Teema

Roheliste erakonna programm Euroopa Parlamendi valimistel 2024

Jaga:
Ava Kanbani vaades
Kokku lubadust 24
Filtreeri staatuse järgi:

Lubatud

24

Ratifitseerime täielikult Euroopa Sotsiaalharta

Euroopa Sotsiaalharta täielik ratifitseerimine ja jõustamine Eestis!

Kaitseme noorte, eakate ja erivajadustega inimeste õigusi

Toetame noorte, eakate ja erivajadustega inimeste õiguste kaitset

Tagame taskukohased ja energiasäästlikud kodud

Kliimakindlus algab taskukohasest, turvalisest ja energiasäästlikust kodust, mis võimaldab inimesel end teostada, luua pere, olla ühiskonnale kasulik

Toetame iseseisvat elu alustavaid noori

Toetame iseseisvat elu alustavaid noori

Arendame Euroopa talendipoliitikat

Üleeuroopalised haridus- ja enesetäiendamise programmid peavad olema avatud ja ligipääsetavad igas vanuses inimestele ning praktikaprogrammid tasustatud

Toetame elukestva õppe hoiaku ja ümberõppe olulisust

Toetame elukestva õppe hoiaku, praktiliste pädevuste ning ümberõppe olulisust

Tagame vabakutseliste täieliku kaitse tööturul

Sotsiaalkaitse ja sotsiaalkindlustuse kokkulepped peavad Euroopa tööturul muutuma inimeste vaba liikumise osaks ja kaitsma erinevaid töötamise võimalusi

Integreerime kogu Eesti ühistranspordi

Eesmärgiks on integreerida kogu Eesti-sisene ühistransport läbi soodsa perioodipileti ning seejärel laiendada see piiriülestele keskkonnasäästlikele ühistranspordi süsteemidele

Loome võimalusi soodsalt ja keskkonda säästvalt reisida üle Euroopa

Toetame võimalust soodsalt ja keskkonda säästvalt reisida üle Euroopa

Jagame Eesti kaheks ELi toetuste piirkonnaks

Ühiskondliku sidususe kindlustamiseks, töökohtade ja sissetuleku tagamiseks tuleb jagada Eesti kaheks ELi toetuste piirkonnaks (Tallinn ja muu Eesti) ning tõsta ELi toetusvahendite suunamisel prioriteediks regionaalareng väljaspool suuremaid linnu

Toetame hästi tasustatud töökohtade paiknemist üle Eesti

Toetame mõtestatud ja hästi tasustatud töökohtade paiknemist üle Eesti

Juhime strateegiliselt ja integreeritult Eesti põllumajandust ja toidutootmist

Hõlmab strateegiliselt juhitud ja integreeritud Eesti põllumajanduse, toidutootmise, elamuehituse, varude soetamise-paigutamise, loodusressursside kaitset ning energiamajanduse hajutamist ehk isevarustusvõimet

Toetame regionaalarengut ja mitmekihilise julgeolekuvõrgustiku loomist

Toetame regionaalarengut ja mitmekihilise julgeolekuvõrgustiku loomist

Muudame Eesti energiatootmise keskkonnasäästlikuks

Eesti energiatootmine peab muutuma keskkonda säästvaks, olema kliima ja kriisikindel, rajatud erinevatele puhta ja taastuva energia tehnoloogiatele, kus tootmisvõimsused on hajutatud üle Eesti

Rakendame energiasäästu põhimõtteid ja arendame salvestussüsteeme

Tehnoloogia arenguga käsikäes tuleb rakendada nii energiasäästu põhimõtteid, juhtida tarbimist kui ka arendada salvestussüsteeme

Toetame energiaühistute tekkimist ja varustuskindlust

Toetame energiaühistute tekkimist, varustuskindluse loomist ja toimevõimekuste regionaalset arendamist

Vähendame toidu ja loodusressursside kontrollimatut kasutamist

Toidu ja loodusressursside (õhk, vesi, muld, mets, maavarad) kontrollimatu kasutamine, elukeskkonna halvendamine, elurikkuse kahjustamine peavad oluliselt vähenema ning tööstustoodang peab muutuma vastupidavamaks, parandatavamaks, ringlusse võetavamaks

Kaitseme õigust puhtale ja kestlikule elukeskkonnale

Toetame õigust puhtale, kestlikule elukeskkonnale ja -korraldusele, mis hoiab ära ebamõistlikud suurarendused ja elamise tulevaste põlvkondade arvelt

Võitleme keskkonnaalase korruptsiooni vastu

Eesmärk on võidelda keskkonnaalase korruptsiooni vastu, et tagada Eesti metsa, maavarade, põllumaa, mullastiku, eluslooduse, puhta vee ning muude loodusressursside jätkusuutlik majandamine

Toetame Eestile omase elu- ja majanduskeskkonna paranemist

Toetame Eestile omase elu- ja majanduskeskkonna paranemist

Vähendame bürokraatiat väikeettevõtete jaoks

Ühes EL liikmesriigis registreeritud kasutus- ja müügiluba kehtib kõigis EL liikmesriikides. See lihtsustab väikeettevõtete turulepääsu, vähendab laienemiskulusid ja tõstab Euroopa majanduse konkurentsivõimet

Toetame teadusarendustegevust ja innovatsioonivõimekust

Toetame teadusarendustegevust, innovatsioonivõimekust ja paindlikkust

Võtame kasutusele strateegilise mürakaardi

Strateegilise mürakaardi kasutusele võtmisega anda osapooltele (elanikud, kinnisvaraarendajad, arhitektid, linnaruumi planeerijad ja ametkonnad) tõhusad tööriistad liigse mürareostuse vähendamiseks ja vältimiseks

Parandame inimeste vaimset tervist ja elukvaliteeti

Toetame inimeste vaimse tervise ja elukvaliteedi paranemist

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!

Täname meie partnereid

Bcme Logo En сomTechsoup Global Network Logo 400x95 (1)Hm Logo Alternative Color ComLogo Google.org Support Fullcolor Rgb Stacked
heartcrossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram