Teema

Kaja Kallase kolmanda valitsusliidu programm "Riigijuhtimine ja poliitilised küsimused" (53. EV valitsus)

Jaga:
Ava Kanbani vaades

"Reformime riigijuhtimist, et suurte muutuste ajastul saaks riik langetada kiired otsuseid ja kasutada paindlikult oma ressursse. Valitsemine peab olema nutikas ja kiirelt reageeriv, rakendama parimat teadmist ning kasutama ära kõik võimalused, mida pakub digitehnoloogia. Tõstame järelevalvet erakondade rahastamise üle ja täiendame huvikaitse reegleid. Läheme edasi mittestrateegiliste riigiäriühingute erastamisega."

Kokku lubadust 14
Filtreeri staatuse järgi:

Lubatud

14

Mittestrateegiliste riigi osalusega ettevõtete erastamine jätkub: nimekiri valmib 2023. aasta lõpuks

Jätkame mittestrateegiliste riigi osalusega ettevõtete erastamist ja koostame erastamisele minevate ettevõtete nimekirja 2023. aasta lõpuks.

Sihtasutuste konsolideerimine ja majanduslike huvide deklaratsiooni esitamine muutuvad kohustuslikuks

Vaatame üle olemasolevate sihtasutuste ülesanded ja konsolideerime, kus võimalik. Muudame sihtasutuste juhtidele kohustuslikuks majanduslike huvide deklaratsiooni esitamise.

Muudame rahastusmudelit, et turuosalised rahastavad konkurentsiameti ja TTJA järelevalvet

Muudame konkurentsiameti ja TTJA rahastamismudelit moel, et turuosalised tasuvad järelevalve finantseerimises, ning tugevdame seeläbi mõlema ameti järelevalve suutlikkust.

Tugevdame erakondade ja poliitiliste organisatsioonide järelevalvet ning loome regulatsiooni mitteerakondlikele poliitilistele ühendustele

Tugevdame erakondade ja poliitiliste organisatsioonide järelevalvet, et tagada poliitilise konkurentsi ausus ja läbipaistvus. Loome regulatsiooni mitteerakondlikele poliitilistele ühendustele.

Kriminaalkorras karistatud erakondade riigieelarveline toetus väheneb

Muudame seadust, kehtestades reegli, et kriminaalkorras karistatud erakonnal vähendatakse riigieelarvelist toetust.

Presidendi valimise seaduse täiendamine ja korralduse muutmine otsitakse poliitilise konsensusega

Täiendame presidendi valimise seadust, et võimaldada kandidaadi varasem ülesseadmine, ja otsime Riigikogus poliitilist konsensust presidendi valimiste korralduse muutmiseks.

Viime läbi Riigikogu valimisringkondade muutmise

Viime läbi Riigikogu valimisringkondade muutmise, et tagada üle-eestiline esindatus ja valimisringkondade tasakaalustatus. Võtame aluseks valimiskomisjoni ettepanekud ja teeme otsused 2023. aasta jooksul.

Ministrid lubavad leida kokkuhoiukohti ja teha reforme enne 2024. aasta riigieelarve arutamist

Kõik ministrid võtavad kohustuse leida kokkuhoiukohti ja teevad vajalike valdkondlike reformide plaani enne 2024. aasta riigieelarve arutamist.

Riigikogu ja poliitilise töökultuuri parandamine on koalitsiooni eesmärk

Koalitsioon võtab eesmärgiks Riigikogu ja üldise poliitilise töökultuuri parandamise.

Lobistide regulatsiooni täiendamine ja hea tava loomine

Täiendame lobistide regulatsiooni nii, et teada oleksid ka lobistide rahastajad. Võtame eesmärgiks luua Riigikogule lobistidega suhtlemise hea tava.

Osakonnajuhatajate lepingud muutuvad tähtajaliseks, kantslerite ja asekantslerite ametiaja pikkus kahekordistub

Kehtestame kantslerite ja asekantslerite maksimaalseks ametiaja pikkuseks kahekordse ametiaja ning muudame osakonnajuhatajate lepingud tähtajaliseks.

Otsime Riigikogu ülest poliitilist konsensust, et 16- ja 17-aastased noored saaksid osaleda Riigikogu valimistel

Otsime Riigikogu ülest poliitilist konsensust, et 16- ja 17-aastased noored saaksid osaleda Riigikogu valimistel.

Vähendame bürokraatiat ja piirame ülereguleerimist

Piirame ülereguleerimist ja vähendame bürokraatiat.

Kaotame ära riigihaldusministri ja ettevõtlus- ja IT ministri koha

Kaotame ära riigihaldusministri ja ettevõtlus- ja IT ministri koha. Korraldame ümber ministrite ja ministeeriumide tööjaotuse, et tulemuslikult juhtida rohereformiga kaasnevate eesmärkide saavutamist ja täita valitsusliidu poliitilisi eesmärke. (Täpne tööjaotus on kirjas Lisa 1)

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!
Vali keel »
heartcrossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram