Teema

Reformierakonna programm KOV valimistel 2021 (Lüganuse vald)

Ava täisvaades
Kokku lubadust 12

Lubatud

12

Keskkond ja kliimamuutused

Loodust ja keskkonda mõjutavad kahtlemata väga suurel määral tööstus ja tootmine. Oleme arvamusel, et targad lahendused, parim võimalik tehnoloogia ja keskkonnanõuetele vastav ettevõtlus on meie valda teretulnud. Mõjude hindamiseks ja otsuste langetamiseks tuleb tellida põhjalikud uuringud ja keskkonnamõjude hindamised. Olime valmis algatama vajalikke tegevusi Viru Keemia Grupi biotoodete tootmiskompleksi rajamise [...]

Mugav elukeskkond kõigile

Tuleb töötada nii, et meie vallas oleks kõigil inimestel mugav elada, pääseda tööle, mängida ja õppida, puhata ja saada vajalikke teenuseid. Transpordiühendused olgu sujuvamad Jõhvi-Narva, Rakvere-Tallinna ja Tartu suunal. Selleks teeme koostööd ühistranspordikeskustega ja reisijateveo korraldajatega raudteel. Kergliiklusteede võrgustikku annab veel mitmes kohas täiendada. Ühendamata on Kiviõli ja Püssi, Kiviõli [...]

Turvalisus

Kriisideks tuleb valmistuda hoolega, et tagada meie elanike turvalisus ja ohutus. Suurendame elanike valmisolekut hädaolukordades hakkama saada. Toetame ja teeme koostööd vallas tegutsevate vabatahtlike ühendustega, kes panustavad kogukonna turvalisusesse. Jätkame koostööd päästeametiga, mille üks hea näide on projekt „Kodud tuleohutuks“.

Rahvatervis ja sport

Vajame terviseedenduse spetsialisti, kes korraldaks iga päev meie inimestele aktiivseid tervist edendavaid sportlikke tegevusi: jooksusid, kepikõndi, erinevaid võistluseid, tänavakorvpalliturniire või midagi muud. Meil on korralikud kergliiklusteed, jõulinnakud ja spordiplatsid juba olemas, need tuleb rahvale kasutusse anda ja tegevusi eest vedada. Hädasti on vaja suurt ajakohast jõusaali! Valmival Kiviõli staadionil on [...]

Huviharidus

Iga valla laps, noor või täiskasvanu tegelegu millegi meelepärasega! Muusikaga, maalimisega, kangakudumisega, tantsuga või robootikaga – kõik ideed on teretulnud ja teostatavad meie oma Kiviõli kunstide koolis või teistes piirkonna huviringides.

Kogukonnaelu

Leiame, et kõike ei pea ära korraldama vallavalitsus. Väärtustame kogukondade enda algatusi ja tegevusi, anname külaseltsidele selleks soovitud võimalused ja arendusprojektideks vajaliku rahalise omaosaluse.

Kultuur

Elame just nii sobivas kohas, et kultuuri igati nautida. Saame seda teha kohapeal või soovi korral sõita mujale. Kultuurikorraldaja tuleb tööle kutsuda igasse rahvamajja, majades peab olema sees hing ja käima elu.

Noored

Vald ei ole jätkusuutlik, kui noored lahkuvad. Aitame noortel kasvada ning areneda ettevõtlikumaks, hakkajamaks ja iseseisvamaks. Mine vaata maailmas ringi, õpi, saa kogemusi ja tule tagasi, sa oled oodatud! Ka väikeses kohas saab realiseerida oma unistusi ja ideid. Elamuehituseks vajalik maatükk Purtse jõe ääres maksab kordades vähem kui Pirita jõekäärus. [...]

Haridus

Meie vallas tuleb kindlasti ümber korraldada haridusasutuste võrk, muuta see efektiivsemaks ning õppijasõbralikumaks. Kulutame praegu igal aastal 52% valla eelarvest haridusele, sellest suurema osa majade ülalpidamisele. Nii ei saa kaua jätkata! Tagame kvaliteetse alus- ja põhihariduse. Loome meie vallas uudse kogupäevakooli, mis ühendab endas üld- ja huvihariduse kogu päeva jooksul. [...]

Ettevõtlus

Vajalik valla arengumootor. Ettevõtjaid peab kindlasti tunnustama ja toetama arengutes, mis loovad või säilitavad töökohti ning annavad maksutulu. Ettevõtlus ei ole pelgalt erahuvi, vaid see on suuremal või vähemal määral kasulik meile kõigile, kogukonna ja ühiskonna heaolule tervikuna. Mõelgem suuremalt!

Valla maine

Lüganuse vald ei ole mahajäetud või unustatud paljude omasuguste seas, vaid on seiklusmaa Ida-Virumaa lipulaev! Kutsume meile külalisi ja turiste, osaleme maakondlikus turismiklastris ja Ida-Virumaa mainekujunduses tervikuna.

Räägime inimestega

Tutvustame valla tegemisi tihedamini ja arusaadavalt, kasutades selleks tänapäevasemaid meetodeid ja oskuseid. Tegutseme avatult ja ausalt

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!
crossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram