Valitsus loob antisemitismiga võitlemise töörühma

Staatus:

Lubatud
|
|
Muuda

Mida lubati?

Valitsus kiitis oma 29. aprilli nõupidamisel heaks antisemitismivastaste meetmete kontseptsiooni, mille kohaselt moodustatakse antisemitismiga võitlemise töörühm.

Kontseptsioonis tõdetakse, et kuna juudi kogukonna turvalisust toetavad meetmed jäävad erinevatesse valdkondadesse ning puudutavad eri ministeeriume ja nende allasutusi, siis tuleb sellesse kaasata siseministeerium, haridus- ja teadusministeerium (HTM), kultuuriministeerium, välisministeerium, justiitsministeerium.

Ministeeriumid ja ametid peavad kontseptsiooni kohaselt looma antisemitismiga võitlemiseks ühise infovälja ning kaasama sellesse ka juudi kogukonna.

Antisemitismi vastse kontseptsiooni kohaselt võib antisemitismi esineda erinevates poliitilistes ja religioossetes ideoloogiates ning mõnel juhul võib see väljenduda diskrimineerimises või avalikus sõnalises rünnakus, teisalt ka füüsilistes rünnakutes juudi kogukonna ja selle liikmete ning kogukonnaga seotud objektide vastu.

Mida tehti?


Ole esimene, kes seda infot täiendab!

Lisa andmeid

Sihtrühm

Ole esimene, kes seda infot täiendab!

Lisa andmeid

Lõpptulemus

Ole esimene, kes seda infot täiendab!

Lisa andmeid

Arutelu

0 arvamust
Inline Feedbacks
View all comments

Eelarve (EUR)

Lubaduse andmise kuupäev

29.04.2021

Täitmise tähtaeg

Lisatud

Pavel Fleišer, 28.05.2021 13:52

Viimane muudatus

, 28.05.2021, 13:53
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram