute ehitamist riigi, kohaliku omavalitsuse ja erasektori koostöös. Kvaliteetne eluase peab olema kättesaadav üle terve Eesti.

Toetame regionaalseid kolledžeid, kutsekoole ning kodulähedasi koole.

Soodustame nii põhi-, kesk-, kutse- kui ka kõrghariduse paindlikku omandamist inimese elukohast sõltumata. Seetõttu on jätkuvalt oluline toetada regionaalseid kolledžeid, kutsekoole ning kodulähedasi koole.

Jätkame korterelamute rekonstrueerimise toetamist

Jätkame korterelamute rekonstrueerimise toetamist vähemalt 70 miljoniga aastas. Väljaspool suurlinnasid pakume selleks soodsamaid toetusi ja laenutingimusi.

Kirjadele, taotlustele ja pöördumistele tuleb vastata poole kiiremini ehk 30 päeva asemel 15 päevaga.

Peame oluliseks kohalikes omavalitsustes üle Eesti kiirendada asjaajamist. Selleks võtame volikogude tasandil vastu otsuse, et kirjadele, taotlustele ja pöördumistele tuleb vastata poole kiiremini ehk 30 päeva asemel 15 päevaga.

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!
crossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram