Vaata kõiki programme ja kandidaate KOV valimistel 2021 👉
Teema

Valimisliidu Väikelinn Saku programm KOV valimistel 2021 (Saku vald)

Change to Kanban view
Kokku lubadust 78

Lubatud

78

Teeme tihedat koostööd Kiili vallaga ühise kriisivalmiduse tõstmiseks, soetame vajalikud tehnilised vahendid ning kooskõlastame kriisi juhtimise

Teeme tihedat koostööd Kiili vallaga ühise kriisivalmiduse tõstmiseks, soetame vajalikud tehnilised vahendid ning kooskõlastame kriisi juhtimise

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Teeme Saku aleviku liikuvusuuringu Tulemustele tuginedes korraldame, et kõik liikumistrajektoorid on loogilised ja turvalised

Teeme Saku aleviku liikuvusuuringu Tulemustele tuginedes korraldame, et kõik liikumistrajektoorid on loogilised ja turvalised

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome või renoveerime igal aastal vähemalt ühe valla tuletõrje veevõtukoha

Loome või renoveerime igal aastal vähemalt ühe valla tuletõrje veevõtukoha

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kahekordistame Saku ja Tõdva vabatahtlike päästeseltside rahastamist

Kahekordistame Saku ja Tõdva vabatahtlike päästeseltside rahastamist

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Asfalteerime Saku kiriku parkla ja korrastame haljasala koos kõnniteedega

Asfalteerime Saku kiriku parkla ja korrastame haljasala koos kõnniteedega

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Teeme korda Mõisavahe tee Jälgimäel, rekonstrueerime Kurtna-Vilivere tee

Teeme korda Mõisavahe tee Jälgimäel, rekonstrueerime Kurtna-Vilivere tee

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rajame Juuliku ja Tammemäe ühendamiseks uue läbimurde Sakus koos sõidutee, kergliiklustee ja kaherealise autodele mõeldud sillaga

Rajame Juuliku ja Tammemäe ühendamiseks uue läbimurde Sakus koos sõidutee, kergliiklustee ja kaherealise autodele mõeldud sillaga

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Ehitame Saustinõmme – Luige, Saku – Üksnurme, Juuliku – Saue, Lokuti – Tõdva ja Tooma tee kergliiklusteed

Ehitame Saustinõmme – Luige, Saku – Üksnurme, Juuliku – Saue, Lokuti – Tõdva ja Tooma tee kergliiklusteed

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Töötame selle nimel, et Kiisal, aadressil Kurtna tee 2, valmiks uus kaubandus- ja teeninduskeskus

Töötame selle nimel, et Kiisal, aadressil Kurtna tee 2, valmiks uus kaubandus- ja teeninduskeskus

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kiire internetiühendus peab jõudma kõikjale, teeme koostööd riigi ja ettevõtetega selle saavutamiseks

Kiire internetiühendus peab jõudma kõikjale, teeme koostööd riigi ja ettevõtetega selle saavutamiseks

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Teeme korda Kurtna ja Saku mõisapargi tiigid, valgustame ja uuendame Saku mõisapargi teid

Teeme korda Kurtna ja Saku mõisapargi tiigid, valgustame ja uuendame Saku mõisapargi teid

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rajame Saku aleviku piires Vääna jõe promenaadi ja jõele uued jalakäijate sillad

Rajame Saku aleviku piires Vääna jõe promenaadi ja jõele uued jalakäijate sillad

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Alustame jalakäijatele mõeldud esindusliku peapromenaadi projekteerimist ja ehitamist – õlletehasest kuni kirikuni

Alustame jalakäijatele mõeldud esindusliku peapromenaadi projekteerimist ja ehitamist – õlletehasest kuni kirikuni

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Renoveerime ja avame 2022 aastal Teaduse 13 aadressil uue noortekeskuse ja pakume samas hoones rendipindu kohalikele väikeettevõtetele

Renoveerime ja avame 2022 aastal Teaduse 13 aadressil uue noortekeskuse ja pakume samas hoones rendipindu kohalikele väikeettevõtetele

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Viime lõpuni üldplaneeringu, mis saab aluseks edasisele arendus-, planeerimis- ja ehitustegevusele vallas

Viime lõpuni üldplaneeringu, mis saab aluseks edasisele arendus-, planeerimis- ja ehitustegevusele vallas

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Ehitame välja Saku turuplatsi müügiletid

Ehitame välja Saku turuplatsi müügiletid

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Teeme külad talvel valgemaks Jõuluvalgustus kõikidesse külakeskustesse!

Teeme külad talvel valgemaks Jõuluvalgustus kõikidesse külakeskustesse!

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame uutes piirkondades tänavavalgustuse ehitamist koostöös kogukondadega

Toetame uutes piirkondades tänavavalgustuse ehitamist koostöös kogukondadega

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Alustame tänavavalgustuse renoveerimise teise etapiga, mille käigus vahetatakse üle valla välja 650 senist valgustit

Alustame tänavavalgustuse renoveerimise teise etapiga, mille käigus vahetatakse üle valla välja 650 senist valgustit

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Lisame täiendavaid pinke kergliiklusteede äärde

Lisame täiendavaid pinke kergliiklusteede äärde

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Ehitame üle valla uued kaasaegsed bussiootepaviljonid

Ehitame üle valla uued kaasaegsed bussiootepaviljonid

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Laiendame Kiisa turuplatsi valla maadele ja soosime aastaringsete kauplemistingimuste loomist paviljonide ja kauplemislettide rajamisega

Laiendame Kiisa turuplatsi valla maadele ja soosime aastaringsete kauplemistingimuste loomist paviljonide ja kauplemislettide rajamisega

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame Saku valla korteriühistuid osalise rahastusega uute maa-aluste prügimahutite paigaldamisel

Toetame Saku valla korteriühistuid osalise rahastusega uute maa-aluste prügimahutite paigaldamisel

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Anname valla maad kasutada kogukonna aedade arendamiseks Kurtnas, Tõdval ja Lokutil

Anname valla maad kasutada kogukonna aedade arendamiseks Kurtnas, Tõdval ja Lokutil

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Väärtustame külavanemate rolli ning kaasame nad volikogu otsustusprotsessi oma piirkonna probleemide tõstatamiseks ja lahendamiseks

Väärtustame külavanemate rolli ning kaasame nad volikogu otsustusprotsessi oma piirkonna probleemide tõstatamiseks ja lahendamiseks

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Koostöös erasektoriga leiame Saku disc golfi rajale uue asukoha ja aitame selle välja arendada

Koostöös erasektoriga leiame Saku disc golfi rajale uue asukoha ja aitame selle välja arendada

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Planeerime olemasoleva ujula laiendamist ja uue 400-meetrise esindus staadioni rajamist Spordikeskuse kõrvale

Planeerime olemasoleva ujula laiendamist ja uue 400-meetrise esindus staadioni rajamist Spordikeskuse kõrvale

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Alustame raudteeäärse ägeda spordi- ja puhkeala etapiviisilist ehitamist Esimeses etapis ehitame välja pallimänguväljakud

Alustame raudteeäärse ägeda spordi- ja puhkeala etapiviisilist ehitamist Esimeses etapis ehitame välja pallimänguväljakud

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Uue põhikooli juurde loome multifunktsionaalse vabaõhuürituste ala

Uue põhikooli juurde loome multifunktsionaalse vabaõhuürituste ala

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rajame uue põhikooli juurde 300 meetrise kunstmuruga kergejõustiku staadioni, külmutusega jääväljaku, pallimänguväljaku ja jõusaali

Rajame uue põhikooli juurde 300 meetrise kunstmuruga kergejõustiku staadioni, külmutusega jääväljaku, pallimänguväljaku ja jõusaali

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kujundame Nurme mäe aastaringselt kasutatavaks puhke- ja spordikeskusteks

Kujundame Nurme mäe aastaringselt kasutatavaks puhke- ja spordikeskusteks

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Mitmekesistame spordi- ja huvitegevuse võimalusi läbi uuendatud toetuste

Mitmekesistame spordi- ja huvitegevuse võimalusi läbi uuendatud toetuste

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Ehitame kolm uut mänguväljakut väikelastele

Ehitame kolm uut mänguväljakut väikelastele: üks Kiisale ja kaks Sakku kummalegi poole jõge Koostöös kogukondadega rajame mänguväljakud suurematesse külakeskustesse, taastame varem rajatuid

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame kõiki meie valla lapsi spordi ja huvitegevustes sõltumata sellest, kas teenust tarbitakse Saku vallas või mujal ning lihtsustame arveldamist

Toetame kõiki meie valla lapsi spordi ja huvitegevustes sõltumata sellest, kas teenust tarbitakse Saku vallas või mujal ning lihtsustame arveldamist

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Jätkame eakate meelespidamist nende sünnipäeval

Jätkame eakate meelespidamist nende sünnipäeval

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kolmekordistame püsitoetuse pensionäride ühendustele, diabeetikutele ja lasterikaste perede ühendustele senise 500€ asemel kuni 1500€ aastas ilma liigse bürokraatiata

Kolmekordistame püsitoetuse pensionäride ühendustele, diabeetikutele ja lasterikaste perede ühendustele senise 500€ asemel kuni 1500€ aastas ilma liigse bürokraatiata

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome taskukohase sotsiaaltakso teenuse eakatele

Loome taskukohase sotsiaaltakso teenuse eakatele

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Jätkame eakatele mõeldud sõidusoodustusega (kommertsliinidel ja rongides 50% valla piires) ja valitud liinidel tasuta Kõik õpilasliinid on eakatele tasuta

Jätkame eakatele mõeldud sõidusoodustusega (kommertsliinidel ja rongides 50% valla piires) ja valitud liinidel tasuta Kõik õpilasliinid on eakatele tasuta

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Lisaks põhikooliõpilastele pakume tasuta koolilõuna ka gümnasistidele

Lisaks põhikooliõpilastele pakume tasuta koolilõuna ka gümnasistidele

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Säilitame õpilastele tasuta transpordi võimaluse valla piires

Säilitame õpilastele tasuta transpordi võimaluse valla piires

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Jätkame koduse mudilase toetuse maksmist

Jätkame koduse mudilase toetuse maksmist

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Teadvustame, et laste ja noorte vaimne tervis vajab senisest rohkem tähelepanu: märkame abivajajaid ja parandame teenuste kättesaadavust

Teadvustame, et laste ja noorte vaimne tervis vajab senisest rohkem tähelepanu: märkame abivajajaid ja parandame teenuste kättesaadavust

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Jätkame valla juhtide tasandil otsesuhtlust kõigi eakate organisatsioonidega

Jätkame valla juhtide tasandil otsesuhtlust kõigi eakate organisatsioonidega

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome koostöös ülikoolidega väärikate huviprogrammi

Loome koostöös ülikoolidega väärikate huviprogrammi

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Koostöös erasektoriga loome Saku asula piiril, Kasemetsas hooldekodu

Koostöös erasektoriga loome Saku asula piiril, Kasemetsas hooldekodu

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Laiendame Saku päevakeskuse ruume ja seal pakutavaid teenuseid

Laiendame Saku päevakeskuse ruume ja seal pakutavaid teenuseid

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Käivitame peatselt valmiva Saku sotsiaalmaja

Käivitame peatselt valmiva Saku sotsiaalmaja

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tervisekeskuse juurde viiv Tiigi tänav saab kõnnitee ja pingid

Tervisekeskuse juurde viiv Tiigi tänav saab kõnnitee ja pingid

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Bussiliin hakkab peatuma Tervisekeskuse ees, uues bussipeatuses

Bussiliin hakkab peatuma Tervisekeskuse ees, uues bussipeatuses

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tihendame õpilas- ja kultuurivahetusprogramme sõprusvaldadega Jaapanis, Soomes ja Lätis

Tihendame õpilas- ja kultuurivahetusprogramme sõprusvaldadega Jaapanis, Soomes ja Lätis

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Töötame koos koolide ja lasteaedadega, et viia noored ja lapsed loodusesse liikuma

Töötame koos koolide ja lasteaedadega, et viia noored ja lapsed loodusesse liikuma, kasutades selleks kergliiklusteid ja terviseradasid Tahame, et lapsed ja noored peaksid väärtuslikuks ja säilitaksid siinset looduskeskkonda

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame lastele ja noortele mitmekülgse huvihariduse võimaluste pakkumist

Toetame lastele ja noortele mitmekülgse huvihariduse võimaluste pakkumist

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Näeme, et Saku valla tuleviku koolivõrgu moodustavad neli põhikooli

Näeme, et Saku valla tuleviku koolivõrgu moodustavad neli põhikooli (kolm Sakus sh hariduslike erivajadusega lastele ja üks Kurtnas) ning eraldiseisev gümnaasium

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame, et kõikides valla põhikoolides on õppetööd võimalik läbi viia väikeklassides

Toetame, et kõikides valla põhikoolides on õppetööd võimalik läbi viia väikeklassides

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome tingimused, et õpilaste arv klassides ei ületaks lubatud piirmäära

Loome tingimused, et õpilaste arv klassides ei ületaks lubatud piirmäära

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Uuendame järjepidevalt haridustöötajate tasutamispaketti

Uuendame järjepidevalt haridustöötajate tasutamispaketti, et see oleks mitmekesine ning õpetajaid motiveeriv Saku õpetajatele Eesti parim töötasu Maksame valla omavahenditest õpetajate palgale lisaks

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome kooli ruumides Vaimse Tervise Keskuse, mille teenused on kättesaadavad laiemalt valla elanikele

Loome kooli ruumides Vaimse Tervise Keskuse, mille teenused on kättesaadavad laiemalt valla elanikele

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Selleks ehitame praeguse algkooli maja asemele uue tänapäevastele õpitingimustele vastava kooli

Selleks ehitame praeguse algkooli maja asemele uue tänapäevastele õpitingimustele vastava kooli

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame hariduslikku mitmekesisust; toome hariduslike erivajadustega laste kooli Kajamaalt Sakku

Toetame hariduslikku mitmekesisust; toome hariduslike erivajadustega laste kooli Kajamaalt Sakku

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Planeerime ja ehitame Tänassilma, Kiisale ja Sakku uued lasteaiad

Planeerime ja ehitame Tänassilma, Kiisale ja Sakku uued lasteaiad

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Ehitame uue kaasaegse õpikeskkonna ja põneva arhitektuuriga põhikooli Saku keskusesse, mis saab ka kogukondlike tegevuste keskuseks

Ehitame uue kaasaegse õpikeskkonna ja põneva arhitektuuriga põhikooli Saku keskusesse, mis saab ka kogukondlike tegevuste keskuseks

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Parandame teenuste kvaliteeti tõstes ametnike pädevust, kodanikele vastamise selgust ja kiirust

Parandame teenuste kvaliteeti tõstes ametnike pädevust, kodanikele vastamise selgust ja kiirust

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Arendame valla kodulehekülge, e-teenuseid, iseteeninduskeskkonda ja dokumendiregistrit, eesmärgiga lihtsustada info selgust ja kättesaadavust

Arendame valla kodulehekülge, e-teenuseid, iseteeninduskeskkonda ja dokumendiregistrit, eesmärgiga lihtsustada info selgust ja kättesaadavust

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tõstame kaasava eelarve mahu kahekordseks

Tõstame kaasava eelarve mahu kahekordseks

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Hoiame Saku valla rahaasjad korras ja tagame, et investeeringud viiakse ellu vastavalt pikaajalise arengukavale

Hoiame Saku valla rahaasjad korras ja tagame, et investeeringud viiakse ellu vastavalt pikaajalise arengukavale

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome piirkonnaüleseid lahendusi liikuvuse, turvalisuse, kultuuri, hariduse ja spordi valdkondades

Loome piirkonnaüleseid lahendusi liikuvuse, turvalisuse, kultuuri, hariduse ja spordi valdkondades

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kaasame elanikke valla strateegilistesse otsustusprotsessidesse läbi avalike arutelude

Kaasame elanikke valla strateegilistesse otsustusprotsessidesse läbi avalike arutelude

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Väärtustame oma valla inimesi

Väärtustame oma valla inimesi

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Suvistel heakorrahangetel pöörame tähelepanu elurikkuse säilitamisele Talvine lumelükkamine peab muutuma operatiivsemaks ja kvaliteetsemaks

Suvistel heakorrahangetel pöörame tähelepanu elurikkuse säilitamisele Talvine lumelükkamine peab muutuma operatiivsemaks ja kvaliteetsemaks

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Korraldame jäätmevedu keskkonnasõbralikult: süvamahutid, äravedu vastavalt vajadusele Valla avalikel üritustel kasutame ainult korduvkasutatavaid nõusid ja sorteerime jäätmeid

Korraldame jäätmevedu keskkonnasõbralikult: süvamahutid, äravedu vastavalt vajadusele Valla avalikel üritustel kasutame ainult korduvkasutatavaid nõusid ja sorteerime jäätmeid

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Töötame selle nimel, et karjäärialad oluliselt ei suureneks ja ümberkaudsed elanikud ning keskkond seetõttu ei kannataks

Töötame selle nimel, et karjäärialad oluliselt ei suureneks ja ümberkaudsed elanikud ning keskkond seetõttu ei kannataks

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Viime läbi energiaauditi valla omandis olevatele ehitistele ning parandame nende energiatõhusust läbi rekonstrueerimise

Viime läbi energiaauditi valla omandis olevatele ehitistele ning parandame nende energiatõhusust läbi rekonstrueerimise

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kaardistame valla energiakasutuse ja kliimamõjude olukorra ning töötame välja Saku valla kliima-energia kava

Kaardistame valla energiakasutuse ja kliimamõjude olukorra ning töötame välja Saku valla kliima-energia kava

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kasutame vallas kõiki mõistlikke rohepöörde võimalusi ja kaasame selleks ELi raha

Kasutame vallas kõiki mõistlikke rohepöörde võimalusi ja kaasame selleks ELi raha

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Seisame väiksemate asulate ja piirkondade elanike võimaluse eest liituda ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga

Seisame väiksemate asulate ja piirkondade elanike võimaluse eest liituda ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Nõuame uusehituste ja teedevõrgu ehituse käigus langetatud puude asendusistutust

Nõuame uusehituste ja teedevõrgu ehituse käigus langetatud puude asendusistutust

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Teeme koostööd kogukondade, erinevate ühenduste, RMK ja erametsa omanikega, et säilitada võimalikult palju metsa kogu valla ulatuses

Teeme koostööd kogukondade, erinevate ühenduste, RMK ja erametsa omanikega, et säilitada võimalikult palju metsa kogu valla ulatuses

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Metsa säilimiseks soovime võtta kogukonnale olulise metsamaa valla omandisse

Metsa säilimiseks soovime võtta kogukonnale olulise metsamaa valla omandisse

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!
historymenuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram