Vaata kõiki programme ja kandidaate KOV valimistel 2021 👉
Teema

Valimisliidu Kogukondade Viimsi (Rannarahva ja Kogukondade Liit) programm KOV valimistel 2021 (Viimsi)

Ava täisvaades
Kokku lubadust 84

Lubatud

84

Soodustame mereturismi ning toetame sellega tegelevaid väikeettevõtjaid.

Soodustame mereturismi ning toetame sellega tegelevaid väikeettevõtjaid.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kaitseme Viimsi metsades olevaid suurulukeid ning kasutame nende olemasolu Viimsi turistidele atraktiivsemaks kujundamisel.

Kaitseme Viimsi metsades olevaid suurulukeid ning kasutame nende olemasolu Viimsi turistidele atraktiivsemaks kujundamisel.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Arendame olemasolevaid turismiatraktsioone ning rajame vaatetorne looduskaunitesse paikadesse.

Arendame olemasolevaid turismiatraktsioone ning rajame vaatetorne looduskaunitesse paikadesse.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Lõpetame vallajuhtidele esindustasude maksmise.

Lõpetame vallajuhtidele esindustasude maksmise.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kahekordistame külaseltsidele makstavaid tegevustoetused.

Kahekordistame külaseltsidele makstavaid tegevustoetused.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame kallasradade kasutamiseks vajaliku taristu rajamist.

Toetame kallasradade kasutamiseks vajaliku taristu rajamist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame külaplatside rajamist ning nendel asuvate ürituste korraldamiseks sobilike taristute arendamist.

Toetame külaplatside rajamist ning nendel asuvate ürituste korraldamiseks sobilike taristute arendamist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rakendame külavanemate ja alevikuvanemate valimisel e-valimiste võimalust. Korraldame lõpuks Haabneeme ja Viimsi alevikele alevikuvanemate valimised.

Rakendame külavanemate ja alevikuvanemate valimisel e-valimiste võimalust. Korraldame lõpuks Haabneeme ja Viimsi alevikele alevikuvanemate valimised.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Korraldame Viimsi Teataja sisu ümber infobülletääniks. Vallavalitsus peab jagama viimsilastele olulist infot, mitte aga tegelema persoonide või erakondade promoga.

Korraldame Viimsi Teataja sisu ümber infobülletääniks. Vallavalitsus peab jagama viimsilastele olulist infot, mitte aga tegelema persoonide või erakondade promoga.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rakendame otsedemokraatiat kogukondade jaoks oluliste küsimuste otsustamisel (kogukondlikud ja ülevallalised küsitlused).

Rakendame otsedemokraatiat kogukondade jaoks oluliste küsimuste otsustamisel (kogukondlikud ja ülevallalised küsitlused).

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Muudame Viimsi valla elanike rahulolu-uuringu iga-aastaseks.

Muudame Viimsi valla elanike rahulolu-uuringu iga-aastaseks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Suurendame kaasava eelarve iga-aastast mahtu 150 tuhandele eurole.

Suurendame kaasava eelarve iga-aastast mahtu 150 tuhandele eurole.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame Keri saare korrastamist ning saarega seotud turismiteenuste arendamist.

Toetame Keri saare korrastamist ning saarega seotud turismiteenuste arendamist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tegeleme koostöös asjaomaste riigi institutsioonidega Prangli liinil kursseeriva praami väljavahetamisega mere- ja jääoludel sobilikuma aluse vastu.

Tegeleme koostöös asjaomaste riigi institutsioonidega Prangli liinil kursseeriva praami väljavahetamisega mere- ja jääoludel sobilikuma aluse vastu.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame Naissaare ökosaareks muutmise ideed.

Toetame Naissaare ökosaareks muutmise ideed.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tunnustame Viimsi väljapaistvamaid kultuuritegelasi tänuürituste ja preemiatega.

Tunnustame Viimsi väljapaistvamaid kultuuritegelasi tänuürituste ja preemiatega.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Peame oluliseks ja toetame kogukondliku kultuurilooliste väärtuste kandmist Viimsi oma identiteedi säilimiseks.

Peame oluliseks ja toetame kogukondliku kultuurilooliste väärtuste kandmist Viimsi oma identiteedi säilimiseks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Muudame 2022. aastal valmiva Artiumi võimalikult avatuks ja mitmekülgseks tegevuskohaks erinevatele klubidele, seltsidele ja kultuuriühendustele.

Muudame 2022. aastal valmiva Artiumi võimalikult avatuks ja mitmekülgseks tegevuskohaks erinevatele klubidele, seltsidele ja kultuuriühendustele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Otsime võimalusi raamatukogu tegevuse jätkumiseks vallale kuuluval pinnal.

Otsime võimalusi raamatukogu tegevuse jätkumiseks vallale kuuluval pinnal.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Võtame Viimsi valda täiendavalt tööle konstaabli lisaks olemasolevatele konstaablitele.

Võtame Viimsi valda täiendavalt tööle konstaabli lisaks olemasolevatele konstaablitele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame vabatahtlike merepääste ühingute arengut.

Toetame vabatahtlike merepääste ühingute arengut.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Käivitame volikogus transpordi- ja turvalisusekomisjoni töö.

Käivitame volikogus transpordi- ja turvalisusekomisjoni töö.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Soodustame jalgrattaga liikumist, rajades nii rattateid kui -parkalaid. Ehitame lõpuni Muuga kergliiklustee, et see ühenduks juba olemasoleva Maardu kergliiklusteega.

Soodustame jalgrattaga liikumist, rajades nii rattateid kui -parkalaid. Ehitame lõpuni Muuga kergliiklustee, et see ühenduks juba olemasoleva Maardu kergliiklusteega.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Eeldusel, et selleks tekib Euroopa Liidu poolne selge rahastus, toetame Viimsisse kulgeva trammiliini rajamist koostöös naaberomavalitsustega. Näeme Viimsi trammis nö viimast päästerõngast valla transpordimurede lahendamiseks.

Eeldusel, et selleks tekib Euroopa Liidu poolne selge rahastus, toetame Viimsisse kulgeva trammiliini rajamist koostöös naaberomavalitsustega. Näeme Viimsi trammis nö viimast päästerõngast valla transpordimurede lahendamiseks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Koostöös Tallinna linnaga loome paindliku ekspressbusside süsteemi Viimsi ja Tallinna olulisemate sihtpiirkondade vahel. Käivitame reaalselt Pargi ja Reisi süsteemi.

Koostöös Tallinna linnaga loome paindliku ekspressbusside süsteemi Viimsi ja Tallinna olulisemate sihtpiirkondade vahel. Käivitame reaalselt Pargi ja Reisi süsteemi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tegeleme jooksvalt ja ennetavalt liiklusskeemi korrastamisega, sh. alternatiivsete transpordilahendustega (tellimistransport, sõidujagamisteenus, elektritransport, praamiühendus, õhuraudtee, droonid jmt).

Tegeleme jooksvalt ja ennetavalt liiklusskeemi korrastamisega, sh. alternatiivsete transpordilahendustega (tellimistransport, sõidujagamisteenus, elektritransport, praamiühendus, õhuraudtee, droonid jmt).

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Arendame Viimsi Mõisapargi mänguväljakut, et sinna tekiks kasutusala ka 10+ noortele (lauatennis, male jmt).

Arendame Viimsi Mõisapargi mänguväljakut, et sinna tekiks kasutusala ka 10+ noortele (lauatennis, male jmt).

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Lõpetame lepingu Vimka mäepargi tänase operaatoriga, kes pakub vallakodanikele kallist teenust ning anname mäepargi opereerimise üle Viimsi Haldusele.

Lõpetame lepingu Vimka mäepargi tänase operaatoriga, kes pakub vallakodanikele kallist teenust ning anname mäepargi opereerimise üle Viimsi Haldusele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rajame igasse külla jõulinnakud.

Rajame igasse külla jõulinnakud.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Arendame sporditurismi, tuues koostöös erialaliitudega Viimsisse atraktiivseid võistlusi erinevatel spordialadel.

Arendame sporditurismi, tuues koostöös erialaliitudega Viimsisse atraktiivseid võistlusi erinevatel spordialadel.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Koondame valla esindustiimid (jalgpall, korvpall, saalihoki, käsipall, võrkpall jt) ühtse katusbrändi alla, jättes võimaluse täiendavate sponsornimede jaoks. Ühtse esindustiimide katusbrändi alla koondunud võistkondade rahastamine toimuks valla poolt igal aastal kokkulepitava summaga, mille täpsem osapooltele jagamine jääb tiimide esindajate enda otsustada.

Koondame valla esindustiimid (jalgpall, korvpall, saalihoki, käsipall, võrkpall jt) ühtse katusbrändi alla, jättes võimaluse täiendavate sponsornimede jaoks. Ühtse esindustiimide katusbrändi alla koondunud võistkondade rahastamine toimuks valla poolt igal aastal kokkulepitava summaga, mille täpsem osapooltele jagamine jääb tiimide esindajate enda otsustada.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rajame Viimsisse külmutusseadmetega jääväljaku minimaalse suurusega 30 x 60 meetrit.

Rajame Viimsisse külmutusseadmetega jääväljaku minimaalse suurusega 30 x 60 meetrit.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Suurendame toetusi erivajadustega inimestele.

Suurendame toetusi erivajadustega inimestele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame tervislikke eluviise inimese elukaare kõikides etappides, osaledes vastavates sotsiaalkampaaniates.

Toetame tervislikke eluviise inimese elukaare kõikides etappides, osaledes vastavates sotsiaalkampaaniates.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tagame valla kaasrahastusel operatiivse kiirabiteenuse kättesaadavuse.

Tagame valla kaasrahastusel operatiivse kiirabiteenuse kättesaadavuse.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Taastame viimsilastele perearstikeskuse(d) poolsaare idaosas.

Taastame viimsilastele perearstikeskuse(d) poolsaare idaosas.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Korraldame eakatele tasuta ja kiire transpordi perearsti keskustesse.

Korraldame eakatele tasuta ja kiire transpordi perearsti keskustesse.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Arendame Viimsi perearstidele vajalike tingimusi.

Arendame Viimsi perearstidele vajalike tingimusi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tunnustame iga-aastaselt Viimsi aktiivsemaid eakaid tänuürituste ja preemiatega.

Tunnustame iga-aastaselt Viimsi aktiivsemaid eakaid tänuürituste ja preemiatega.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Ehitame Rannapere pansionaadile uue kaasaegse hoone. Rannapere pansionaat peab jääma Viimsi valla haldusalasse.

Ehitame Rannapere pansionaadile uue kaasaegse hoone. Rannapere pansionaat peab jääma Viimsi valla haldusalasse.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Ehitame valda täisteenustega sotsiaalkeskuse ning kogukonnas elamise ja erihoolekandeteenust pakkuva hoolekandekeskuse(d).

Ehitame valda täisteenustega sotsiaalkeskuse ning kogukonnas elamise ja erihoolekandeteenust pakkuva hoolekandekeskuse(d).

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Suurendame valla toimetulekutoetusi lähtuvalt elukallidust ning inflatsiooni mõõtvatest indeksitest.

Suurendame valla toimetulekutoetusi lähtuvalt elukallidust ning inflatsiooni mõõtvatest indeksitest.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame laste terviselaagreid ülekaaluliste laste probleemide lahendamiseks.

Toetame laste terviselaagreid ülekaaluliste laste probleemide lahendamiseks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome silmapaistvate noorte perede tunnustamisürituse.

Loome silmapaistvate noorte perede tunnustamisürituse.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Koostöös Viimsis tegutsevate spordi- ja vabaaja teenuste pakkujatega töötame välja peresõbralikud teenustepaketid.

Koostöös Viimsis tegutsevate spordi- ja vabaaja teenuste pakkujatega töötame välja peresõbralikud teenustepaketid.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame kõikides Viimsi asumites laste mänguväljakute ning noorte vabaaja veetmise kohtade rajamist vastavalt kogukondade ettepanekutele.

Toetame kõikides Viimsi asumites laste mänguväljakute ning noorte vabaaja veetmise kohtade rajamist vastavalt kogukondade ettepanekutele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Suurendame sünnitoetusi lähtuvalt elukallidust ning inflatsiooni mõõtvatest indeksitest.

Suurendame sünnitoetusi lähtuvalt elukallidust ning inflatsiooni mõõtvatest indeksitest.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tunnustame iga-aastaselt valla poolt parimaid Viimsi õpilasi ja õpetajaid.

Tunnustame iga-aastaselt valla poolt parimaid Viimsi õpilasi ja õpetajaid.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Viime Viimsi koolides valikainete programmidesse loodusväärtuste hindamise ja biosfääri õpetuse, mille käigus saavad õpilased mitmekülgsed teadmised inimeste ja looduse vastastikustest mõjudest.

Viime Viimsi koolides valikainete programmidesse loodusväärtuste hindamise ja biosfääri õpetuse, mille käigus saavad õpilased mitmekülgsed teadmised inimeste ja looduse vastastikustest mõjudest.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Soodustame tehnoloogiaõpet erineva tasandi Viimsi koolides.

Soodustame tehnoloogiaõpet erineva tasandi Viimsi koolides.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Viimsis antav haridus peab olema parimal tasemel nii alg- ja põhikoolis kui gümnaasiumis. Soodustame heade õpetajate koolidesse tööle võtmist ning tööl hoidmist.

Viimsis antav haridus peab olema parimal tasemel nii alg- ja põhikoolis kui gümnaasiumis. Soodustame heade õpetajate koolidesse tööle võtmist ning tööl hoidmist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Koostöös Haridusministeeriumiga loome Viimsisse juurde gümnaasiumikohti. Kõigil Viimsi põhikooli lõpetajatel peab olema võimalus soovi korral jätkata õpinguid koduvallas.

Koostöös Haridusministeeriumiga loome Viimsisse juurde gümnaasiumikohti. Kõigil Viimsi põhikooli lõpetajatel peab olema võimalus soovi korral jätkata õpinguid koduvallas.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Võtame eesmärgiks tagada valla energia-ja veemajanduses keskkonnasäästlik areng ning CO2 emissiooni vähendamine.

Võtame eesmärgiks tagada valla energia-ja veemajanduses keskkonnasäästlik areng ning CO2 emissiooni vähendamine.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Vaatame üle AS Viimsi Vesi tootmise sisendid, marginaalid ja tehnilised võimalused vee hinna alandamiseks. Vee-ettevõte peab tagama kehtivatele normidele ning nõuetele vastava vee tootmise ja edastamise, ettevõtte eesmärk ei tohi olla kogukonna kaudne maksustamine.

Vaatame üle AS Viimsi Vesi tootmise sisendid, marginaalid ja tehnilised võimalused vee hinna alandamiseks. Vee-ettevõte peab tagama kehtivatele normidele ning nõuetele vastava vee tootmise ja edastamise, ettevõtte eesmärk ei tohi olla kogukonna kaudne maksustamine.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Koostöös Konkurentsiameti ja soojuse tootjaga vaatame üle kaugkütte hinnakujundamise metoodika. Tagame toasooja tootmise kõige soodsama energiakandja baasil. Valla energiaühiku hind ei tohiks ületada naaberomavalitsuste hindu.

Koostöös Konkurentsiameti ja soojuse tootjaga vaatame üle kaugkütte hinnakujundamise metoodika. Tagame toasooja tootmise kõige soodsama energiakandja baasil. Valla energiaühiku hind ei tohiks ületada naaberomavalitsuste hindu.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Arendame Viimsi sadamaid lähtudes kogukonna huvidest ja vajadustest.

Arendame Viimsi sadamaid lähtudes kogukonna huvidest ja vajadustest.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Soodustame Viimsi avalikku ruumi rikastavat ning viimsilastele kohapealseid teenuseid pakkuvate väikeettevõtete tegevust erinevate maksuvabastustega (nt vabastused reklaamimaksust, teede ja tänavate sulgemise maksust, parkimistasudest).

Soodustame Viimsi avalikku ruumi rikastavat ning viimsilastele kohapealseid teenuseid pakkuvate väikeettevõtete tegevust erinevate maksuvabastustega (nt vabastused reklaamimaksust, teede ja tänavate sulgemise maksust, parkimistasudest).

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Muudame valla äriühingute (Viimsi Haldus, AS Viimsi Vesi, Rannapere Pansionaat ja Rannarahva muuseum) tegevuse läbipaistvaks ning volikogu revisjonikomisjoni poolt kontrollitavaks. Muudame kõikide valla äriühingute töötajad ja neile makstavad tasud avalikuks.

Muudame valla äriühingute (Viimsi Haldus, AS Viimsi Vesi, Rannapere Pansionaat ja Rannarahva muuseum) tegevuse läbipaistvaks ning volikogu revisjonikomisjoni poolt kontrollitavaks. Muudame kõikide valla äriühingute töötajad ja neile makstavad tasud avalikuks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Lõpetame vallale majanduslikult kahjulikud lepingud (nt raamatukogu diil).

Lõpetame vallale majanduslikult kahjulikud lepingud (nt raamatukogu diil).

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Viime lõpule juba hankena alustatud Tammneeme tee kergliiklustee rajamise, Randvere teelt kuni juba olemasoleva Leppneeme kergliiklusteeni.

Viime lõpule juba hankena alustatud Tammneeme tee kergliiklustee rajamise, Randvere teelt kuni juba olemasoleva Leppneeme kergliiklusteeni.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Teeme lõpuks ometi valmis Tammede pargi, mida tänased võimulolijad lubasid teha juba aastaks 2018.

Teeme lõpuks ometi valmis Tammede pargi, mida tänased võimulolijad lubasid teha juba aastaks 2018.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Leiame osapooltega suheldes lahendused Miiduranna ja Haabneeme peremeheta gaasitrassidele,

Leiame osapooltega suheldes lahendused Miiduranna ja Haabneeme peremeheta gaasitrassidele,

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Jälgime tähelepanelikult Muuga sadamast lähtuvaid keskkonnariske ja teeme kõik Viimsi vallast sõltuva nende maandamiseks. Viime läbi vajalikud keskkonnauuringud.

Jälgime tähelepanelikult Muuga sadamast lähtuvaid keskkonnariske ja teeme kõik Viimsi vallast sõltuva nende maandamiseks. Viime läbi vajalikud keskkonnauuringud.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Viimsi põhjaveevarude kaitsmiseks seisame valla pädevuses olevate vahenditega vastu Tallinn-Helsingi tunneli võimalikule lahendusele, mis lõikab läbi põhjavee horisondi Viimsi poolsaare all.

Viimsi põhjaveevarude kaitsmiseks seisame valla pädevuses olevate vahenditega vastu Tallinn-Helsingi tunneli võimalikule lahendusele, mis lõikab läbi põhjavee horisondi Viimsi poolsaare all.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Likvideerime ebaseaduslikud tõkked kallasraja jalgsi vabaks kasutamiseks. Eraldame vahendeid kallasradade raskesti läbitavatele lõikudele läbipääsu hõlbustavate vahendite (purded, trepid jmt) lisamiseks.

Likvideerime ebaseaduslikud tõkked kallasraja jalgsi vabaks kasutamiseks. Eraldame vahendeid kallasradade raskesti läbitavatele lõikudele läbipääsu hõlbustavate vahendite (purded, trepid jmt) lisamiseks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Väärtustame Viimsi säilinud avamaastikke (nt. rannaniite taastades).

Väärtustame Viimsi säilinud avamaastikke (nt. rannaniite taastades).

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Me ei algata ranna ehituskeeluvööndi vähendamist taotlevaid detailplaneeringuid.

Me ei algata ranna ehituskeeluvööndi vähendamist taotlevaid detailplaneeringuid.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Vaatame üle maastikukaitsealade kaitse-eeskirjad ning muudame need vajadusel rangemaks.

Vaatame üle maastikukaitsealade kaitse-eeskirjad ning muudame need vajadusel rangemaks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kehtestame planeeringud, mis võimaldavad Haabneeme keskusesse inimsõbraliku ja atraktiivse avaliku ruumi loomist ning alustame selle väljaehitamist

Kehtestame planeeringud, mis võimaldavad Haabneeme keskusesse inimsõbraliku ja atraktiivse avaliku ruumi loomist ning alustame selle väljaehitamist

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Alustame uuesti Haabneeme üldplaneeringu koostamist nõnda, et kohe planeerimisprotsessi algfaasis oleks kogukond sisulise osapoolena kaasatud.

Alustame uuesti Haabneeme üldplaneeringu koostamist nõnda, et kohe planeerimisprotsessi algfaasis oleks kogukond sisulise osapoolena kaasatud.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Peatame hiiliva ehitustegevuse Viimsi rohealadel. Me ei algata ega võta menetlusse detailplaneeringuid, mis kahjustavad rohealasid ja puhvertsoone.

Peatame hiiliva ehitustegevuse Viimsi rohealadel. Me ei algata ega võta menetlusse detailplaneeringuid, mis kahjustavad rohealasid ja puhvertsoone.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rakendame tasakaalustatud metsapoliitikat. Teeme RMKga koostööd lähtudes heast metsamajandamise tavast ja kõrgendatud avaliku huviga metsade majandamise põhimõtetest.

Rakendame tasakaalustatud metsapoliitikat. Teeme RMKga koostööd lähtudes heast metsamajandamise tavast ja kõrgendatud avaliku huviga metsade majandamise põhimõtetest.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Järgime üldplaneeringutes kehtestatud piiranguid ning peatame arendusprojektid, mis neid kokkuleppeid rikuvad.

Järgime üldplaneeringutes kehtestatud piiranguid ning peatame arendusprojektid, mis neid kokkuleppeid rikuvad.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Viimsi põhimäärus peab sätestama, et komisjonide moodustamisel järgitakse valimistulemustest lähtuvaid proportsioone erakondade ja valimisliitude esindajate kaasamisel.

Viimsi põhimäärus peab sätestama, et komisjonide moodustamisel järgitakse valimistulemustest lähtuvaid proportsioone erakondade ja valimisliitude esindajate kaasamisel.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Vallavolikogu ning vallavalitsuse liikmetega seotud firmad ei osale hea tava järgides valla avalikel hangetel.

Vallavolikogu ning vallavalitsuse liikmetega seotud firmad ei osale hea tava järgides valla avalikel hangetel.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Noortele peredele, eakatele ja erivajadustega viimsilastele tuleb olla toeks nii suunatud teenuste kui rahaliste toetustega.

Noortele peredele, eakatele ja erivajadustega viimsilastele tuleb olla toeks nii suunatud teenuste kui rahaliste toetustega.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kõik uusarendused peavad arvestama looduskeskkonna säilitamisega ning olema tasakaalustatud sotsiaaltaristuga.

Kõik uusarendused peavad arvestama looduskeskkonna säilitamisega ning olema tasakaalustatud sotsiaaltaristuga.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Viimsi arengut puudutavates olulistes küsimustes (näiteks Haabneeme üldplaneering) peab kogukond olema kaasatud planeerimisprotsessi algfaasist alates ja pidevalt.

Viimsi arengut puudutavates olulistes küsimustes (näiteks Haabneeme üldplaneering) peab kogukond olema kaasatud planeerimisprotsessi algfaasist alates ja pidevalt.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Viimsi elanikkond ei tohi kasvada liiga kiirelt ja liiga palju. Viimsi peab jääma aedlinlikuks asumite ühenduseks, mitte arenema city’ks.

Viimsi elanikkond ei tohi kasvada liiga kiirelt ja liiga palju. Viimsi peab jääma aedlinlikuks asumite ühenduseks, mitte arenema city’ks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Viimsilastel peab olema vaba ligipääs merele ning võimalus jalgsi takistusteta liikuda kallasradadel.

Viimsilastel peab olema vaba ligipääs merele ning võimalus jalgsi takistusteta liikuda kallasradadel.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Viimsi väärib märkimisväärselt paremini kavandatud avalikku ruumi.

Viimsi väärib märkimisväärselt paremini kavandatud avalikku ruumi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Viimsi metsad, loodulikud rannad ja miljööväärtuslikud alad peavad säilima. Viimsi loodust ja kultuuripärandit saab paremini kaitsta ühtses süsteemis.

Viimsi metsad, loodulikud rannad ja miljööväärtuslikud alad peavad säilima. Viimsi loodust ja kultuuripärandit saab paremini kaitsta ühtses süsteemis.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Lähtume mõtteviisist, et kodanike ja kogukondade soovidele tuleb ning saab leida parimad võimalikud lahendused ega lükka neid tagasi.

Lähtume mõtteviisist, et kodanike ja kogukondade soovidele tuleb ning saab leida parimad võimalikud lahendused ega lükka neid tagasi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Viimsi valda tuleb juhtida ausalt ja läbipaistvalt.

Viimsi valda tuleb juhtida ausalt ja läbipaistvalt.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!
historymenuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram