Vaata kõiki programme ja kandidaate KOV valimistel 2021 👉
Teema

VL Värsked Sillamäe Tuuled programm KOV valimistel 2021 (Narva)

Change to Kanban view
Kokku lubadust 41

Lubatud

41

Arendame kriisinõustamise teenuseid vägivallaohvritele

Arendame kriisinõustamise teenuseid vägivallaohvritele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Seisame sotsiaalvaldkonna munitsipaalasutuste töötajate palgatõusu eest

Seisame sotsiaalvaldkonna munitsipaalasutuste töötajate palgatõusu eest;

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome erakorralise meditsiini andmise võimaluse linnas

Loome erakorralise meditsiini andmise võimaluse linnas;

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Teeme tihedat koostööd korteriühistutega ning loome tugeva koostöövõrgustiku kohalike asutustega

Teeme tihedat koostööd korteriühistutega ning loome tugeva koostöövõrgustiku kohalike asutustega;

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Teeme nõustamisteenused linna elanikele kättesaadavaks (võla- ja psühholoogiline nõustamine)

Teeme nõustamisteenused linna elanikele kättesaadavaks (võla- ja psühholoogiline nõustamine);

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame sotsiaalteenuste aredamist, kättesaadavust ning mitmekülgsust linnas

Toetame sotsiaalteenuste aredamist, kättesaadavust ning mitmekülgsust linnas;

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Teeme korda munitsipaaleluasemed

Teeme korda munitsipaaleluasemed;

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame tugigruppide loomist erivajatustega laste vanematele, kaasates koostöösse pädevaid asutusi, spetsialiste jne

Toetame tugigruppide loomist erivajatustega laste vanematele, kaasates koostöösse pädevaid asutusi, spetsialiste jne;

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Seisame lastetoetuste suurendamise eest

Seisame lastetoetuste suurendamise eest;

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome seenioride jaoks aktiivsuskonto

Loome seenioride jaoks aktiivsuskonto nende aktiivsete tegevuste toetamiseks ning eraldame selleks vastavad toetused;

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Teeme linnaasutusi erivajadustega inimetele ligipääsetavateks, sealhulgas linnavalitsuse hoone, haridusasutused

Teeme linnaasutusi erivajadustega inimetele ligipääsetavateks, sealhulgas linnavalitsuse hoone, haridusasutused;

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame linna ajaloolise elamurajooni taastamist

Toetame linna ajaloolise elamurajooni taastamist

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Ehitame randa rannahoone

Ehitame randa rannahoone;

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kaasame linnavalitsemisesse noori spetsialiste

Kaasame linnavalitsemisesse noori spetsialiste;

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Ehitame uued spordiväljakud, näiteks, tenniseväljak ja multifunktsionaalne väljak Gümnaasiumi juures

Ehitame uued spordiväljakud, näiteks, tenniseväljak ja multifunktsionaalne väljak Gümnaasiumi juures;

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Lahendame prügi ebaseadusliku ladustamisega seotud probleemid ning paigaldame rohkem konteinereid erinevates linnaosades

Prügiolukorra lahendamine linnas, sealhulgas lahendame prügi ebaseadusliku ladustamisega seotud probleemid ning paigaldame rohkem konteinereid erinevates linnaosades;

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Aitame kaasa parkimiskohtadega probleemide lahendamisele linnaterritoorimul, sealhulgas KÜtele

Aitame kaasa parkimiskohtadega probleemide lahendamisele linnaterritoorimul, sealhulgas KÜtele. Pöörame tähelepanu lisaparkimiskohtade loomisele linnaterritooriumil ning nende kasutamise mugavusele erivajadustega inimestele;

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Paigaldame linnas konteinerid biojäätmetele ning ehitame koerte jaoks jalutusväljaku

Teeme linnakeskkonna lemmikloomadele sõbralikumaks: paigaldame linnas konteinerid biojäätmetele ning ehitame koerte jaoks jalutusväljaku;

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tegeleme kõnniteede, ülekäiguradade, trepide ohutumaks muutmisega. Linnas peab olema turvaline ja mugav liikuda kõigil

Tegeleme kõnniteede, ülekäiguradade, trepide ohutumaks muutmisega. Linnas peab olema turvaline ja mugav liikuda kõigil - lastel, vanemaealistel, jalgratturitel, tõukerattadel, lapsevankriga vanematel ja ka liikumispuudega inimestel;

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Panustame turvalisuse tagamisse, näiteks ülekäiguradade lisavalgustusega paigaldamist üle linna

Panustame turvalisuse tagamisse, näiteks ülekäiguradade lisavalgustusega paigaldamist üle linna;

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Algatame Sillamäe eraelamurajooni detailplaneeringu

Algatame Sillamäe eraelamurajooni detailplaneeringu;

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Teeme korda merekalda, kasesalu ning kohandame inimeste vajadustele.

Teeme korda merekalda, kasesalu ning kohandame inimeste vajadustele. Samuti hoiame neid puhtana;

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome munitsipaalpolitsei, et tõhustada korrashoiu kontrolli kodulinnas ja vähendada menetluste aega

Loome munitsipaalpolitsei, et tõhustada korrashoiu kontrolli kodulinnas ja vähendada menetluste aega;

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Peame läbirääkimisi kasutamata ja mahajäetud territooriumite

Peame läbirääkimisi kasutamata ja mahajäetud territooriumite, samuti hoonte omanikega, otsime koostöös nendega lahendusi ja koostame plaani;

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame KÜ territooriumite korda tegemist ning loome selleks vastava rahalise toetuse

Toetame KÜ territooriumite korda tegemist ning loome selleks vastava rahalise toetuse;

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Muudame Sillamäe linna energiatõhusaks

Muudame Sillamäe linna energiatõhusaks. Toetame kortermajade energiasäästliku ja riikliku toetusega terviklahenduste elluviimist;

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome temaatiliste õpioskuste ringid täiskasvanutele, näiteks, digioskuste arendamiseks.

Loome temaatiliste õpioskuste ringid täiskasvanutele, näiteks, digioskuste arendamiseks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame linna traditsioonide kujundamist ning aitame traditsioonilistel üritustel kasvada

Toetame linna traditsioonide kujundamist ning aitame traditsioonilistel üritustel kasvada;

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame linna kultuurielu arengut ning mitmekesisust

Toetame linna kultuurielu arengut ning mitmekesisust;

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Teeme koostöös koolidega koolikeskkonna sõbralikumaks ja ligipääsetavaks erivajadustega lastele

Teeme koostöös koolidega koolikeskkonna sõbralikumaks ja ligipääsetavaks erivajadustega lastele;

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame karjääriplaneerimise koolides

Toetame karjääriplaneerimise koolides, et aidata noori tulevase ameti valimisel (sh kaasates koostöösse kohalikke tööandjaid);

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame olemasolevat koolisüsteemi ning koostöös koolidega töötame välja plaani kuidas toetada koole lahendada probleemi tööjõupuudusega

Toetame olemasolevat koolisüsteemi ning koostöös koolidega töötame välja plaani kuidas toetada koole lahendada probleemi tööjõupuudusega (sealhulgas tugispetsialistid: psühholoogid, sotsiaalpedagoogid jne.);

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Teeme eesti keele õppe lisavõimalusi kättesaadavamaks linna elanikele

Teeme eesti keele õppe lisavõimalusi kättesaadavamaks linna elanikele;

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Koostöös koolidega kaasame uusi programme koolide muutmiseks kiusamisest vabaks

Koostöös koolidega kaasame uusi programme koolide muutmiseks kiusamisest vabaks;

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Teeme koolihooned kaasaegseteks

Teeme koolihooned kaasaegseteks;

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Suurendame noorte töölerakendumise võimalusi kaasates koostöösse kohalikke tööandjaid.

Suurendame noorte töölerakendumise võimalusi kaasates koostöösse kohalikke tööandjaid.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame kogukonna initsiatiive ning rakendame edaspidi kaasavat eelarvet

Toetame kogukonna initsiatiive ning rakendame edaspidi kaasavat eelarvet;

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Teeme tihedat koostööd ettevõtluskeskuse ning startup inkubaatortidega

Teeme tihedat koostööd ettevõtluskeskuse ning startup inkubaatortidega, et tõsta linnaelanikke teadmisi ettevõtlusest, sh startupidest;

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame uusi äriideesid ning kaasame uusi startup ideesid Sillamäe linna, selleks loome eraldi innovatsiooni fondi

Toetame uusi äriideesid ning kaasame uusi startup ideesid Sillamäe linna, selleks loome eraldi innovatsiooni fondi;

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome alustavate ettevõtjate tugiprogrammi

Loome alustavate ettevõtjate tugiprogrammi, mis loovad töökohti linna territooriumil, sh suurendame ettevõtluse alustamise toetuse suurust ning loome järeltoetust peale esimest aasta tegutsemist;

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame õiglase ülemineku meetmete rakendumist linnas

Toetame õiglase ülemineku meetmete rakendumist linnas;

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!
historymenuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram