Teema

VL Värsked Sillamäe Tuuled programm KOV valimistel 2021 (Narva)

Jaga:
Ava Kanbani vaades
Kokku lubadust 41
Filtreeri staatuse järgi:

Lubatud

41

Toetame õiglase ülemineku meetmete rakendumist linnas

Toetame õiglase ülemineku meetmete rakendumist linnas;

Loome alustavate ettevõtjate tugiprogrammi

Loome alustavate ettevõtjate tugiprogrammi, mis loovad töökohti linna territooriumil, sh suurendame ettevõtluse alustamise toetuse suurust ning loome järeltoetust peale esimest aasta tegutsemist;

Toetame uusi äriideesid ning kaasame uusi startup ideesid Sillamäe linna, selleks loome eraldi innovatsiooni fondi

Toetame uusi äriideesid ning kaasame uusi startup ideesid Sillamäe linna, selleks loome eraldi innovatsiooni fondi;

Teeme tihedat koostööd ettevõtluskeskuse ning startup inkubaatortidega

Teeme tihedat koostööd ettevõtluskeskuse ning startup inkubaatortidega, et tõsta linnaelanikke teadmisi ettevõtlusest, sh startupidest;

Toetame kogukonna initsiatiive ning rakendame edaspidi kaasavat eelarvet

Toetame kogukonna initsiatiive ning rakendame edaspidi kaasavat eelarvet;

Suurendame noorte töölerakendumise võimalusi kaasates koostöösse kohalikke tööandjaid.

Suurendame noorte töölerakendumise võimalusi kaasates koostöösse kohalikke tööandjaid.

Teeme koolihooned kaasaegseteks

Teeme koolihooned kaasaegseteks;

Koostöös koolidega kaasame uusi programme koolide muutmiseks kiusamisest vabaks

Koostöös koolidega kaasame uusi programme koolide muutmiseks kiusamisest vabaks;

Teeme eesti keele õppe lisavõimalusi kättesaadavamaks linna elanikele

Teeme eesti keele õppe lisavõimalusi kättesaadavamaks linna elanikele;

Toetame olemasolevat koolisüsteemi ning koostöös koolidega töötame välja plaani kuidas toetada koole lahendada probleemi tööjõupuudusega

Toetame olemasolevat koolisüsteemi ning koostöös koolidega töötame välja plaani kuidas toetada koole lahendada probleemi tööjõupuudusega (sealhulgas tugispetsialistid: psühholoogid, sotsiaalpedagoogid jne.);

Toetame karjääriplaneerimise koolides

Toetame karjääriplaneerimise koolides, et aidata noori tulevase ameti valimisel (sh kaasates koostöösse kohalikke tööandjaid);

Teeme koostöös koolidega koolikeskkonna sõbralikumaks ja ligipääsetavaks erivajadustega lastele

Teeme koostöös koolidega koolikeskkonna sõbralikumaks ja ligipääsetavaks erivajadustega lastele;

Toetame linna kultuurielu arengut ning mitmekesisust

Toetame linna kultuurielu arengut ning mitmekesisust;

Toetame linna traditsioonide kujundamist ning aitame traditsioonilistel üritustel kasvada

Toetame linna traditsioonide kujundamist ning aitame traditsioonilistel üritustel kasvada;

Loome temaatiliste õpioskuste ringid täiskasvanutele, näiteks, digioskuste arendamiseks.

Loome temaatiliste õpioskuste ringid täiskasvanutele, näiteks, digioskuste arendamiseks.

Muudame Sillamäe linna energiatõhusaks

Muudame Sillamäe linna energiatõhusaks. Toetame kortermajade energiasäästliku ja riikliku toetusega terviklahenduste elluviimist;

Toetame KÜ territooriumite korda tegemist ning loome selleks vastava rahalise toetuse

Toetame KÜ territooriumite korda tegemist ning loome selleks vastava rahalise toetuse;

Peame läbirääkimisi kasutamata ja mahajäetud territooriumite

Peame läbirääkimisi kasutamata ja mahajäetud territooriumite, samuti hoonte omanikega, otsime koostöös nendega lahendusi ja koostame plaani;

Loome munitsipaalpolitsei, et tõhustada korrashoiu kontrolli kodulinnas ja vähendada menetluste aega

Loome munitsipaalpolitsei, et tõhustada korrashoiu kontrolli kodulinnas ja vähendada menetluste aega;

Teeme korda merekalda, kasesalu ning kohandame inimeste vajadustele.

Teeme korda merekalda, kasesalu ning kohandame inimeste vajadustele. Samuti hoiame neid puhtana;

Algatame Sillamäe eraelamurajooni detailplaneeringu

Algatame Sillamäe eraelamurajooni detailplaneeringu;

Panustame turvalisuse tagamisse, näiteks ülekäiguradade lisavalgustusega paigaldamist üle linna

Panustame turvalisuse tagamisse, näiteks ülekäiguradade lisavalgustusega paigaldamist üle linna;

Tegeleme kõnniteede, ülekäiguradade, trepide ohutumaks muutmisega. Linnas peab olema turvaline ja mugav liikuda kõigil

Tegeleme kõnniteede, ülekäiguradade, trepide ohutumaks muutmisega. Linnas peab olema turvaline ja mugav liikuda kõigil - lastel, vanemaealistel, jalgratturitel, tõukerattadel, lapsevankriga vanematel ja ka liikumispuudega inimestel;

Paigaldame linnas konteinerid biojäätmetele ning ehitame koerte jaoks jalutusväljaku

Teeme linnakeskkonna lemmikloomadele sõbralikumaks: paigaldame linnas konteinerid biojäätmetele ning ehitame koerte jaoks jalutusväljaku;

Aitame kaasa parkimiskohtadega probleemide lahendamisele linnaterritoorimul, sealhulgas KÜtele

Aitame kaasa parkimiskohtadega probleemide lahendamisele linnaterritoorimul, sealhulgas KÜtele. Pöörame tähelepanu lisaparkimiskohtade loomisele linnaterritooriumil ning nende kasutamise mugavusele erivajadustega inimestele;

Lahendame prügi ebaseadusliku ladustamisega seotud probleemid ning paigaldame rohkem konteinereid erinevates linnaosades

Prügiolukorra lahendamine linnas, sealhulgas lahendame prügi ebaseadusliku ladustamisega seotud probleemid ning paigaldame rohkem konteinereid erinevates linnaosades;

Ehitame uued spordiväljakud, näiteks, tenniseväljak ja multifunktsionaalne väljak Gümnaasiumi juures

Ehitame uued spordiväljakud, näiteks, tenniseväljak ja multifunktsionaalne väljak Gümnaasiumi juures;

Kaasame linnavalitsemisesse noori spetsialiste

Kaasame linnavalitsemisesse noori spetsialiste;

Ehitame randa rannahoone

Ehitame randa rannahoone;

Toetame linna ajaloolise elamurajooni taastamist

Toetame linna ajaloolise elamurajooni taastamist

Teeme linnaasutusi erivajadustega inimetele ligipääsetavateks, sealhulgas linnavalitsuse hoone, haridusasutused

Teeme linnaasutusi erivajadustega inimetele ligipääsetavateks, sealhulgas linnavalitsuse hoone, haridusasutused;

Loome seenioride jaoks aktiivsuskonto

Loome seenioride jaoks aktiivsuskonto nende aktiivsete tegevuste toetamiseks ning eraldame selleks vastavad toetused;

Seisame lastetoetuste suurendamise eest

Seisame lastetoetuste suurendamise eest;

Toetame tugigruppide loomist erivajatustega laste vanematele, kaasates koostöösse pädevaid asutusi, spetsialiste jne

Toetame tugigruppide loomist erivajatustega laste vanematele, kaasates koostöösse pädevaid asutusi, spetsialiste jne;

Teeme korda munitsipaaleluasemed

Teeme korda munitsipaaleluasemed;

Toetame sotsiaalteenuste aredamist, kättesaadavust ning mitmekülgsust linnas

Toetame sotsiaalteenuste aredamist, kättesaadavust ning mitmekülgsust linnas;

Teeme nõustamisteenused linna elanikele kättesaadavaks (võla- ja psühholoogiline nõustamine)

Teeme nõustamisteenused linna elanikele kättesaadavaks (võla- ja psühholoogiline nõustamine);

Teeme tihedat koostööd korteriühistutega ning loome tugeva koostöövõrgustiku kohalike asutustega

Teeme tihedat koostööd korteriühistutega ning loome tugeva koostöövõrgustiku kohalike asutustega;

Loome erakorralise meditsiini andmise võimaluse linnas

Loome erakorralise meditsiini andmise võimaluse linnas;

Seisame sotsiaalvaldkonna munitsipaalasutuste töötajate palgatõusu eest

Seisame sotsiaalvaldkonna munitsipaalasutuste töötajate palgatõusu eest;

Arendame kriisinõustamise teenuseid vägivallaohvritele

Arendame kriisinõustamise teenuseid vägivallaohvritele.

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!

Täname meie partnereid

Bcme Logo En сomTechsoup Global Network Logo 400x95 (1)Hm Logo Alternative Color ComLogo Google.org Support Fullcolor Rgb Stacked
heartcrossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram