Eestikeelne keskkool

Staatus:

Lubatud
|
|
Muuda

Mida lubati?

Käivitame eestikeelse hariduse tegevuskava, et anda kõigile võrdne võimalus osaleda ühiskonna- ja tööelus ning jätkata õpinguid järgmisel haridustasemel. Eraldame lasteaedadele ja koolidele vajaliku rahastuse, mis võimaldab korraldada õppeprotsessi eesti keeles, tagades kvaliteetse hariduse. Toome haridusasutustesse vastava kvalifikatsiooniga lisaõpetajaid.

Mida tehti?


Ole esimene, kes seda infot täiendab!

Lisa andmeid

Sihtrühm

Vene keeleõppega laseaedade ja koolide õpetajad ja õpilased

Lõpptulemus

Ole esimene, kes seda infot täiendab!

Lisa andmeid

Arutelu

0 arvamust
Inline Feedbacks
View all comments

Kes vastutab?

Millised asutused vastutavad?

Eelarve (EUR)

Lubaduse andmise kuupäev

25.01.2021

Täitmise tähtaeg

05.03.2023

Lisatud

Sõna ja Tegu, 02.02.2021 00:04

Viimane muudatus

, 2.02.2021, 00:04
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram