Teema

Valimisliidu Elagu Narva programm KOV valimistel 2021 (Narva)

Ava täisvaades
Kokku lubadust 67

Lubatud

67

Luua interaktiivsed turismiobjektid olemasoleva infrastruktuuri alusel

Luua interaktiivsed turismiobjektid olemasoleva infrastruktuuri alusel.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Õiglasest ülemineku fondist uute töökohtade loomiseks

Õiglasest ülemineku fondist uute töökohtade loomiseks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Aidata kohalikel ettevõtetel saada tulu

Aidata kohalikel ettevõtetel saada tulu

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Investeeringute kaasamine Olgino lennujaama arendamisse

Investeeringute kaasamine Olgino lennujaama arendamisse (väike lennutransport), mis muudab Narva ja Narva-Jõesuu piirkonna ärikeskused atraktiivsemaks ja meelitab ligi uusi investoreid.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Soodustada turistide sissevoolu väikeste sadamate võrgustiku arendamise

Soodustada turistide sissevoolu väikeste sadamate võrgustiku arendamise ja uute võimaluste loomise teel veeturismi arendamiseks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Jätkata jalgratta- ja jalgteede võrgustiku arendamist Narva ja Narva-Jõesuu linnade vahel

Jätkata jalgratta- ja jalgteede võrgustiku arendamist Narva ja Narva-Jõesuu linnade vahel ning luua eeltingimused uute tervise- ja suusaradade loomiseks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Jätkata Narva ja Narva-Jõesuu linnade vahel võrgustiku arendamist

Jätkata Narva ja Narva-Jõesuu linnade vahel võrgustiku arendamist

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Vahetada kogemusi HEV-õpilastega töötavate õpetajate ja tugispetsialistide vahel

Vahetada kogemusi HEV-õpilastega töötavate õpetajate ja tugispetsialistide vahel, töötada välja tugispetsialistide leidmise strateegia.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Arendada keelekümblusmetoodikat Narva ja Narva-Jõesuu koolide koostöö vahendusel

Arendada keelekümblusmetoodikat Narva ja Narva-Jõesuu koolide koostöö vahendusel.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Osutame tähelepanu erinevatele religioossetele konfessioonidele

Osutame tähelepanu erinevatele religioossetele konfessioonidele

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame invaspordi arengut linnas

Toetame invaspordi arengut linnas.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome tingimused kohalikele loomekollektiividele esinemiseks linnaüritustel

Loome tingimused kohalikele loomekollektiividele esinemiseks linnaüritustel.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Algatame iga-aastase noortefestivali läbiviimise traditsiooni

Algatame iga-aastase noortefestivali läbiviimise traditsiooni, mis hõlmaks loome- ja spordiüritusi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame noorte parlamendi tööd

Toetame noorte parlamendi tööd, kaasates selle liikmed linna volikogu kõikide komisjonide töösse.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Töötame välja narvalaste toetuse korra rahvusvahelistel loomekonkurssidel ja spordivõistlustel osalemiseks

Töötame välja narvalaste toetuse korra rahvusvahelistel loomekonkurssidel ja spordivõistlustel osalemiseks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Töötame välja vabariiklikel ja rahvusvahelistel loomekonkurssidel ja spordivõistlustel auhinnasaajate ja võitjate autasustamise korra

Töötame välja vabariiklikel ja rahvusvahelistel loomekonkurssidel ja spordivõistlustel auhinnasaajate ja võitjate autasustamise korra

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame ühiskondlikke ja veteranlikke organisatsioone, astume välja ajaloolise pärandi säilitamise eest

Toetame ühiskondlikke ja veteranlikke organisatsioone, astume välja ajaloolise pärandi säilitamise eest

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome Rahvaste Majas tingimused, mis vastavad selles asuvate rahvuslik-kultuuriliste seltside vajadustele

Loome Rahvaste Majas tingimused, mis vastavad selles asuvate rahvuslik-kultuuriliste seltside vajadustele

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Ehitame tenniseväljakud

Ehitame tenniseväljakud

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Alustame tööd kergejõustikuhalli, uue multifunktsionaalse spordikeskuse ning uue jäähalli rajamiseks

Alustame tööd kergejõustikuhalli, uue multifunktsionaalse spordikeskuse ning uue jäähalli rajamiseks

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Parendame olemasoleva Jäähalli infrastruktuuri

Parendame olemasoleva Jäähalli infrastruktuuri

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Teostame Kreenholmi linnastaadioni täieliku renoveerimise

Teostame Kreenholmi linnastaadioni täieliku renoveerimise, luues võimaluse võistlusteks ja treeninguteks jalgpallis, kergejõustikus, poksis ning muudel spordialadel, aga ka kultuuri- ja massiürituste läbiviimiseks

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Korraldame 1944.-l aastal hukkunud Punaarmee sõdurite ja ohvitseride säilmete matmispaiga

Korraldame 1944.-l aastal Eestit saksa-fašistlikest vallutajatest vabastades hukkunud Punaarmee sõdurite ja ohvitseride säilmete matmispaiga

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Korrastame Siivertsi rajoonis kalmistute tsoone

Korrastame Siivertsi rajoonis kalmistute tsoone

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Alustame tööd linnakalmistu rajamiseks

Alustame tööd linnakalmistu rajamiseks

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome koerte jalutusväljakud linna eri osades

Loome koerte jalutusväljakud linna eri osades

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame linna ajalooga seotud algatusi

Toetame linna ajalooga seotud algatusi: arheoloogiakool, Narva reduudid, Peeter I maja ja vanalinn

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Jätkame Äkkeküla spordi- ja puhkeala arendamist

Jätkame Äkkeküla spordi- ja puhkeala arendamist

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame väikeste mälestiste ja erinevate kujude loomist, mis muudavad Narva nii kohalike kui ka turistide jaoks atraktiivsemaks

Toetame väikeste mälestiste ja erinevate kujude loomist, mis muudavad Narva nii kohalike kui ka turistide jaoks atraktiivsemaks

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tegeleme Kadastiku puhkeala arendamisega, Võidu tiigi territooriumi heakorrastusega

Tegeleme Kadastiku puhkeala arendamisega, Võidu tiigi territooriumi heakorrastusega, uute parkimiskohtade, skvääride, puhkealade loomisega

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Koos aiandusühistutega tegeleme vihmavee väljaviimisega aiamaadelt

Koos aiandusühistutega tegeleme vihmavee väljaviimisega aiamaadelt

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Jätkame tasuta õigusabi osutamist korteri-, aiandus- ja garaažiühistutele

Jätkame tasuta õigusabi osutamist korteri-, aiandus- ja garaažiühistutele

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Aitame korteriühistuid KREDEXilt elamute fassaadide renoveerimiseks raha taotlemisel

Aitame korteriühistuid KREDEXilt elamute fassaadide renoveerimiseks raha taotlemisel

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame korteriühistuid jäätmeseaduse muudatuste raames

Toetame korteriühistuid jäätmeseaduse muudatuste raames: sorteerimine, kompostimine

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Suurendame linna abi korteriühistusse kuuluvate tänavate ja kõnniteede rekonstrueerimiseks

Suurendame linna abi korteriühistusse kuuluvate tänavate ja kõnniteede rekonstrueerimiseks

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Ehitame jalgrattateede võrgustiku Kudruküla ja Kulgu aedadeni

Ehitame jalgrattateede võrgustiku Kudruküla ja Kulgu aedadeni

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Ehitame parklad linna erinevatesse piirkondadesse elektriautode laadimise võimalusega

Ehitame parklad linna erinevatesse piirkondadesse elektriautode laadimise võimalusega

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Erilist tähelepanu pöörame linnateede renoveerimisele

Erilist tähelepanu pöörame linnateede renoveerimisele, kaasa arvatud kvartalite vahelised teed, viaduktid ja kõnniteed

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Võitleme ebaseaduslike prügimägedega

Võitleme ebaseaduslike prügimägedega

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Lahendame mahajäetud hoonete probleemi

Lahendame mahajäetud hoonete probleemi

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Koos politsei- ja piirivalveametiga arendame edasi kaasaegset turvakaamerate süsteemi linnas

Koos politsei- ja piirivalveametiga arendame edasi kaasaegset turvakaamerate süsteemi linnas

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome linnakeskkonna, mis on mugav elanikele igas vanuses

Loome linnakeskkonna, mis on mugav elanikele igas vanuses

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Teeme ümberkorraldusi kultuuriosakonnas, luues haridusosakonna ning kultuuri- ja spordiosakonna

Teeme ümberkorraldusi kultuuriosakonnas, luues haridusosakonna ning kultuuri- ja spordiosakonna.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Alustame looduse ja teaduse keskuse rajamist

Alustame looduse ja teaduse keskuse rajamist koostöös Keskkonnaministeeriumi ja teiste asjaomaste organisatsioonidega (näiteks Iisaku Looduskeskus, Tartu Loodusemaja, Pärnu Pernova Keskus)

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Parendame olemasolevate eelkooli ja üldharidusasutuste infrastruktuuri

Parendame olemasolevate eelkooli ja üldharidusasutuste infrastruktuuri

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Koolitusprogrammi raames korraldame Narva territooriumil muuseumide ja teatrite sooduskülastuse lasteaedadele ja koolidele

Koolitusprogrammi raames korraldame Narva territooriumil muuseumide ja teatrite sooduskülastuse lasteaedadele ja koolidele

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Määrame koolitoetused kõigile 1.-3. klassi õpilastele

Määrame koolitoetused kõigile 1.-3. klassi õpilastele

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Ehitame igale koolile staadioni, mida saavad koos kooliga kasutada spordiklubid ja linnaelanikud

Ehitame igale koolile staadioni, mida saavad koos kooliga kasutada spordiklubid ja linnaelanikud

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame ja arendame huvigruppide tegevust, võttes arvesse nende vajaduste analüüsi

Toetame ja arendame huvigruppide tegevust, võttes arvesse nende vajaduste analüüsi

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Ehitame uue lasteaiahoone

Ehitame uue lasteaiahoone

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Töötame aktiivselt kõigi avaliku ja erasektori haridusasutustega linnas kvaliteetse kõrg- või kutsehariduse tagamisel

Töötame aktiivselt kõigi avaliku ja erasektori haridusasutustega linnas kvaliteetse kõrg- või kutsehariduse tagamisel

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Töötame välja strateegia, et kaasata linna kõrgelt kvalifitseeritud spetsialistid - meditsiinitöötajad, õpetajad

Töötame välja strateegia, et kaasata linna kõrgelt kvalifitseeritud spetsialistid - meditsiinitöötajad, õpetajad

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Pöörame tähelepanu vabatahtlike (arendamisele) ja toetamisele

Pöörame tähelepanu vabatahtlike (arendamisele) ja toetamisele

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame konkurentsivõimelist palgasüsteemi kõigis munitsipaalasutustes

Toetame konkurentsivõimelist palgasüsteemi kõigis munitsipaalasutustes

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Töötame välja väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele toetuse korra

Töötame välja väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele toetuse korra

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame täielikult Narva tööstusparke uute investorite meelitamisel ja töökohtade loomisel

Toetame täielikult Narva tööstusparke uute investorite meelitamisel ja töökohtade loomisel

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame erivajadustega inimestega tegelevaid organisatsioone

Toetame erivajadustega inimestega tegelevaid organisatsioone

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Aitame kaasa AS-le Hooldekandeteenus erivajadustega inimestele maja ehitamiseks

Aitame kaasa AS-le Hooldekandeteenus erivajadustega inimestele maja ehitamiseks

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Korraldame päevase hoolekande keskuse

Korraldame päevase hoolekande keskuse

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Ehitame uue hooldekodu Narvas

Ehitame uue hooldekodu, et kõik Narva eakad inimesed saaksid seda teenust kodukohas, mitte teistes Eesti omavalitsustes.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome tingimused tasuta ööpäevaringse hambaravi osutamisel

Loome tingimused tasuta ööpäevaringse hambaravi osutamisel

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Aitame Narva haiglat pakutavate teenuste suurendamisel ja nende kvaliteedi parendamisel

Aitame (täielikult) Narva haiglat pakutavate teenuste suurendamisel ja nende kvaliteedi parendamisel

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Korraldame avalikku arutelu enne suurte linna avalike hoonete ehitamise alustamist

Korraldame avalikku arutelu enne suurte linna avalike hoonete ehitamise alustamist

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Hakkame läbi viima regulaarseid kohtumisi linnarahvaga

Hakkame läbi viima regulaarseid kohtumisi linnarahvaga

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Töötame välja kaasaegse elektroonilise linnalehe iseteeninduse jaoks

Töötame välja kaasaegse elektroonilise linnalehe iseteeninduse jaoks

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Näitame üles valmisolekut teha koostööd erinevate poliitiliste liitudega Narva maksimaalse kasu nimel

Näitame üles valmisolekut teha koostööd erinevate poliitiliste liitudega Narva maksimaalse kasu nimel

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tagame töös avatuse ja tagatoamängude puudumise

Tagame töös avatuse ja tagatoamängude puudumise

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!
historycrossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram