Teema

Valimisliidu Maardu Hääl – Golos Maardu programm KOV valimistel 2021 (Maardu linn)

Jaga:
Ava Kanbani vaades
Kokku lubadust 61
Filtreeri staatuse järgi:

Lubatud

61

Linna vabatahtliku abikeskuse “Hool igasse kodusse!”

Linna vabatahtliku abikeskuse “Hool igasse kodusse!” moodustamine üksildaste, kõrges vanuses linlaste ja puuetega inimeste abistamiseks

Toetuse mahu suurendamine lastega peredele

Toetuse mahu suurendamine lastega peredele, mehhanismide väljatöötamine rahalise abi järkjärguliseks suurendamiseks pealinna tasemele

Sotsiaalsete allahindluste programmi laiendamine

Sotsiaalsete allahindluste programmi laiendamine väikese sissetulekuga inimeste toetamiseks, sotsiaaltariifide kehtestamine kommunaalmaksete kompenseerimiseks

Eakatele kodanikele antava abi suurendamine

Eakatele kodanikele antava abi suurendamine, sealhulgas pensionäridele sünnipäevatoetuse tõstmine kuni 125 euroni

Soodsa üüriga munitsipaalelamute ehitamine madala sissetulekuga noortele lastega peredele

Soodsa üüriga munitsipaalelamute ehitamine madala sissetulekuga noortele lastega peredele, aga ka noortele spetsialistidele (arstid, õpetajad, sotsiaaltöötajad, haridustöötajad)

Ühekordse toetuse kehtestamine madala sissetulekuga peredele

Ühekordse toetuse kehtestamine madala sissetulekuga peredele, et kompenseerida üürikorteri üürimise eest küsitav tagatis

Munitsipaalprogrammi “Koolikott” käivitamine

Munitsipaalprogrammi “Koolikott” raames esimesse klassi minevate lastega perede toetuse tõstmine 320 euroni

Munitsipaalprogrammi väljatöötamine puuetega lastele individuaalse rehabilitatsiooni kindlustamiseks

Munitsipaalprogrammi väljatöötamine puuetega lastele individuaalse rehabilitatsiooni kindlustamiseks, mis näeks ette soodusravi Eesti raviasutustes

Sotsiaalkorteri teenuse arendamine

Sotsiaalkorteri teenuse arendamine väikese sissetulekuga lastega peredele ning öömaja-, varjupaigateenuse ja sotsiaalkorterite üksteisest eraldamine, et tagada Eesti Vabariigi seaduste järgimine

Lastele ja noorukitele mõeldud multifunktsionaalse rehabilitatsioonikeskuse avamine

Lastele ja noorukitele mõeldud multifunktsionaalse rehabilitatsioonikeskuse avamine, samuti arengupuudega laste kasvatamisel eriabi osutavate spetsialistide toetamine

Munitsipaalprogrammi “Pikapäevarühm” käivitamine

Munitsipaalprogrammi “Pikapäevarühm” käivitamine, mille raames huvialaringide tunnid koolinoortele on tasuta

Tugispetsialistide palga tõstmine

Tugispetsialistide palga tõstmine, aga samuti logopeedide, psühholoogide, eripedagoogide, õpetaja abide töölekutsumine, pakkudes neile lisatasusid ja munitsipaalpinna soodustusi

Sotsiaalmaja taastamine

Sotsiaalmaja taastamine aadressil Kallasmaa 9 ning sotsiaalmaja täielik renoveerimine aadressil Kallasmaa 12, sh eraldi ema-lapse tubade sisustamine lastega emadele. Lehtlate ja puhkealade rajamine linna sotsiaalehitiste lähedusse.

Statsionaarse kontrollpunkt õhu, vee ja pinnase ökoloogilise seisundi seireks

Statsionaarse kontrollpunkti sisseseadmine Maardus õhu, vee ja pinnase ökoloogilise seisundi seireks

Prügilate konserveerimine ning uute prügilate ja jäätmehoidlate paigutamise keeld Maardu territooriumile

Olemasolevate prügilate konserveerimine ning uute prügilate ja jäätmehoidlate paigutamise keeld Maardu territooriumile

Maardut ja Tallinnat ühendava kiirtrammi rajamine

Maardut ja Tallinnat ühendava kiirtrammi- või kergmetroo rajamine Harjumaa 2030+ planeeringu raames

Maardu, Muuga ja Järveäärse piirkonna teede kaasajastamine ja remont

Maardu, Muuga ja Järveäärse piirkonna teede kaasajastamine ja remont, kasutades turvalisi liikluse, tänavavalgustuse ja jalgteede lahendusi

Asfalteerimise mahu suurendamine ja teede remont Järveäärses piirkonnas

Asfalteerimise mahu suurendamine ja teede remont Järveäärses piirkonnas

Avaliku kontrolli tugevdamine põhi- ja kvartalisiseste teede ehitamise ja remondi üle

Avaliku kontrolli tugevdamine põhi- ja kvartalisiseste teede ehitamise ja remondi üle (koos kommunaalettevõtete kvartaliaruandega)

Süstikbusside töö optimeerimine

Süstikbusside töö optimeerimine ja Kallavere, Muuga, Järveäärse piirkondi ühendavate reiside arvu suurendamine minimaalse liiklusintervalliga

Kinniste bussiootepaviljonide rajamine kõikidel linna marsuutidel aastaks 2025

Kinniste bussiootepaviljonide rajamine kõikidel linna marsuutidel aastaks 2025

Tasuta ühistranspordi järkjärguline kasutuselevõtt

Tasuta ühistranspordi järkjärguline kasutuselevõtt kõigile Maardu elanikele nii linnasiseselt kui ka Tallinnasse

Programmi “Roheline linn” vastuvõtmine

Programmi “Roheline linn” vastuvõtmine: haljasalade säilitamine, piirangute kehtestamine puude raiumisele, aianduse ja maastikuarhitektuuri arendamine

Reguleeritud ülekäiguradade arvu suurenemine Kallavere piirkonnas

Reguleeritud ülekäiguradade arvu suurenemine Kallavere piirkonnas

Muuga kogukonnamaja rajamine

Muuga kogukonnamaja rajamine

Korteriühistute toetamise fondi suurendamine

Korteriühistute toetamise fondi suurendamine ennekõike majade ja hoovide korrastamiseks, samuti kaldteede ehitamine, et luua puuetega inimestele juurdepääsetav keskkond

Avaliku korrakaitse sektori rahastamise kahekordne suurendamine

Avaliku korrakaitse sektori rahastamise kahekordne suurendamine

Tugevdada koostööd politseiga ja tõhustada noorte kuritegevuse ennetamise meetmeid

Tugevdada koostööd politseiga ja tõhustada noorte kuritegevuse ennetamise meetmeid.

Uute töökohtade loomise stimuleerimine

Uute töökohtade loomise stimuleerimine, projekti “Maardu innovatsioonide territoorium!” elluviimine, linnale investeerimispassi loomine ja idufirmade ligimeelitamine

Suvise tööbörsi loomine noorte tööhõiveks suvepuhkuse ajal

Suvise tööbörsi loomine noorte tööhõiveks suvepuhkuse ajal ja kutsekoolide õpilastele praktika korraldamine

Koostöölepingu sõlmimine Rail Balticaga

Koostöölepingu sõlmimine Rail Balticaga, et toetada Maardu sadamaalade arengut ja suurendada Maardu elanike jaoks töökohtade arvu

Koostöölepingu sõlmimine EASiga kohalike ettevõtjate toetamiseks

Koostöölepingu sõlmimine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega (EAS) kohalike ettevõtjate toetamiseks munitsipaal erapartnerluse baasil

Töötame välja linnaprogrammi investeeringute kaasamiseks Vana-Narva maantee piirkonna transpordi-, logistika- ja tootmiskeskuste arendamiseks

Pärast Väo ristmiku ehituse lõpetamist ning Vana-Narva maantee ja Iru linnaosa ühendamist suurte kõrvalmagistraalidega töötada välja linnaprogramm investeeringute kaasamiseks Vana-Narva maantee piirkonna transpordi-, logistika- ja tootmiskeskuste arendamiseks äri- ja tööstusmaa sihtotstarbega territooriumil

Linna munitsipaalturu loomine

Aastaringselt töötava linna munitsipaalturu loomine kohalikku päritolu toiduainete müügiks

“Sorotšinskaja Jarmarka” Maardu territooriumil

Kaubandusorganisatsioonide juurdemeelitamine Eestist ja EList linnaprogrammi “Sorotšinskaja Jarmarka” raames, aastaringsetele üritustele, Maardu territooriumil

Viia lõpule Jõelähtme valla maal asuvate suvilakülade tasuta liitmine Maarduga

Laiendada kokkuleppel Jõelähtme valla juhtkonnaga Maardu halduspiire ja viia lõpule Jõelähtme valla maal asuvate suvilakülade tasuta liitmine Maarduga, et lahendada nende piirkondade teede, elektri, vee, kanalisatsiooniga seotud probleemid

Koostöö arendamine naaberomavalitsustega territooriumite ühise arendamise küsimustes

Koostöö arendamine naaberomavalitsustega territooriumite ühise arendamise küsimustes, Maardu elanike huvides, investeeringute atraktiivsuse tõstmiseks

Maardu järve munitsipaalranna renoveerimine

Maardu järve munitsipaalranna renoveerimine ja suvel tasuta regulaarse liinibussiühenduse avamine marsruudil “Maardu Järveäärne piirkond Maardu”.

Luua ühiskondlik komisjon ambulatoorse ja statsionaarse ravi tingimuste avalikuks kontrollimiseks

Lüüa kord majja meditsiiniteenuste osutamise süsteemis, luua ühiskondlik komisjon ambulatoorse ja statsionaarse ravi tingimuste avalikuks kontrollimiseks

Korraldada elanikkonna seas massilist ennetustööd COVID -19 ohu ja teiste haiguste varajase diagnoosimise osas

Korraldada elanikkonna seas massilist ennetustööd COVID -19 ohu ja teiste haiguste varajase diagnoosimise osas

Toetada perearste uude tervisekeskusesse kolimisel

Toetada perearste uude tervisekeskusesse kolimisel

Munitsipaalprogrammi käivitamine eriarstide meelitamiseks Maardu raviasutustesse

Munitsipaalprogrammi käivitamine eriarstide meelitamiseks Maardu raviasutustesse

Fondi moodustamine rahalise abi andmiseks Maardu elanikele

Fondi moodustamine rahalise abi andmiseks Maardu elanikele, kes vajavad kulukaid operatsioone ja ravi, sponsorite ja linnaelanike vahenditest

Koolisööklate toidukvaliteedi pideva avaliku järelevalve süsteemi loomine

Koolisööklate toidukvaliteedi pideva avaliku järelevalve süsteemi loomine

Rakendada programm välitrenažööride paigaldamiseks

Rakendada programm välitrenažööride paigaldamiseks, parkuurparkide ja minijalgpalliväljakute loomiseks

Turvaliste ja kaasaegsete mänguväljakute rajamine

Turvaliste ja kaasaegsete mänguväljakute rajamine linna kõikidesse elurajoonidesse

Kompleksi “Lastelinn” avamine

Kompleksi “Lastelinn” avamine väikelastele koos vaba aja veetmise ja toitlustamise programmiga

Jalgrattateede ja terviseradade ehitus

Kõikides linnaosades jalgrattateede ja jalutuskäikude jaoks terviseradade projekteerimine ja ehitamine elanike tarbeks

Puhkepinkide arvu suurendamine

Puhkepinkide arvu suurendamine kõikides Maardu elurajoonides, parkides ja jalakäijate tsoonides.

Korruptsioonivastase võitluse rahvakomisjoni loomine

Korruptsioonivastase võitluse rahvakomisjoni loomine, et viia läbi Maardu administratsiooni kõigi eelarvekulutuste välisaudit ja üle vaadata linnavalitsuse finantsdokumentide auditi tulemused

Bürokraatlike protseduuride mahu vähendamine ja administreerimise lihtsustamine

Bürokraatlike protseduuride mahu vähendamine ja administreerimise lihtsustamine, vähendades ametnike arvu

Maardu linnakogu revisjonikomisjoni liikmete valimine

Maardu linnakogu revisjonikomisjoni liikmete valimine, tuginedes ametialasele pädevusele, mitte erakondlikule kuuluvusele ja saadikute lojaalsusele

Avalike ja avatud konkursside korraldamine

Avalike ja avatud konkursside korraldamine Maardu kõigi munitsipaalstruktuuride ametikohtade täitmiseks

Üldrahvalike küsitluste tegemise tava juurutamine

Linnaelu oluliselt mõjutavate otsuste tegemisel üldrahvalike küsitluste tegemise tava juurutamine

Maardu linna sihtasutuse asutamise

Linna sihtasutuse asutamise, mille raames luuakse Maardu korteriühistuste mitmetahulise abistamise süsteem infovahetamise ja kogemuse vallas

Ühiskondliku arvamuse linnatribüüni arendamine

Ühiskondliku arvamuse linnatribüüni arendamine, sõnavabaduse tagamiseks rahva mikrofon

Kõigile poliitilise opositsiooni esindajatele ja alternatiivse arvamusega valijatele juurdepääsu võimaldamine linnaeelarvest rahastatavatele inforessurssidele

Kõigile poliitilise opositsiooni esindajatele ja alternatiivse arvamusega valijatele juurdepääsu võimaldamine linnaeelarvest rahastatavatele inforessurssidele

Muugal eesti kultuurikeskuse avamine

Muugal eesti kultuurikeskuse avamine, vanema põlvkonna ja noorte omavaheliseks suhtlemiseks, eesti keele ja Maardu ajaloolise pärandi süvendatud tundmaõppimiseks

Ühiskondliku organisatsiooni “Rahvakontroll” loomine

Ühiskondliku organisatsiooni “Rahvakontroll” loomine, mille eesmärgiks on linnaametnike töö kvaliteedi jälgimine, igast Maardu elanikust võib saada vabatahtlik

Käivitatakse munitsipaalprogramm “Linnapea post”,

Käivitatakse munitsipaalprogramm “Linnapea post”, mille raames varustatakse iga Maardu linnaosa postkastiga, kus saab esitada kodanike kirjalikke avaldusi koos taotluste, kaebuste ja päringutega.

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!

Täname meie partnereid

Bcme Logo En сomTechsoup Global Network Logo 400x95 (1)Hm Logo Alternative Color ComLogo Google.org Support Fullcolor Rgb Stacked
heartcrossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram