Teema

Üksikkandidaadi Andres Inni programm Euroopa Parlamendi valimistel 2024

Jaga:
Ava Kanbani vaades
Kokku lubadust 34
Filtreeri staatuse järgi:

Lubatud

34

Vähendame bürokraatiat ja töötajate arvu

Tõhusam ja kiirem otsustusprotsess: Bürokraatia ja töötajate arvu vähendamine suurendab tõhusust ELi institutsioonides

Täitmise tähtaeg: 01.07.2029

Saavutame kulude kokkuhoidu ja ressursside paremat jaotamist

Vähem bürokraatiat toob kaasa olulisi kulude kokkuhoiuvõimalusi, võimaldades ressursside tõhusamat jaotamist

Täitmise tähtaeg: 01.07.2029

Suurendame vastutust ja läbipaistvust

Parlamendiliikmete arvu vähendamine viib fokusseerituma ja vastutustundlikuma seadusandliku organini

Täitmise tähtaeg: 01.07.2029

Parandame esindatust ja keskendumist

Riikide parlamendiliikmete arvu vähendamine viib mitmekülgsete vaadete fokuseerituma esindamiseni

Täitmise tähtaeg: 01.07.2029

Suurendame kohanemisvõimet ja tulevikule suunatust

Tõhusam ja lihtsustatum ELi struktuur suudab paremini kohaneda muutuva geopoliitilise maastikuga ja tulevaste väljakutsetega

Täitmise tähtaeg: 01.07.2029

Kehtestame käibemaksu piirmäära

Tarbija kaitse ja taskukohasus: Käibemaksu piirmäära kehtestamine tagab, et tarbijaid ei koormataks liiga kõrgete maksudega

Täitmise tähtaeg: 01.07.2029

Soodustame turu konkurentsivõimet

Käibemaksu piiramisega saavad väiksemad ettevõtted konkureerida tõhusamalt suuremate korporatsioonidega

Täitmise tähtaeg: 01.07.2029

Ergutame majandust ja kasvu

Madalamad käibemaksumäärad stimuleerivad tarbimist, ergutades majandustegevust ja soodustades kasvu

Täitmise tähtaeg: 01.07.2029

Harmoniseerime ja loome õiglasema maksukeskkonna

Käibemaksu piirmäära kehtestamine võiks aidata ühtlustada maksupoliitikat ELi liikmesriikides

Täitmise tähtaeg: 01.07.2029

Suuname madalama käibemaksumäära strateegiliselt

Madalama käibemaksumäära võib suunata, et kasu saaksid konkreetsed sektorid või kaubad, mis omavad olulist sotsiaalset mõju

Täitmise tähtaeg: 01.07.2029

Liikmesriigid peavad eraldama vähemalt 2% riigieelarvest riigikaitseks ja hoidma eri relvakategooriate miinimumvarusid

Liikmesriigid peavad eraldama vähemalt 2% riigieelarvest riigikaitseks ja hoidma eri relvakategooriate miinimumvarusid

Täitmise tähtaeg: 01.07.2029

Koordineerime kriisiohjamise jõupingutusi

EL ja NATO peaksid koordineerima oma jõupingutusi kriisiohjamises, rahutagamisoperatsioonides ja konfliktide ennetamises

Täitmise tähtaeg: 01.07.2029

Tihendame info ja luure jagamist

Koostöö luure ja teabe jagamisel turvariskide kohta on oluline mõlemale organisatsioonile

Täitmise tähtaeg: 01.07.2029

Arendame militaarvõimekust

EL ja NATO peaksid koostööd tegema militaarvõimekuse arendamisel ja tugevdamisel ühiste koolituste ja kaitsehangete kaudu

Täitmise tähtaeg: 01.07.2029

Tugevdame küberkaitset ja hübriidohtude vastast võitlust

ELi ja NATO tihe koostöö küberkaitse ja hübriidohtude vastu võitlemisel on vajalik parimate tavade jagamiseks ja vastustehnikate koordineerimiseks

Täitmise tähtaeg: 01.07.2029

Koordineerime terrorismivastast võitlust

Koostöö terrorismivastastes jõupingutustes hõlmab teabevahetust ja terrorismivastaste operatsioonide koordineerimist

Täitmise tähtaeg: 01.07.2029

Parandame mereohutuse valdkonnas koostööd

EL ja NATO peaksid kooskõlastama jõupingutusi merejärelevalve, patrullimise ja kriisidele reageerimise operatsioonides

Täitmise tähtaeg: 01.07.2029

Tugevdame vastupanuvõimet ja tsiviilelanikkonna valmisolekut

Vastupanuvõime tugevdamine ja tsiviilelanikkonna valmisolek turvariskide vastu nõuab ELi ja NATO tihedat koostööd

Täitmise tähtaeg: 01.07.2029

Loome regulaarse dialoogi ja koordineerimismehhanismid

Regulaarne dialoog ja koordineerimine poliitilisel ja operatiivtasandil on tõhusa koostöö tagamiseks olulised

Täitmise tähtaeg: 01.07.2029

Töötame välja null-põhise eelarvestamise mudelid

EL peaks olema 0-põhise eelarvestamise eeskujuks ja arendama vahendid, et liikmesriigid saaksid järgida null-põhist eelarvestamist

Täitmise tähtaeg: 01.07.2029

Likvideerime üleliigsed komisjonid ja töörühmad

Eelarvestamine peab olema nullipõhine, et vähendada mittevajalike komisjonide ja töörühmade eelarveid

Täitmise tähtaeg: 01.07.2029

Kohandame eelarvet vastavalt tänapäeva probleemidele

Null-põhine eelarvestamine võimaldab kohandada eelarvet vastavalt tänapäevastele probleemidele, mitte eelmise aasta eelarve ümbertöötamise kaudu

Täitmise tähtaeg: 01.07.2029

Suurendame läbipaistvust ja vastutust

Null-põhine eelarvestamine suurendab läbipaistvust ja vastutust ELi osakondade ja komisjonide seas

Täitmise tähtaeg: 01.07.2029

Väldime raha ebaefektiivset kasutamist

Null-põhine eelarvestamine aitab vältida raha ebaefektiivset kasutamist ja tagab ressursside suunamise vajalikele valdkondadele

Täitmise tähtaeg: 01.07.2029

Keskendume keskmise kodaniku elatustaseme tõstmisele

Nii Eesti kui ka Euroopa Liit peab tagama, et keskmise kodaniku elu oleks sama hästi kindlustatud kui põgenike elu

Täitmise tähtaeg: 01.07.2029

Tagame oma rahva rahade eest oma rahva heaolu

Oma rahval nende oma rahadega peaks olema vähemalt sama hea elatustase kui välisriikide kodanikel

Täitmise tähtaeg: 01.07.2029

Parandame kodanike elamistingimusi

Mõlema elatustase vajab tähelepanu, tagades paremad elamistingimused nii Eestis kui ka Euroopa Liidus

Täitmise tähtaeg: 01.07.2029

Võitleme elatustaseme ebavõrdsuse vastu

Keskendume elatustaseme ebavõrdsuse vähendamisele, et tagada kõigile kodanikele õiglane ja väärikas elatustase

Täitmise tähtaeg: 01.07.2029

Tõstame keskmise kodaniku heaolu prioriteediks

Teeme keskmise kodaniku heaolu ja elatustaseme tõstmise prioriteediks nii riiklikul kui ka Euroopa tasandil

Täitmise tähtaeg: 01.07.2029

Lahendame põgenikekriisi Venemaa ambitsioonide lõpetamise kaudu

Põgenikekriis ei lõpe enne, kui Venemaa lõpetab territoriaalsed ambitsioonid Ukrainas ja loobub oma pretensioonidest Eestis, Lätis, Leedus, Poolas, Moldovas ja Rumeenias

Täitmise tähtaeg: 01.07.2029

Seisame vastu Putini sõjataktikale

Peatame Venemaa taktika muuta maa ja linnad kasutuskõlbmatuks, et vältida elanikkonna pagulusse suundumist

Täitmise tähtaeg: 01.07.2029

Toetame rahvusvahelist koostööd julgeoleku tagamiseks

Tugevdame rahvusvahelist koostööd, et kindlustada julgeolek ja territoriaalne terviklikkus ohustatud riikides

Täitmise tähtaeg: 01.07.2029

Kaitseme Euroopa rahvaste suveräänsust

Seisame kindlalt vastu Venemaa ambitsioonidele ja kaitseme Euroopa rahvaste suveräänsust

Täitmise tähtaeg: 01.07.2029

Suurendame toetust konfliktipiirkondadele

Suurendame toetust ja abi konfliktipiirkondadele, et aidata elanikkonnal jääda ja taastuda oma kodumaal

Täitmise tähtaeg: 01.07.2029

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!

Täname meie partnereid

Bcme Logo En сomTechsoup Global Network Logo 400x95 (1)Hm Logo Alternative Color ComLogo Google.org Support Fullcolor Rgb Stacked
heartusershistorycrossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram