Vaata kõiki 2021. aasta kohalikel valimistel valitud erakondade koalitsioonilepinguid 👉
Teema

EKRE programm KOV valimistel 2021 (Viljandi linn)

Ava täisvaades
Kokku lubadust 75

Lubatud

75

Toetame suurvõistluste läbiviimist Viljandi linnas

Toetame suurvõistluste läbiviimist Viljandi linnas.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Jätkame spordiklubide ja sportlike tegevuste toetamist

Jätkame spordiklubide ja sportlike tegevuste toetamist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Aitame kaasa Viljandi linna spordirajatiste hooldamisele ja renoveerimisele

Aitame kaasa Viljandi linna spordirajatiste hooldamisele ja renoveerimisele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame välijõusaalide rajamist igasse linnaossa

Toetame välijõusaalide rajamist igasse linnaossa.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame sporti ja arendame sportimisvõimalusi

Toetame sporti ja arendame sportimisvõimalusi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame eakate ühistegevusi ja algatusi

Toetame eakate ühistegevusi ja algatusi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Teeme koostööd Viljandi linna ja Viljandimaa valdade kultuurikorraldajatega

Teeme koostööd Viljandi linna ja Viljandimaa valdade kultuurikorraldajatega.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Laiendame Kultuuriakadeemia tudengite osalemist Viljandi linna kultuurisündmustel

Laiendame Kultuuriakadeemia tudengite osalemist Viljandi linna kultuurisündmustel.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame rahvus-ja pärimuskultuuri

Toetame rahvus-ja pärimuskultuuri.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Muudame Viljandi linnaruumi roostevabaks

Muudame Viljandi linnaruumi roostevabaks! Rooste ei ole kunst.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame lemmikloomade jalutus- ja treeningväljakute rajamist

Toetame lemmikloomade jalutus- ja treeningväljakute rajamist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Leiame võimalusi parkimiskohtade loomisel kesklinna

Leiame võimalusi parkimiskohtade loomisel kesklinna.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame korteriühistuid parklate rajamisel

Toetame korteriühistuid parklate rajamisel.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Aitame kaasa parkimisprobleemi lahendamisele Viljandi linnas

Aitame kaasa parkimisprobleemi lahendamisele Viljandi linnas.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Leiame lahenduse reoveepuhastusjaama lõhnaprobleemile

Leiame lahenduse reoveepuhastusjaama lõhnaprobleemile.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Muudame Arkaadia aia linnakodanike ja lastesõbralikuks

Muudame Arkaadia aia linnakodanike ja lastesõbralikuks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame rahvaalgatusi

Toetame rahvaalgatusi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tõstame kaasava eelarve raames etteantud summa 90 000 euroni ja katame projekteerimisega seonduvad kulud

Tõstame kaasava eelarve raames etteantud summa 90 000 euroni ja katame projekteerimisega seonduvad kulud.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame parkide ja haljasalade korrastamist ning rohealade säilitamist ja laiendamist

Toetame parkide ja haljasalade korrastamist ning rohealade säilitamist ja laiendamist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame tänavavalgustuse sujuvamaks muutmist

Toetame tänavavalgustuse sujuvamaks muutmist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Vähendame valgusmüra magalapiirkondades

Vähendame valgusmüra magalapiirkondades.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Täiustame tänavavalgustuse ajakohasemaks ja toetame siiani puuduvate lõikude väljaehitamist

Täiustame tänavavalgustuse ajakohasemaks ja toetame siiani puuduvate lõikude väljaehitamist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Teostame veekvaliteedi seiret Viljandi veekogudes

Teostame veekvaliteedi seiret Viljandi veekogudes.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rekonstrueerime linna kõnniteed kõigile läbitavaks

Rekonstrueerime linna kõnniteed kõigile läbitavaks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Arendame välja jalgrattateede võrgustiku

Arendame välja jalgrattateede võrgustiku.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rekonstrueerime kõik Viljandi tänavad

Rekonstrueerime kõik Viljandi tänavad.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Teeme koostööd erinevate huvigruppidega tutvustamaks Eesti keele ja kultuuri mitmekesisusi

Teeme koostööd erinevate huvigruppidega tutvustamaks Eesti keele ja kultuuri mitmekesisusi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Eestikeelne ja meelne kasvatus lasteaedadesse ja koolidesse

Eestikeelne ja meelne kasvatus lasteaedadesse ja koolidesse

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tagame elukeskkonna, kus eestimeelsus on au sees

Tagame elukeskkonna, kus eestimeelsus on au sees.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kiirendame ja lihtsustame detailplaneeringute menetluskorda

Kiirendame ja lihtsustame detailplaneeringute menetluskorda.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame inimeste ümberõpet vastavalt tööturu vajadustele

Toetame inimeste ümberõpet vastavalt tööturu vajadustele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Reklaamime Viljandit, kui ettevõtjasõbraliku linnana

Reklaamime Viljandit, kui ettevõtjasõbraliku linnana.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Soodustame elamuehitust ja täiendavate munitsipaalkorterite rajamist

Soodustame elamuehitust ja täiendavate munitsipaalkorterite rajamist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Aitame luua tingimused uute töökohtade tekkeks

Aitame luua tingimused uute töökohtade tekkeks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Nõustamine, sidemete loomine, turundus

Nõustamine, sidemete loomine, turundus.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame õpilasfirmade loomist

Toetame õpilasfirmade loomist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tutvustame Viljandi linnas pakutavaid aktiivse puhkuse veetmise võimalusi ja kultuuriüritusi kogu Eestis

Tutvustame Viljandi linnas pakutavaid aktiivse puhkuse veetmise võimalusi ja kultuuriüritusi kogu Eestis.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame turismiettevõtteid

Toetame turismiettevõtteid.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Nõustame vähekindlustatud linnakodanikke küttekollete hooldusel ja renoveerimisel

Nõustame vähekindlustatud linnakodanikke küttekollete hooldusel ja renoveerimisel.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Leiame võimaluse pakendite sortimiseks kogu linnaruumis

Leiame võimaluse pakendite sortimiseks kogu linnaruumis.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Parendame oluliselt jäätmekäitluse korraldust Viljandi linnas

Parendame oluliselt jäätmekäitluse korraldust Viljandi linnas.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tõhustame koostööd Politsei ja Päästeametiga

Tõhustame koostööd Politsei ja Päästeametiga.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame korrakaitseametniku ametikoha loomist Viljandi linnas

Toetame korrakaitseametniku ametikoha loomist Viljandi linnas.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame alaealiste ja täiskasvanute turvakodu loomist Viljandisse

Toetame alaealiste ja täiskasvanute turvakodu loomist Viljandisse.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tõstame omaste hooldamise toetuse riikliku miinimumpalgani

Tõstame omaste hooldamise toetuse riikliku miinimumpalgani.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame bussiterminali rajamist Viljandisse

Toetame bussiterminali rajamist Viljandisse.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Ajakohastame ühistranspordi liine ja graafikuid

Ajakohastame ühistranspordi liine ja graafikuid.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

ToetameViljandisse valveapteegi rajamist, tagamaks meditsiinilise esmaabi ööpäevaringselt

ToetameViljandisse valveapteegi rajamist, tagamaks meditsiinilise esmaabi ööpäevaringselt.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rajame invajuurdepääsu teid, et ratastooliga oleks turvaline liikuda nii linnaruumis, kui järveäärsetel aladel

Rajame invajuurdepääsu teid, et ratastooliga oleks turvaline liikuda nii linnaruumis, kui järveäärsetel aladel.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tagame avalike teenuste kättesaadavuse

Tagame avalike teenuste kättesaadavuse.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Nõuame kohaliku omavalitsuse tulubaasi suurendamist

Nõuame kohaliku omavalitsuse tulubaasi suurendamist. Kohustused ja rahastamine riigi poolt peavad olema tasakaalus.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Lähtume põhimõttest, et linn on linlaste, mitte ametnike oma

Lähtume põhimõttest, et linn on linlaste, mitte ametnike oma.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Anname linnaelanikele võimaluse tutvuda linna eelarvega, enne selle kinnitamist

Anname linnaelanikele võimaluse tutvuda linna eelarvega, enne selle kinnitamist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Avalikustame kõik toimuvad tehingud linna varaga kohalikus meedias

Avalikustame kõik toimuvad tehingud linna varaga kohalikus meedias

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Korraldame rahvaküsitlusi viljandlasi puudutavatel olulistel teemadel

Korraldame rahvaküsitlusi viljandlasi puudutavatel olulistel teemadel. Linnakodanike hääl peab jõudma juhtideni.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Muudame linnajuhtimise avatuks

Muudame linnajuhtimise avatuks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame lasteaedade territooriumil asuvate mänguväljakute avalikku kasutamist

Toetame lasteaedade territooriumil asuvate mänguväljakute avalikku kasutamist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tagame kõigile lastele võrdsemad võimalused erinevate tasuliste huviringide ja spordialadega tegelemiseks

Tagame kõigile lastele võrdsemad võimalused erinevate tasuliste huviringide ja spordialadega tegelemiseks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome võimaluse spordiväljakute avalikuks kasutamiseks

Loome võimaluse spordiväljakute avalikuks kasutamiseks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame mänguväljakute rajamist ja hooldamist kõigis linnaosades

Toetame mänguväljakute rajamist ja hooldamist kõigis linnaosades.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Seame lasteaia kohamaksu ülempiiriks 0% riiklikust alampalgamäärast ja maksuvabastuse alates teisest lapsest

Seame lasteaia kohamaksu ülempiiriks 0% riiklikust alampalgamäärast ja maksuvabastuse alates teisest lapsest.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tõstame ranitsatoetuse 800 euroni

Tõstame ranitsatoetuse 800 euroni.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tõstame lapse sünnitoetuse 1200 euroni

Tõstame lapse sünnitoetuse 1200 euroni.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Hoiame LGBT+ ja multikultipropaganda koolidest ja lasteaedadest eemal

Hoiame LGBT+ ja multikultipropaganda koolidest ja lasteaedadest eemal.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame lastele eestimeelse kasvatuse andmist

Toetame lastele eestimeelse kasvatuse andmist

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kindlustame igale lapsele ühe tasuta huviringi

Kindlustame igale lapsele ühe tasuta huviringi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Põhikooli astme klasside täituvuspiiriks 24 õpilast

Põhikooli astme klasside täituvuspiiriks 24 õpilast.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tagame jätkuva, võrdse rahastuse Viljandi linna erakoolides

Tagame jätkuva, võrdse rahastuse Viljandi linna erakoolides.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Viljandi koolides ja lasteaedades kõigile soovijatele tasuta hommikusöök

Viljandi koolides ja lasteaedades kõigile soovijatele tasuta hommikusöök.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame haridusasutustesse riigikaitseõpetuse sisseviimist põhiainena ja riigikaitselaagrite korraldamist

Toetame haridusasutustesse riigikaitseõpetuse sisseviimist põhiainena ja riigikaitselaagrite korraldamist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Säilitame Kaare kooli, et erivajadustega laste õpe ja kasvatus saaks jätkuda harjumuspäraselt

Säilitame Kaare kooli, et erivajadustega laste õpe ja kasvatus saaks jätkuda harjumuspäraselt.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Koolidesse ja lasteaedadesse kohapeal valmistatud toit

Koolidesse ja lasteaedadesse kohapeal valmistatud toit.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tagame sotsiaalpedagoogide, eripedagoogide ning psüholoogide jätkuva töö koolide alluvuses

Tagame sotsiaalpedagoogide, eripedagoogide ning psüholoogide jätkuva töö koolide alluvuses.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tagame erivajadustega laste õppe vastavalt nende vajadustele senises õpikeskkonnas

Tagame erivajadustega laste õppe vastavalt nende vajadustele senises õpikeskkonnas.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Lõpetame kahjuliku tsentraliseerimise õppe-ja lasteasutustes

Lõpetame kahjuliku tsentraliseerimise õppe-ja lasteasutustes.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!
historymenuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram