Vaata kõiki programme ja kandidaate KOV valimistel 2021 👉
Teema

Reformierakonna programm KOV valimistel 2021 (Pärnu linn)

Change to Kanban view
Kokku lubadust 137

Lubatud

137

Taaselustame kampaania „Kas sina oled juba pärnakas?”

Taaselustame kampaania „Kas sina oled juba pärnakas?”, et korrastada registriandmeid ja suurendada Pärnu elanikkonda.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kutsume koostöös kodanikuorganisatsioonidega Pärnus ellu ülemaailmse pärnakate akadeemia

Kutsume koostöös kodanikuorganisatsioonidega Pärnus ellu ülemaailmse pärnakate akadeemia.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Jätkame kogukonna (õunapuu)aia rajamist

Jätkame kogukonna (õunapuu)aia rajamist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Algatame programmi „Kõik Pärnu lapsed oskavad ujuda”

Algatame oma eelmisel valitsemisperioodil rajatud uues Raja tn ujulas programmi „Kõik Pärnu lapsed oskavad ujuda”, et pakkuda koolilastele kohustuslike ujumisõpetuse tundide kõrval võimalust linna kulul oma ujumisoskust arendada ka suvel või koolivaheajal.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Panustame senisest enam turvalisusesse, mis heaoluriigi ja tulevikulinna märgina peab saama ka Pärnu uueks põhimärksõnaks ja normiks

Panustame senisest enam turvalisusesse, mis heaoluriigi ja tulevikulinna märgina peab saama ka Pärnu uueks põhimärksõnaks ja normiks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rajame endise Pärnu linnapea Oskar Kase mälestuse pargi

Rajame endise Pärnu linnapea Oskar Kase mälestuse pargi, kuhu saab iga pärnakas soovi korral või mõne perekondliku tähtpäeva puhul istutada oma puu, milleks praegu puudub linnas sobiv võimalus.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Ehitame Vallikääru parki statsionaarse lava

Ehitame Vallikääru parki statsionaarse lava, sest hetkel on see justkui alasti ega paku muusikutele, tantsijatele ja pillimeestele kuigi mugavat esinemisvõimalust.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rajame Endla teatri taha parkimismaja, et leevendada Vallikääru piirkonna tänavate autostumist

Rajame Endla teatri taha parkimismaja, et leevendada Vallikääru piirkonna tänavate autostumist, ning ühendame parkimismaja galerii kaudu teatriga, et tagada mugav ligipääs teatrimajja.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Seisame selle eest, et tasuta bussisõit pensionäridele alates 63

Seisame selle eest, et tasuta bussisõit pensionäridele alates 63. eluaastast laieneks kogu omavalitsuse territooriumile, nii sõiduks linnas kui ka sõiduks linna.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Suurendame Pärnumaa laste ja noorte vaimse tervise keskuse toetamist

Suurendame Pärnumaa laste ja noorte vaimse tervise keskuse toetamist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Parandame psühholoogilise nõustamise ja vägivallaohvrite kriisinõustamise kättesaadavust

Parandame psühholoogilise nõustamise ja vägivallaohvrite kriisinõustamise kättesaadavust.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kindlustame naiste tugikeskuses viibivatele lastele operatiivse psühholoogi- ja nõustaja teenuse

Kindlustame naiste tugikeskuses viibivatele lastele operatiivse psühholoogi- ja nõustaja teenuse.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Alustame etenduste ajal viipekeeletõlke pakkumist Endla teatris

Alustame etenduste ajal viipekeeletõlke pakkumist Endla teatris.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame linnaosa- ja osavallakeskuste eakate ühingute tegevust

Toetame linnaosa- ja osavallakeskuste eakate ühingute tegevust.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tagame ootustele vastava ja jätkusuutliku koduhooldusteenuse

Tagame ootustele vastava ja jätkusuutliku koduhooldusteenuse.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Seisame hoolekandeasutuste töötajate kiirema palgatõusu eest

Seisame hoolekandeasutuste töötajate kiirema palgatõusu eest.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Vaagime Tõstamaa hooldekodu juurdeehituse põhjendatust

Vaagime Tõstamaa hooldekodu juurdeehituse põhjendatust.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Otsime koostöös eraettevõtjatega võimalusi valveapteegi lahtiolekuaegade pikendamiseks

Otsime koostöös eraettevõtjatega võimalusi valveapteegi lahtiolekuaegade pikendamiseks, et tagada teenuse kättesaadavus ööpäev läbi ning riiklikel pühadel.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame Uue Kunsti Muuseumile oma kodu (ruumide) leidmist

Toetame Uue Kunsti Muuseumile oma kodu (ruumide) leidmist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame rahvusvahelist konverentsiturismi Pärnus

Toetame rahvusvahelist konverentsiturismi Pärnus.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Esitame taotluse juba teiste rahvusvaheliste Hansapäevade korraldamiseks Pärnus

Esitame taotluse juba teiste rahvusvaheliste Hansapäevade korraldamiseks Pärnus.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Arendame Pärnu valgusfestivalist rahvusvaheliselt tunnustatud sündmuse

Arendame Pärnu valgusfestivalist rahvusvaheliselt tunnustatud sündmuse.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame Läänemere kunstisadama rajamist Pärnusse

Toetame Läänemere kunstisadama rajamist Pärnusse.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Seisame Kirjandusfesti toimumise eest Pärnus

Seisame Kirjandusfesti toimumise eest Pärnus.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Jätkame loomestipendiumite väljaandmist

Jätkame loomestipendiumite väljaandmist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Taaselustame puhkpillimuusikaõhtud Koidula pargis

Taaselustame puhkpillimuusikaõhtud Koidula pargis.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Jätkame Eesti ja muukeelse elanikkonna rahvakultuuri ürituste toetamist

Jätkame Eesti ja muukeelse elanikkonna rahvakultuuri ürituste toetamist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Osaleme kirikute renoveerimises

Osaleme kirikute renoveerimises.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame ka edaspidi traditsioonilisi tuntud ja tunnustatud kultuuriüritusi

Toetame ka edaspidi traditsioonilisi tuntud ja tunnustatud kultuuriüritusi ning oleme avatud uutele, pidades silmas kvaliteeti, rahvusvahelisust ja üritusturismi potentsiaali.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Jätkame Pärnu omakultuuri loovate ja traditsioone hoidvate aastaringselt tegutsevate kultuuriasutuste, -keskuste ja -seltside ning sihtasutuste süsteemset toetamist

Jätkame Pärnu omakultuuri loovate ja traditsioone hoidvate aastaringselt tegutsevate kultuuriasutuste, -keskuste ja -seltside ning sihtasutuste süsteemset toetamist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Seame sisse ühistranspordi soodustuse kõikidele Pärnu koolides õppivatele noortele, sõltumata nende elukohast

Seame sisse ühistranspordi soodustuse kõikidele Pärnu koolides õppivatele noortele, sõltumata nende elukohast.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Töötame välja motivatsioonipaketi noorspetsialistidele, et hoida neid Pärnus või tuua siia tagasi

Töötame välja motivatsioonipaketi noorspetsialistidele, et hoida neid Pärnus või tuua siia tagasi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome noorte omaalgatusprogrammi toetussummaga 5000 eurot aastas

Loome noorte omaalgatusprogrammi toetussummaga 5000 eurot aastas.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Peame loomulikuks, et volikogu noortekomisjoni juhib noor

Peame loomulikuks, et volikogu noortekomisjoni juhib noor.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kaasame volikogu komisjonidesse rohkem noori

Kaasame volikogu komisjonidesse rohkem noori.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Korrastame Tõstamaa spordiväljaku

Korrastame Tõstamaa spordiväljaku.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Muudame Munamäe pargi kaasaegseks ja atraktiivseks vaba aja veetmise kohaks, renoveerime skatepargi

Muudame Munamäe pargi kaasaegseks ja atraktiivseks vaba aja veetmise kohaks, renoveerime skatepargi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Teeme koostöös eraettevõtjaga korda Pärnu ranna häbipleki: Rannahoone ja selle esise betoonplatsi, et luua moodne ja mugav puhkusekompleks

Teeme koostöös eraettevõtjaga korda Pärnu ranna häbipleki: Rannahoone ja selle esise betoonplatsi, et luua moodne ja mugav puhkusekompleks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Viime lõpule rannapromenaadi laudtee renoveerimise ja paigaldame rannapiirkonda juurde lukustavaid turvakappe

Viime lõpule rannapromenaadi laudtee renoveerimise ja paigaldame rannapiirkonda juurde lukustavaid turvakappe.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Propageerime ja arendame jalgrattakultuuri Pärnus

Propageerime ja arendame jalgrattakultuuri Pärnus. Jätkame jalg- ja tõukerattaparklate väljaehitamist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Esitame koos jalgpalliliiduga taotluse rannajalgpalli Euroliiga ühe etapi, superfinaali või maailmameistrivõistluste korraldamiseks Pärnus

Esitame koos jalgpalliliiduga taotluse rannajalgpalli Euroliiga ühe etapi, superfinaali või maailmameistrivõistluste korraldamiseks Pärnus.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rakendame senisest paremini Pärnu potentsiaali võõrustada rannas, Pärnu rannastaadionil, jõel jm rahvusvahelisi võistluseid

Rakendame senisest paremini Pärnu potentsiaali võõrustada rannas, Pärnu rannastaadionil, jõel jm rahvusvahelisi võistluseid.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Suurendame Pärnu linna esindusvõistkondade iga-aastast toetust

Suurendame Pärnu linna esindusvõistkondade (meeste korv-, võrk- ja jalgpallis ning naiste jalgpallis ja sõudmises) iga-aastast toetust.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame ekstreemspordikeskuse aastaringset tegutsemist

Toetame ekstreemspordikeskuse aastaringset tegutsemist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Ehitame väliuisuväljakud Paikuse spordikeskuse juurde ja Mai kooli korvpalliväljakule

Ehitame väliuisuväljakud Paikuse spordikeskuse juurde ja Mai kooli korvpalliväljakule.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame jätkuvalt kunstmurukattega jalgpalliväljaku rajamist rannastaadioni harjutusväljakule

Toetame jätkuvalt kunstmurukattega jalgpalliväljaku rajamist rannastaadioni harjutusväljakule.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Panustame senisest enam jalgratta- ja kergliiklusteede silmapaistvasse tähistusse

Panustame senisest enam jalgratta- ja kergliiklusteede silmapaistvasse tähistusse.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rajame koostöös AS-iga Pärnu Vesi Jaansoni rajale joogiveepunktid

Rajame koostöös AS-iga Pärnu Vesi Jaansoni rajale joogiveepunktid.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Teostame „vigade paranduse” Raeküla kunstlumega suusaradade projektile

Teostame „vigade paranduse” Raeküla kunstlumega suusaradade projektile.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Jätkame rahvusvahelise sõudekeskuse väljaehitamist jõe paremkaldal ning Pärnu Kalevi sõudekeskuse arendamist

Jätkame rahvusvahelise sõudekeskuse väljaehitamist jõe paremkaldal ning Pärnu Kalevi sõudekeskuse arendamist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame stipendiumiprogrammiga ka edaspidi andekaid noorsportlaseid

Toetame stipendiumiprogrammiga ka edaspidi andekaid noorsportlaseid.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Arendame veelgi sportimisvõimalusi avalikus linnaruumis

Arendame veelgi sportimisvõimalusi avalikus linnaruumis, nt rajame igasse linnaossa ja osavalda ülipopulaarse nn puuri ehk piirdega polüfunktsionaalse spordiväljaku.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Võimaldame elanikel kasutada linnale kuuluvaid välispordiväljakuid senisest enam eralgatuslikuks sportimiseks

Võimaldame elanikel kasutada linnale kuuluvaid välispordiväljakuid senisest enam eralgatuslikuks sportimiseks (väljaspool asutuste tööaega).

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Renoveerime Pärnu kunstikooli hoone

Renoveerime Pärnu kunstikooli hoone (P. Kerese 3).

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Suurendame erahuvihariduse toetamist 20% võrra

Suurendame erahuvihariduse toetamist 20% võrra.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Algatame arutelu Pärnusse kogupäevakooli loomiseks, võttes šnitti Saksamaalt

Algatame arutelu Pärnusse kogupäevakooli loomiseks, võttes šnitti Saksamaalt.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame väärikate ülikooli kui elukestva õppe tunnustatud vormi tegevust

Toetame väärikate ülikooli kui elukestva õppe tunnustatud vormi tegevust.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Edendame koostöös Pärnu koolide ja ettevõtetega infotehnoloogiaõpet ning suurendame toetust tehnikaharidusele

Edendame koostöös Pärnu koolide ja ettevõtetega infotehnoloogiaõpet ning suurendame toetust tehnikaharidusele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Asutame andeka ÕPILASE ÕPETAJA stipendiumi

Asutame andeka ÕPILASE ÕPETAJA stipendiumi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome noorte omaalgatusfondi

Loome noorte omaalgatusfondi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Suhtume avatult ja toetavalt purjetamisõpetusse koolides

Suhtume avatult ja toetavalt purjetamisõpetusse koolides.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Renoveerime Tammsaare kooli staadioni

Renoveerime Tammsaare kooli staadioni

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rajame Paikuse Põhikooli juurde tehnikamaja

Rajame Paikuse Põhikooli juurde tehnikamaja.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Ehitame uue kooli raske ja sügava puudega lastele (Päikesekool)

Ehitame uue kooli raske ja sügava puudega lastele (Päikesekool).

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Renoveerime Raeküla ja Rääma kooli hooned

Renoveerime Raeküla ja Rääma kooli hooned.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Arvestame koolitoidu pakkumisel erinevate toitumiseelistustega: tagame tavapäraste valikute kõrval ka täisväärtusliku taimse toidu võimaluse ja suurendame mahetoidu osakaalu

Arvestame koolitoidu pakkumisel erinevate toitumiseelistustega: tagame tavapäraste valikute kõrval ka täisväärtusliku taimse toidu võimaluse ja suurendame mahetoidu osakaalu.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Seisame selle eest, et Pärnu Õppenõustamiskeskuse (ÕNK) tugispetsialistid jätkaksid koolidest eraldi seisva üksusena

Seisame selle eest, et Pärnu Õppenõustamiskeskuse (ÕNK) tugispetsialistid jätkaksid koolidest eraldi seisva üksusena. Tagame kõigile alus- ja üldharidusasutusele tugiteenuse kättesaadavuse ning muudame selle kättesaadavamaks ka õppetöövälisel ajal.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Peame vajalikuks Pärnu haigla juurde laste ja noorukite psühhiaatrilise abi osakonna loomist, et ennetada ja lahendada psüühilise sõltuvus- ja käitumishäiretega noorte probleeme

Peame vajalikuks Pärnu haigla juurde laste ja noorukite psühhiaatrilise abi osakonna loomist, et ennetada ja lahendada psüühilise sõltuvus- ja käitumishäiretega noorte probleeme.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tõstame kõrgharidusega tugispetsialistide ja noorsootöötajate palka, et see oleks võrdne õpetajate palkadega

Tõstame kõrgharidusega tugispetsialistide ja noorsootöötajate palka, et see oleks võrdne õpetajate palkadega.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Ühtlustame alus-, üld- ja huvihariduses töötavate kõrgharidusega õpetajate palgad

Ühtlustame alus-, üld- ja huvihariduses töötavate kõrgharidusega õpetajate palgad.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Nüüdisajastame kõik Pärnu linna lasteaiad ja nende mänguväljakud

Nüüdisajastame kõik Pärnu linna lasteaiad ja nende mänguväljakud. Oleme seisukohal, et kõigil lastel peavad sõltumata lasteaiast olema võimalikult võrdsed tingimused.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Parandame Tõstamaa joogivee kvaliteeti ning jätkame veepuhastus- ja kanalisatsioonisüsteemi arendamist

Parandame Tõstamaa joogivee kvaliteeti ning jätkame veepuhastus- ja kanalisatsioonisüsteemi arendamist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Jätkame osalemist progremmis, mis toetab hajaasustuspiirkonna majapidamiste vee- ja kanalisatsiooniprobleemide lahendamist

Jätkame osalemist progremmis, mis toetab hajaasustuspiirkonna majapidamiste vee- ja kanalisatsiooniprobleemide lahendamist põhimõttel, et 1/3 panustab omanik, 1/3 riik ja 1/3 omavalitsus.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rajame 2022. aastal joogiveepunktid Jaansoni raja äärde ja suurendame nende arvu supelrandades

Rajame 2022. aastal joogiveepunktid Jaansoni raja äärde ja suurendame nende arvu supelrandades.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Alustame ettevalmistusi Pärnu Mõrra reoveepuhasti renoveerimiseks, et minimeerida lõhnahäiringuid Vana-Pärnus

Alustame ettevalmistusi Pärnu Mõrra reoveepuhasti renoveerimiseks, et minimeerida lõhnahäiringuid Vana-Pärnus.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Investeerime AS-i Pärnu Vesi kaudu veemajandusse järgmisel neljal aastal kokku ca 7,5 miljonit eurot

Investeerime AS-i Pärnu Vesi kaudu veemajandusse järgmisel neljal aastal kokku ca 7,5 miljonit eurot: rekonstrueerime ca 10 km ulatuses vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveetorustikku; rajame 5 km ulatuses uusi vee- ja kanalisatsioonitorustikke, sh ehitame välja Muti ja Põldeotsa külade ühiskanalisatsiooni ning Paide mnt ja Lodja tee ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni; suuname valdkonna [...]

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Oleme ka edaspidi osalised Pärnumaa ühtses piletisüsteemis

Oleme ka edaspidi osalised Pärnumaa ühtses piletisüsteemis.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Pakume ka edaspidi Pärnumaa Ühistranspordikeskuse kaudu sotsiaaltranspordi teenust

Pakume ka edaspidi Pärnumaa Ühistranspordikeskuse kaudu sotsiaaltranspordi teenust.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Otsime koostöös arendajatega võimalusi Pärnusse katselise isesõitva bussi liini rajamiseks

Otsime koostöös arendajatega võimalusi Pärnusse katselise isesõitva bussi liini rajamiseks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Jätkame bussiooteplatvormide nüüdisajastamist, sh liigume edasi nende valgustamise projektiga

Jätkame bussiooteplatvormide nüüdisajastamist, sh liigume edasi nende valgustamise projektiga. Peame vajalikuks oluliselt suuremate infotabloode kasutuselevõtmist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kavandame Rail Balticu terminali ja kesklinna ühendamist elektribussiga

Kavandame Rail Balticu terminali ja kesklinna ühendamist elektribussiga.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Otsime võimalusi elektri- ja/või vesinikbusside kasutuselevõtmiseks ühistranspordis

Otsime võimalusi elektri- ja/või vesinikbusside kasutuselevõtmiseks ühistranspordis.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tihendame bussiliiklust Savi tn suunal, sh Loode-Pärnu Tööstuskülla

Tihendame bussiliiklust Savi tn suunal, sh Loode-Pärnu Tööstuskülla.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Integreerime Pärnu rongi-, bussi-, lennu- ja laevaliikluse

Integreerime Pärnu rongi-, bussi-, lennu- ja laevaliikluse.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Taastame head partnerlus- ja koostöösuhted Pärnumaa Ühistranspordikeskusega

Taastame head partnerlus- ja koostöösuhted Pärnumaa Ühistranspordikeskusega.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame laste mänguväljakute rajamist korterelamute juurde

Toetame laste mänguväljakute rajamist korterelamute juurde.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Korraldame ideekonkursi, muutmaks korterelamute nn konteiner-prügimajandus esteetilisemaks ja mugavamaks

Korraldame ideekonkursi, muutmaks korterelamute nn konteiner-prügimajandus esteetilisemaks ja mugavamaks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Viime ellu juba aastaid kavandatud, kuid venima jäänud Tõstamaa keskplatsi, kergliiklustee ja tänavavalgustuse projektid

Viime ellu juba aastaid kavandatud, kuid venima jäänud Tõstamaa keskplatsi, kergliiklustee ja tänavavalgustuse projektid.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rajame Suur-Jõe tänava äärde kõnnitee

Rajame Suur-Jõe tänava äärde kõnnitee.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Ehitame Metsa tn 15 kinnistule parkimismaja

Ehitame Metsa tn 15 kinnistule parkimismaja.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Laiendame nutikate ülekäiguradade võrgustikku

Laiendame nutikate ülekäiguradade võrgustikku.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Valgustame Rannapargi alates Estonia Pargi majast kuni Ammende villani

Valgustame Rannapargi alates Estonia Pargi majast kuni Ammende villani.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Jätkame Pärnu linna tänavavalgustuse uuendamist, pidades sealjuures oluliseks säästlikkust, head nähtavust, esteetilisust ja ohutust

Jätkame Pärnu linna tänavavalgustuse uuendamist, pidades sealjuures oluliseks säästlikkust, head nähtavust, esteetilisust ja ohutust.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame programmiga „Hoovid korda” ka edaspidi korterelamute hoovide korrastamist

Toetame programmiga „Hoovid korda” ka edaspidi korterelamute hoovide korrastamist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Korraldame nii keskuslinnas kui ka osavaldades kauni kodu konkursse, väärtustamaks majaelanike tööd ja ilusat elukeskkonda

Korraldame nii keskuslinnas kui ka osavaldades kauni kodu konkursse, väärtustamaks majaelanike tööd ja ilusat elukeskkonda.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tagame osavaldade alalise elanikkonnaga haja-asustuspiirkondades koduteede lumetõrje valla vahenditest

Tagame osavaldade alalise elanikkonnaga haja-asustuspiirkondades koduteede lumetõrje valla vahenditest.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Muudame Supeluse tänava atraktiivseks (suveperioodil jalakäijate) promenaadiks

Muudame Supeluse tänava atraktiivseks (suveperioodil jalakäijate) promenaadiks

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Alustame moodsate, nt USB-laadimispistikutega nutipinkide võrgustiku rajamist

Alustame moodsate, nt USB-laadimispistikutega nutipinkide võrgustiku rajamist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rajame linna turvatud jalgrataste hoiualad ja koolide juurde jalgrattaparklad

Rajame linna turvatud jalgrataste hoiualad ja koolide juurde jalgrattaparklad.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Jätkame jalgrattateede võrgustikupõhist arendamist, sh loome esmaseid „tehnopunkte“

Jätkame jalgrattateede võrgustikupõhist arendamist, sh loome esmaseid „tehnopunkte“.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Ehitame välja nüüdisaegsed valgustusega teed väikerandadeni

Ehitame välja nüüdisaegsed valgustusega teed väikerandadeni (Sauga jõe äärest Vana-Pärnu randa ning Mai kooli kõrvalt, Mai kergliiklustee algusest ja Papiniidu tänava pikenduselt randa viivad reelõigud).

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rajame tiheasustusalade kruusateede asemele tolmuvaba kattega teed

Rajame tiheasustusalade kruusateede asemele tolmuvaba kattega teed (aastas 6–8 km) ning jätkame katete paigaldamist teedele, kus tehakse iga-aastast tolmutõrjet.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rekonstrueerime kesklinna silla ning jätame selle ka tulevikus avatuks kõigile sh erasõidukite liikluseks

Rekonstrueerime kesklinna silla ning jätame selle ka tulevikus avatuks kõigile sh erasõidukite liikluseks

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame kolmanda silla ehitust Pärnu jõele

Toetame kolmanda silla ehitust Pärnu jõele, pidades oluliseks (ent tänaseks unustatud) projekti terviklikku arendamist ja suuremat riigipoolset rahastamist

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Uuendame tänavate ülekatteid 3–4 km aastas

Uuendame tänavate ülekatteid 3–4 km aastas

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rekonstrueerime kesklinna silla

Rekonstrueerime kesklinna silla.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Koostame teede ja tänavate teehoiukava aastateks 2022–2026

Koostame teede ja tänavate teehoiukava aastateks 2022–2026.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Leiame, et linna suhtlus ettevõtjatega peab muutuma lihtsamaks ja empaatilisemaks

Leiame, et linna suhtlus ettevõtjatega peab muutuma lihtsamaks ja empaatilisemaks. Seame eesmärgiks lühendada linnavalitsuse haldusmenetluse (load, kooskõlastused jmt) tähtaegu kaks korda.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Eelistame võimalusel kohalikke ettevõtjaid

Eelistame võimalusel kohalikke ettevõtjaid.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Aitame kaasa maaelu arengule linna maapiirkondades ning toetame vastavates arenguprogrammides ja projektides osalemist

Aitame kaasa maaelu arengule linna maapiirkondades ning toetame vastavates arenguprogrammides ja projektides osalemist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame DigiTee projekti elluviimist, et luua eeldused järjest kasvavaks kaugtöö tegemiseks, sh rajame Euroopa Liidu rahastuse toel nn viimase miili kiire netiühenduse

Toetame DigiTee projekti elluviimist, et luua eeldused järjest kasvavaks kaugtöö tegemiseks, sh rajame Euroopa Liidu rahastuse toel nn viimase miili kiire netiühenduse.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Peame tähtsaks linna esindatust turismialastel välismessidel valdkonna jaoks olulistes sihtriikides

Peame tähtsaks linna esindatust turismialastel välismessidel valdkonna jaoks olulistes sihtriikides.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Oleme maakonna turismiturunduse eestvedajaks

Oleme maakonna turismiturunduse eestvedajaks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tõstame ettevõtlikkust toetavate konkursside (nt „Ettevõtlik Pärnakas” jt) atraktiivsust

Tõstame ettevõtlikkust toetavate konkursside (nt „Ettevõtlik Pärnakas” jt) atraktiivsust.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Oleme avatud ja toetavad loomemajandus- ja IT-ettevõtete ning idufirmade suhtes

Oleme avatud ja toetavad loomemajandus- ja IT-ettevõtete ning idufirmade suhtes. Peame läbirääkimisi suuremate IT-ettevõtetega, et otsida võimalusi nende harukontorite loomiseks Pärnusse.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Jätkame Loode-Pärnu tööstusküla arendamist

Jätkame Loode-Pärnu tööstusküla arendamist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame avalike paadisadamate korrashoidu ning Paikuse paadisadama rajamist Reiu jõele

Toetame avalike paadisadamate korrashoidu ning Paikuse paadisadama rajamist Reiu jõele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Koostame ja kehtestame Pärnu, Paikuse, Audru ja Tõstamaa üldplaneeringu

Koostame ja kehtestame Pärnu, Paikuse, Audru ja Tõstamaa üldplaneeringu.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rajame Pärnu jõe äärde avalikult kasutatava slipi (kaldtee paatide veeskamiseks) koos parkimisalaga

Rajame Pärnu jõe äärde avalikult kasutatava slipi (kaldtee paatide veeskamiseks) koos parkimisalaga.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Peame oluliseks Pärnu kui ristlus- ja reisisadama linna arengut

Peame oluliseks Pärnu kui ristlus- ja reisisadama linna arengut. Oleme avatud jõelaevanduse edendamisele avaliku ja erasektori koostööna.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame Pärnusse kolmanda silla ehitamist

Toetame Pärnusse kolmanda silla ehitamist. Peame linna huve kaitstes ja esindades oluliseks, et sealjuures oleks riigipoolne rahastus minimaalselt 16 miljonit eurot.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Oleme seisukohal, et Pärnu lennujaama uuendamisega andis riik olulise tõuke turismisektori arengule Pärnumaal, mistõttu pooldame selle ülalpidamiskulude osalist katmist linnaeelarvest

Oleme seisukohal, et Pärnu lennujaama uuendamisega andis riik olulise tõuke turismisektori arengule Pärnumaal, mistõttu pooldame selle ülalpidamiskulude osalist katmist linnaeelarvest.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Leiame, et neljarealine Via Baltica peab saama uueks normiks

Leiame, et neljarealine Via Baltica peab saama uueks normiks. Seisame selle eest, et järgneva nelja aasta jooksul valmiksid 7,9 km pikkune Pärnu-Uulu ja 2,6 km pikkune Pärnu-Sauga 2+2 maanteelõik ning hiljemalt 2023. aastal algaksid 21,6 km pikkuse Libatse-Nurme 2+2 maanteelõigu ehitustööd.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Jätkame tööd selle nimel, et Pärnu arengu olulisim mõjutegur, Rail Balticu kiirraudtee, valmiks aastaks 2026

Jätkame tööd selle nimel, et Pärnu arengu olulisim mõjutegur, Rail Balticu kiirraudtee, valmiks aastaks 2026. Seoses koalitsiooni muutumisega on Rail Baltic saanud taas ka Vabariigi Valitsuse prioriteediks. Kiire rongiühendus Pärnust Tallinnasse, Riiga ja teistesse Euroopa riikidesse pakub meile võimaluse elada Eesti parima elukeskkonnaga Pärnus ning töötada kõrgemate palkade ja laiema [...]

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Suurendame kaasava eelarve rahalist mahtu kaks korda

Suurendame kaasava eelarve rahalist mahtu kaks korda.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame era- ja kodanikualgatust

Toetame era- ja kodanikualgatust;

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Viime kohalike otsuste tegemise osavaldadesse tagasi

Viime kohalike otsuste tegemise osavaldadesse tagasi;

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Eelistame vajaduspõhist sotsiaaltoetuste süsteemi

Eelistame vajaduspõhist sotsiaaltoetuste süsteemi;

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Me ei tolereeri kasvavat populismi linnavalitsuse valikutes ja otsustes

Me ei tolereeri kasvavat populismi linnavalitsuse valikutes ja otsustes;

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Taastame üksteisest lugupidava koostöö maakonna teiste omavalitsuste ja vastavate katusorganisatsioonidega

Taastame üksteisest lugupidava koostöö maakonna teiste omavalitsuste ja vastavate katusorganisatsioonidega. Pärnust peab saama koostöö eestvedaja;

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Jätkame nn vilkuvate ülekäiguradade programmiga

Jätkame nn vilkuvate ülekäiguradade programmiga;

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Panustame turvalisuse suurendamisse, alustades laste ujumisoskuse arendamisest ja lõpetades turvakaamerate paigaldamisega

Panustame turvalisuse suurendamisse, alustades laste ujumisoskuse arendamisest ja lõpetades turvakaamerate paigaldamisega;

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Oleme seisukohal, et linna põhitegevuse tulem (loe: raha investeeringuteks) peab 2025

Oleme seisukohal, et linna põhitegevuse tulem (loe: raha investeeringuteks) peab 2025. aasta eelarves olema minimaalselt 11% (täna alla 7,5%);

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Eelistame investeeringuid igapäevakuludele

Eelistame investeeringuid igapäevakuludele;

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Me ei aktsepteeri elamist laste ja tuleviku arvel

Me ei aktsepteeri elamist laste ja tuleviku arvel. Seisame vastu linna laenukoormuse suurendamisele ja tagame laenu osakaalu vähenemise eelarves;

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Hoiame linna juhtimise läbipaistva ja avatuna, seades linnavolikogus sisse nimelise hääletamise

Hoiame linna juhtimise läbipaistva ja avatuna, seades linnavolikogus sisse nimelise hääletamise;

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame kahe valimisringkonna moodustamist, et tagada Audru, Paikuse ja Tõstamaa elanike esindatus linnavolikogus

Toetame kahe valimisringkonna moodustamist, et tagada Audru, Paikuse ja Tõstamaa elanike esindatus linnavolikogus;

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!
historymenuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram