Tulevikupädevuste arendamine kutsekoolides

Staatus:

Lubatud
|
|
Muuda

Lubadus

Aine- ja erialaoskuste kõrval pöörame senisest rohkem tähelepanu üld- ja tulevikupädevuste arendamisele. Oluline on õppe personaliseerimine, mitmekesistamine, finantskirjaoskuse suurendamine ja õppetegevuse digilahendustega toetamine.

Eeldatav tulemus


Ole esimene, kes seda infot täiendab!

Lisa andmeid

Sihtrühm

ameti- ja rakenduskoolide tudengid

Tulemus

Ole esimene, kes seda infot täiendab!

Lisa andmeid

Arutelu

0 arvamust
Inline Feedbacks
View all comments

Vastutavad isikud

Eelarve (EUR)

Lubaduse andmise kuupäev

25.01.2021

Täitmise tähtaeg

05.03.2023, 00:00

Lisatud

Sõna ja Tegu, 01.02.2021 23:59

Viimane muudatus

, 1.02.2021, 23:59
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram