Haridusministeerium koostab novembriks 2021 eestikeelsele haridusele ülemineku kava

Staatus:

Lubatud
|
|
Muuda

Mida lubati?

"Kersna lubas, et novembriks paneb töörühm kokku detailse tegevuskava koos tähtaegadega, kuidas õpetajate puuduse ja koolitustega taseme tõstmiseks edasi minna."

Mida tehti?

"Haridus- ja teadusminister Liina Kersna ütles Riigikogu ees arupärimisele vastates, et töörühma koostatava üleminekukava eesmärk on toetada muu emakeelega noorte eesti keele ja eesti keeles õppimist.

Ministri sõnul on eesti keele arengukavas kirjas eesmärk, et haridussüsteem läheb eesti õppekeelele täielikult üle 2035. aastaks, ent kui see õnnestub varem, on see ainult boonuseks.

Muukeelsete noorte hulk kasvab eesti õppekeelega koolides 800-1000 õpilase võrra aastas. Tagamaks nende hakkamasaamist eestikeelses koolis, rahastab ministeerium kahte lisatundi nädalas nendes ainetes, mida kool vajalikuks peab, korraldades neid kas rühma- või tasemetundidena."


Sihtrühm

Ole esimene, kes seda infot täiendab!

Lisa andmeid

Lõpptulemus

Ole esimene, kes seda infot täiendab!

Lisa andmeid

Arutelu

0 arvamust
Inline Feedbacks
View all comments

Kes vastutab?

Millised asutused vastutavad?

Eelarve (EUR)

Lubaduse andmise kuupäev

19.04.2021

Täitmise tähtaeg

30.11.2021

Lisatud

Pavel Fleišer, 19.04.2021 22:07

Viimane muudatus

Pavel Fleišer, 5.05.2021, 17:05
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram