Teema

Energiakriisis 2022

Jaga:
Ava Kanbani vaades
Kokku lubadust 18
Filtreeri staatuse järgi:

Lubatud

10

Kompenseerime kodutarbijatele 20% päikesepaneelide paigalduskuludest

Keskerakonna juhtkonna ja fraktsiooni tänaõhtusel koosolekul otsustati tulla välja uue toetusmeetmete paketiga kõrgete energiahindade kompenseerimiseks nii kodutarbijatele kui ka juriidilistele isikutele. "Elektri hinnatõus on juba jõudnud toiduainete hindadesse ning hakkab õige pea peegelduma vastu tarbekaupade ja teenuste hinnasiltidelt," teatas Keskerakond Delfile. "Riigil on olemas võimalused elanikele abikäsi ulatada, seda nii lühiajaliste meetmete kui ka pikaajaliste lahenduste osas. Elekter ei saa olla luksuskaup. On vastutustundetu käed rüpes pealt vaadata, kuidas paljudel inimestel tuleb valida kommunaalkulude tasumise ja igapäevase toidukorvi vahel," lausus Riigikogu fraktsiooni esimees Jaanus Karilaid. Koosolekul oli peale fraktsiooni liikmete ka erakonna juhtaus, samuti ministrid Taavi Aas, Tanel Kiik ja Jaak Aab.

Tõstame tuuleparkide rajamise tempot

Keskerakonna juhtkonna ja fraktsiooni tänaõhtusel koosolekul otsustati tulla välja uue toetusmeetmete paketiga kõrgete energiahindade kompenseerimiseks nii kodutarbijatele kui ka juriidilistele isikutele. "Elektri hinnatõus on juba jõudnud toiduainete hindadesse ning hakkab õige pea peegelduma vastu tarbekaupade ja teenuste hinnasiltidelt," teatas Keskerakond Delfile. "Riigil on olemas võimalused elanikele abikäsi ulatada, seda nii lühiajaliste meetmete kui ka pikaajaliste lahenduste osas. Elekter ei saa olla luksuskaup. On vastutustundetu käed rüpes pealt vaadata, kuidas paljudel inimestel tuleb valida kommunaalkulude tasumise ja igapäevase toidukorvi vahel," lausus Riigikogu fraktsiooni esimees Jaanus Karilaid. Koosolekul oli peale fraktsiooni liikmete ka erakonna juhtaus, samuti ministrid Taavi Aas, Tanel Kiik ja Jaak Aab.

Oleme ära jätnud eelmise valitsuse seadustatud elektri, gaasi ja diislikütuse aktsiisitõusude

✅ Oleme ära jätnud eelmise valitsuse seadustatud elektri, gaasi ja diislikütuse aktsiisitõusude (mahus 52 miljonit eurot).

Analüüs ja ettepanekud maismaa-alade kohta, kuhu oleks võimalik looduskaitselisi ja kõrgusepiiranguid arvestades rajada tuuleenergia tootmisseadmeid

"Keskkonnakaitse seab mitmed piirangud uute tootmisvõimsuste arendamiseks, aga looduse ja tuulikute kooseksisteerimine on võimalik. Selleks andis valitsus ministeeriumidele ülesande esitada kohe käesoleva aasta esimese kvartali jooksul analüüs ja ettepanekud maismaa-alade kohta, kuhu oleks võimalik looduskaitselisi ja kõrgusepiiranguid arvestades rajada tuuleenergia tootmisseadmeid. See aitaks tuuleenergia arendajaid edasi, kui on teada ette, milliseid alasid saab projektide arendamiseks kaaluda. Loomulikult on endiselt vajalik kohaliku kogukonna nõusolek."

Täitmise tähtaeg: 31.03.2022

Kohaliku kasu elemendi rakendamine, mis suurendab huvi taastuvenergia vastu

"2. Nii nagu kogu maailm, nii maadleb ka Eesti «mitte-minu-tagahoovis» probleemiga ehk siis üldiselt on inimesed taastuvenergia suhtes positiivselt meelestatud, aga ei soovi näha tuulikuid oma kodukoha lähedal. Seetõttu oleme töötanud välja kohaliku kasu elemendi, mida sel nädalal juba valitsuskabinetis arutame. See peaks suurendama kohalike omavalitsuste ja kogukondade huvi taastuvenergia vastu ja kiirendama ka planeerimismenetlusi."

Mereala planeeringu vastuvõtmine

"3. Meretuulepargid häirivad inimesi vähem, sest need paiknevad kaugemal. Eesti vetes on tuuleenergia potentsiaal vähemalt 7 GW. Aga merel on samuti kaitsealad, julgeolekuga seonduvad piirangud, kalapüüdmiseks soodsad alad. Seetõttu on vaja võtta vastu mereala planeering, mis lahendaks küsimuse, kuhu meretuuleparke saab rajada, ja annaks ka võimaluse uute tootmisvõimsuste arenguks. Eesti mereala planeeringu kehtestamine ootab riigikogus ehitusseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse vastuvõtmist. Kui riigikogu need seadused vastu võtab, saame rajada ka merre uusi tuuleparke."

Energiasalvestuse analüüs

"4. Energiasalvestus on rohepöörde jaoks võtmetähtsusega. Potentsiaal on Eestis olemas, ka tehnoloogiahinnad on langenud. Kitsaskohtade ületamiseks teeb majandusministeerium analüüsi ja tuleb oma lahendustega välja juba märtsis 2022. aastal."

Täitmise tähtaeg: 31.03.2022

Tuumaelektrijaama Eestisse rajamise analüüs

"5. Tuumaenergia on peale tuule- ja hüdroenergia järgmine kõige odavam energiaallikas. Me ei tea, kas me saame tuumaelektrijaama Eestisse rajada ja kas see on mõistlik. Sellised analüüsid on olnud pikalt ootel. Me otsustasime neid analüüse kiirendada ja tulla nendega välja juba järgmiste aastate jooksul."

Astume sammud taastuvenergia võrguga liitumiste kiiremaks menetlemiseks

"6. Probleemiks on olnud see, et palju taastuvenergia võimsusi seisab võrguga liitumise taga. Otsustasime astuda sammud liitumiste kiiremaks menetlemiseks. Esiteks, kui võrguettevõtjad on tootjatest sõltumatud, ei teki kahtlust, et täiendavate tootmisvõimsuste liitmine võrku pole nende huvides, seetõttu soovime minna edasi Eesti Energia ja Elektrilevi omandilise eristamisega. Otsustasime, et taotluste menetlemise tähtaegu tuleb lühendada. Arutame ka seadusmuudatust, mille kohaselt kuni 200kW tootjate puhul on võrguettevõtjad kohustatud andma liitumise ja arvestama selle võrguarenduskohustuse sisse. See lahendaks just suurtarbijate muresid, kes on mõelnud oma tarbimise lähedale luua taastuvenergialahendusi, mis kataks nende energiavajadusi."

Läheme edasi Eesti-Soome kolmanda ühendusega ehk Estlink 3 projektiga

"7. Oleme viimastel kuudel näinud olukorda, kus Soomes või Põhjamaade piirkonnas on Nord Pooli hinnad odavamad kui Eestis. See on tingitud olukorrast, et Soome ja Eesti vahelised ühendused on koormatud ja elektrit sealt rohkem läbi ei mahu. Ülekandevõimsuste suurendamiseks läheme edasi Eesti-Soome kolmanda ühendusega ehk Estlink 3 projektiga, mis peab valmima aastaks 2030."

Täitmise tähtaeg: 01.01.2030

Tegemisel

5

Toetame Eesti perede toimetulemist Venemaa agressiooniga kaasnenud energiahindade hüppelise tõusuga

Toetame Eesti perede toimetulemist Venemaa agressiooniga kaasnenud energiahindade hüppelise tõusuga. Selleks kehtestame 1. oktoobrist – 31. märtsini ülemäärast bürokraatiat vältiva tugipaketi, mis leevendab energiakandjate hinnatõusu mõju järgmiselt: a) hüvitame elektri kodutarbijatele elektrihinnast 50 eurot megavatt-tunni kohta b) hüvitame gaasi kodutarbijatele 80 eurot ületavast gaasihinnast 80% kuni 2600 kilovatt- tunni tarbimise kohta ühes kalendrikuus c) kaugkütte kodutarbijatele hüvitatakse 80 eurot megavatt-tunni kohta ületavast hinnast 80%

Toetame vesinikutehnoloogia projekti rajamist Eestisse

"8. Vesinik on tulevikuenergeetika element. Jaanuari alguses otsustasime toetada kolme üleeuroopalise tähtsusega vesinikutehnoloogia projekti rajamist Eestisse, mis loodetavasti toovad siia nii täiendavaid investeeringuid kui ka tulevikutehnoloogiaid, mis aitavad energiakriisi lahendada."

Kompenseerime kodutarbijatele elektritarbimise 50%

Keskerakonna juhtkonna ja fraktsiooni tänaõhtusel koosolekul otsustati tulla välja uue toetusmeetmete paketiga kõrgete energiahindade kompenseerimiseks nii kodutarbijatele kui ka juriidilistele isikutele. "Elektri hinnatõus on juba jõudnud toiduainete hindadesse ning hakkab õige pea peegelduma vastu tarbekaupade ja teenuste hinnasiltidelt," teatas Keskerakond Delfile. "Riigil on olemas võimalused elanikele abikäsi ulatada, seda nii lühiajaliste meetmete kui ka pikaajaliste lahenduste osas. Elekter ei saa olla luksuskaup. On vastutustundetu käed rüpes pealt vaadata, kuidas paljudel inimestel tuleb valida kommunaalkulude tasumise ja igapäevase toidukorvi vahel," lausus Riigikogu fraktsiooni esimees Jaanus Karilaid. Koosolekul oli peale fraktsiooni liikmete ka erakonna juhtaus, samuti ministrid Taavi Aas, Tanel Kiik ja Jaak Aab.

Täitmise tähtaeg: 31.03.2022

Kompenseerime kõikidele gaasitarbijatele 50% arvest

Keskerakonna juhtkonna ja fraktsiooni tänaõhtusel koosolekul otsustati tulla välja uue toetusmeetmete paketiga kõrgete energiahindade kompenseerimiseks nii kodutarbijatele kui ka juriidilistele isikutele. "Elektri hinnatõus on juba jõudnud toiduainete hindadesse ning hakkab õige pea peegelduma vastu tarbekaupade ja teenuste hinnasiltidelt," teatas Keskerakond Delfile. "Riigil on olemas võimalused elanikele abikäsi ulatada, seda nii lühiajaliste meetmete kui ka pikaajaliste lahenduste osas. Elekter ei saa olla luksuskaup. On vastutustundetu käed rüpes pealt vaadata, kuidas paljudel inimestel tuleb valida kommunaalkulude tasumise ja igapäevase toidukorvi vahel," lausus Riigikogu fraktsiooni esimees Jaanus Karilaid. Koosolekul oli peale fraktsiooni liikmete ka erakonna juhtaus, samuti ministrid Taavi Aas, Tanel Kiik ja Jaak Aab.

Täitmise tähtaeg: 31.03.2022

Lühiajalised toetused juriidilistele isikutele elektri võrgutasu täiel määral

Keskerakonna juhtkonna ja fraktsiooni tänaõhtusel koosolekul otsustati tulla välja uue toetusmeetmete paketiga kõrgete energiahindade kompenseerimiseks nii kodutarbijatele kui ka juriidilistele isikutele. "Elektri hinnatõus on juba jõudnud toiduainete hindadesse ning hakkab õige pea peegelduma vastu tarbekaupade ja teenuste hinnasiltidelt," teatas Keskerakond Delfile. "Riigil on olemas võimalused elanikele abikäsi ulatada, seda nii lühiajaliste meetmete kui ka pikaajaliste lahenduste osas. Elekter ei saa olla luksuskaup. On vastutustundetu käed rüpes pealt vaadata, kuidas paljudel inimestel tuleb valida kommunaalkulude tasumise ja igapäevase toidukorvi vahel," lausus Riigikogu fraktsiooni esimees Jaanus Karilaid. Koosolekul oli peale fraktsiooni liikmete ka erakonna juhtaus, samuti ministrid Taavi Aas, Tanel Kiik ja Jaak Aab.

Täitmise tähtaeg: 31.03.2022

Tehtud

3

Detsembrist märtsini kompenseerime gaasi võrgutasu 100% nii kodu- kui ka äritarbijatele

"✅ Detsembrist märtsini kompenseerime gaasi võrgutasu 100% nii kodu- kui ka äritarbijatele, kogumaksumus 88 miljonit eurot."

Täitmise tähtaeg: 31.03.2022

Hüvitame kõigile Eesti kodu- ja äritarbijatele oktoobrist märtsini elektri võrgutasu 50% ulatuses

"✅ Samuti hüvitame kõigile Eesti kodu- ja äritarbijatele oktoobrist märtsini elektri võrgutasu 50% ulatuses, kogumaksumus 21 miljonit eurot."

Täitmise tähtaeg: 31.03.2022

Hüvitame leibkondadele, kus sissetulek pere ühe inimese kohta on alla mediaanpalga, septembrist märtsini 80% hinnatõusust

✅ Hüvitame leibkondadele, kus sissetulek pere ühe inimese kohta on alla mediaanpalga, septembrist märtsini 80% hinnatõusust. Selle sihitud meetme maksumus on 79 miljonit eurot ning see hõlmab erinevaid energiakulusid – elekter, gaas, kaugküte. Kindlasti peab riigihaldusminister tegema veel tööd selle nimel, et hüvitise taotlemine oleks lihtsam ja mugavam.

Täitmise tähtaeg: 31.03.2022

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!
Vali keel »
heartusershistorycrossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram