Teema

EKRE programm KOV valimistel 2021 (Tartu linn)

Jaga:
Ava Kanbani vaades
Kokku lubadust 100
Filtreeri staatuse järgi:

Lubatud

100

Parandame sõiduteede olukorda ja suurendame turvalisust ristmikel

Parandame sõiduteede olukorda ja suurendame turvalisust ristmikel.

Teeme korda Sõpruse silla ja tagame seal jalakäijate turvalisuse

Teeme korda Sõpruse silla ja tagame seal jalakäijate turvalisuse.

Toetame jätkuvalt ühistute poolset parklate projekteerimist ning väljaehitamist

Lahendame koostöös eraettevõtjatega parkimiskohtade puuduse, toetame jätkuvalt ühistute poolset parklate projekteerimist ning väljaehitamist.

Kaotame tasulise parkimise haiglate juures

Kaotame tasulise parkimise haiglate juures.

Arendame Tartu jalgrattateed kasutajasõbralikuks

Arendame Tartu jalgrattateed kasutajasõbralikuks.

Rajame uusi jalgrattaparklaid

Rajame uusi jalgrattaparklaid.

Toetame jalgrattalaenutuse süsteemi

Toetame jalgrattalaenutuse süsteemi.

Rajame Ilmatsalu ja Rahinge kortermajade jaoks linna maadele parklaid

Rajame Ilmatsalu ja Rahinge kortermajade jaoks linna maadele parklaid.

Arendame uuenduslike lahendustega ühistranspordivõrku

Arendame uuenduslike lahendustega ühistranspordivõrku.

Tihendame busside sõidugraafikuid tipptundidel

Tihendame busside sõidugraafikuid tipptundidel.

Kavandame koostöös Tartuga piirnevate valdadega uusi bussiliine

Kavandame koostöös Tartuga piirnevate valdadega uusi bussiliine.

Toetame reisirongiühenduse rajamist Tartust Valga kaudu Riiga ja Valga ning Koidula kaudu Võrru

Toetame reisirongiühenduse rajamist Tartust Valga kaudu Riiga ja Valga ning Koidula kaudu Võrru.

Soodustame jõeturismi ja ajalooliste laevateede taaselustamist

Soodustame jõeturismi ja ajalooliste laevateede taaselustamist.

Hoiame ära vanade paneelasumite lagunemise ja tõenäolise muutumise slummideks

Hoiame ära vanade paneelasumite, nagu Annelinn, Ülejõe, Peetri tn algus, Raua, Aardla jt, lagunemise ja tõenäolise muutumise slummideks.

Teeme paneelmajad energiasäästlikuks, tagame selle kaudu kinnisvara väärtuse tõusu ja madalamad kommunaalmaksed

Teeme paneelmajad energiasäästlikuks, tagame selle kaudu kinnisvara väärtuse tõusu ja madalamad kommunaalmaksed.

Tugevdame linnaosade omapära väljendumist linnapildis, kehtestades vastavad arhitektuurinõuded

Tugevdame linnaosade omapära väljendumist linnapildis, kehtestades vastavad arhitektuurinõuded.

Takistame ilmetu ja keskkonda sobimatu arhitektuuri levikut miljööväärtuslikel aladel, sh kesklinnas

Takistame ilmetu ja keskkonda sobimatu arhitektuuri levikut miljööväärtuslikel aladel, sh kesklinnas.

Teeme korda Toomemäe vaatamisväärsused

Teeme korda Toomemäe vaatamisväärsused.

Taastame Kivisilla võimalikult originaalilähedasena

Taastame Kivisilla võimalikult originaalilähedasena.

Hoiame Emajõe-äärsed pargid hooneteta ja tagame puhta hingamisruumi linnasüdames

Hoiame Emajõe-äärsed pargid hooneteta ja tagame puhta hingamisruumi linnasüdames.

Korrastame Kesklinna pargialal haljastuse ja rajame sinna paindliku sisuga puhkealad

Korrastame Kesklinna pargialal haljastuse ja rajame sinna paindliku sisuga puhkealad.

Loome üliõpilastele lisavõimalusi õppetööks ja puhkuseks vabas õhus

Loome üliõpilastele lisavõimalusi õppetööks ja puhkuseks vabas õhus.

Korrastame Emajõe-äärse jalutusala, sealhulgas promenaadi Võidu sillast Turusillani

Korrastame Emajõe-äärse jalutusala, sealhulgas promenaadi Võidu sillast Turusillani.

Tagame avaturu säilimise kesklinnas ja transpordiühenduse võimalikult avaturu lähedale

Tagame avaturu säilimise kesklinnas ja transpordiühenduse võimalikult avaturu lähedale.

Peatame kinnisvaraarendused rohealadel ja säilitame Raja pargi ja Ihaste metsa võimalikult suures ulatuses

Peatame kinnisvaraarendused rohealadel. Säilitame Raja pargi ja Ihaste metsa võimalikult suures ulatuses.

Keelame lageraie Tartu linna territooriumil

Keelame lageraie Tartu linna territooriumil.

Säilitame Ihaste luha loodusväärtusliku lindude peatuspaigana ja Anne luha kaitsealuste liikidega taimestiku kasvupaigana

Säilitame Ihaste luha loodusväärtusliku lindude peatuspaigana ja Anne luha kaitsealuste liikidega taimestiku kasvupaigana.

Rajame supelrannad Ihastesse ning Haage ja Rahinge järvede äärde

Teeme korda väliujulad. Rajame supelrannad Ihastesse ning Haage ja Rahinge järvede äärde.

Korrastame Ilmatsalu pargi

Korrastame Ilmatsalu pargi.

Tagame ratastooliga liikujatele mugava juurdepääsu kõigisse linna asutustesse

Tagame ratastooliga liikujatele mugava juurdepääsu kõigisse linna asutustesse.

Teeme kõik fooriga ülekäigurajad vaegnägijatele kuuldavaiks

Teeme kõik fooriga ülekäigurajad vaegnägijatele kuuldavaiks.

Tõhustame kontrolli loomakaitseseaduse täitmise ja kodutute loomade majutamise üle

Tõhustame kontrolli loomakaitseseaduse täitmise ja kodutute loomade majutamise üle.

Keelame kategooriliselt pagulaskeskuste ja mošeede rajamise Tartusse

Keelame kategooriliselt pagulaskeskuste ja mošeede rajamise Tartusse.

Edendame Tartu linnaruumi rangelt eestikeelsena

Edendame Tartu linnaruumi rangelt eestikeelsena.

Kaasame Tartus kui ülikoolilinnas akadeemilise kogukonna igakülgselt linnajuhtimisse

Kaasame Tartus kui ülikoolilinnas akadeemilise kogukonna igakülgselt linnajuhtimisse.

Loome Tartu rahvusvahelise kultuurimärgi

Loome Tartu rahvusvahelise kultuurimärgi.

Ehitame kultuurikeskuse rahva valitud kohta

Ehitame kultuurikeskuse rahva valitud kohta.

Toetame Euroopa Kultuuripealinn 2024 projekti kõigis selle valdkondades

Toetame Euroopa Kultuuripealinn 2024 projekti kõigis selle valdkondades. Jälgime, et kõik Kultuuripealinn 2024 tiitliga seotu oleks tartlastele vajalik ka edaspidi ja et ehitiste jm ülalpidamine ei hakkaks koormama linna eelarvet.

Toetame kutselisi teatreid

Toetame kutselisi teatreid.

Laiendame rahvusvahelisi festivale, nagu Kuldne Mask, Augustibluus ja Tartuff

Laiendame rahvusvahelisi festivale, nagu Kuldne Mask, Augustibluus ja Tartuff;

Tõstame Laululava kui ürituste korraldamise keskuse potentsiaali

Tõstame Laululava kui ürituste korraldamise keskuse potentsiaali.

Loome harrastajatele paremad tingimused, leevendame ruumipuuduse

Loome harrastajatele paremad tingimused, leevendame ruumipuuduse.

Edendame pärimuskultuuri haridusasutustes ja linnaruumis Toetame vastavaid algatusi

Edendame pärimuskultuuri haridusasutustes ja linnaruumis. Toetame vastavaid algatusi.

Toetame ja edendame Tartu tänavakunsti ning kunsti tänaval

Toetame ja edendame Tartu tänavakunsti ning kunsti tänaval.

Kinnistame linnaruumi lahenduste kaudu Tartu kui eestluse kantsi staatust

Kinnistame linnaruumi lahenduste kaudu Tartu kui eestluse kantsi staatust.

Õhutame linnaruumis nähtava kunsti kaudu iga tartlase uhkust olla tartlane

Õhutame linnaruumis nähtava kunsti kaudu iga tartlase uhkust olla tartlane.

Tõstame kooli- ja lasteaiaõpetajate palgad Eesti kõrgeimate sekka

Tõstame kooli- ja lasteaiaõpetajate palgad Eesti kõrgeimate sekka.

Pakume noorele haridusspetsialistile soodsaid elamistingimusi

Pakume noorele haridusspetsialistile soodsaid elamistingimusi.

Jätkame koolide renoveerimist ja tänapäevastamist

Jätkame koolide renoveerimist ja tänapäevastamist.

Anname teiskeelsele lapsele koha eestikeelses lasteaias ja koolis, et ta kasvaks eestikeelse kogukonna liikmeks

Anname teiskeelsele lapsele koha eestikeelses lasteaias ja koolis, et ta kasvaks eestikeelse kogukonna liikmeks.

Toetame erivajadusega lapse õppevara soetamist

Toetame erivajadusega lapse õppevara soetamist.

Suurendame erivajadusega inimeste kutseõppevõimalusi

Suurendame erivajadusega inimeste kutseõppevõimalusi.

Pakume igale õpilasele ühe tasuta huviringi ja vajaduspõhiselt tasuta koolilõuna kuni gümnaasiumi või kutsekooli lõpetamiseni

Pakume igale õpilasele ühe tasuta huviringi ja vajaduspõhiselt tasuta koolilõuna kuni gümnaasiumi või kutsekooli lõpetamiseni.

Sisustame noorte koolivaheajad sisukate tegevustega isamaalise ja kodupaika väärtustava kasvatuse vallas

Sisustame noorte koolivaheajad, eriti pikad suvevaheajad, sisukate tegevustega isamaalise ja kodupaika väärtustava kasvatuse vallas, kasvatades sellega uut põlvkonda tugeva identiteediga tartlasi ja Eesti riigi kodanikke.

Loome süsteemi, mis võimaldaks viia kokku tööd otsivad tudengid ning osalist tööaega võimaldavad tööandjad

Loome süsteemi, mis võimaldaks viia kokku tööd otsivad tudengid ning osalist tööaega võimaldavad tööandjad.

Viime senisest paremini kokku ülikooli ja kutsekooli lõpetanud ning tööandjad

Viime senisest paremini kokku ülikooli ja kutsekooli lõpetanud ning tööandjad.

Rajame tudengitele sõbralike hindadega söökla

Rajame tudengitele sõbralike hindadega söökla.

Tagame igale lapsele lasteaiakoha

Tagame igale lapsele lasteaiakoha.

Alandame iga lapse kohatasu poole võrra

Alandame iga lapse kohatasu poole võrra.

Vähendame mõlema lapse kohatasu veel 50% alates teisest lapsest

Vähendame mõlema lapse kohatasu veel 50% alates teisest lapsest.

Vabastame pered kohatasust alates kolmandast lapsest

Vabastame pered kohatasust alates kolmandast lapsest.

Koduse lapse puhul maksame perele osa lasteaia nn pearahast

Koduse lapse puhul maksame perele osa lasteaia nn pearahast.

Toetame abiellu astumist ja noori abielupaare

toetame abiellu astumist ja noori abielupaare;

Tõstame laste sünnitoetuse 1500 eurole ja kooliteed alustava lapse toetuse 800 eurole

tõstame laste sünnitoetuse 1500 eurole ja kooliteed alustava lapse toetuse 800 eurole;

Kehtestame kolme ja enama lapse peredele väiksema sissetuleku korral täiendava peretoetuse ning linnas tasuta bussisõidu

kehtestame kolme ja enama lapse peredele väiksema sissetuleku korral täiendava peretoetuse ning linnas tasuta bussisõidu;

Tagame teenustele hea juurdepääsu ja

tagame teenustele hea juurdepääsu ja

Muudame sotsiaalteenuste taotlemise süsteemi lihtsamaks

muudame sotsiaalteenuste taotlemise süsteemi lihtsamaks.

Parandame võimalusi omakseid kodus hooldada

Parandame võimalusi omakseid kodus hooldada.

Tõstame omastehooldaja toetust

Tõstame omastehooldaja toetust.

Suurendame tugispetsialistide arvu, et laps saaks kiiresti abi

Suurendame tugispetsialistide arvu, et laps saaks kiiresti abi.

Vähendame raske või sügava puudega lapse pere hoolduskoormust

Vähendame raske või sügava puudega lapse pere hoolduskoormust.

Toetame tugisüsteemi loomist, mis aitab erivajadusega inimestel tööd leida

Toetame tugisüsteemi loomist, mis aitab erivajadusega inimestel tööd leida.

Suurendame ja mitmekesistame eakate päevahoiuvõimalusi

Suurendame ja mitmekesistame eakate päevahoiuvõimalusi.

Loome uusi teenuseid, mille toel eakad saaks elada iseseisvalt oma kodus võimalikult kaua

Loome uusi teenuseid, mille toel eakad saaks elada iseseisvalt oma kodus võimalikult kaua.

Tagame üksikute eakatele sõbravalve

Tagame üksikute eakatele sõbravalve.

Leiame võimalused lühendada tasuta eriarstile pääsemise aega

Leiame võimalused lühendada tasuta eriarstile pääsemise aega.

Ennetame inimeste, eriti noorte, riskikäitumist

Ennetame inimeste, eriti noorte, riskikäitumist.

Suurendame õendushoolduse kohtade arvu

Suurendame õendushoolduse kohtade arvu.

Loome raskete haigete, sh laste, hospiitsteenuse

Loome raskete haigete, sh laste, hospiitsteenuse.

Ühtlustame baaride ja ööklubide lahtiolekuajad

Ühtlustame baaride ja ööklubide lahtiolekuajad. Eeskujulikke asutusi premeerime pikema lahtiolekuajaga.

Takistame tõhusamalt ligipääsu mahajäetud hoonetesse

Takistame tõhusamalt ligipääsu mahajäetud hoonetesse.

Vähendame hooldamata alade osakaalu

Vähendame hooldamata alade osakaalu.

Paigaldame põhiristmikele, sildadele ja mänguväljakutele turvakaamerad

Paigaldame põhiristmikele, sildadele ja mänguväljakutele turvakaamerad.

Loome jalgrattapatrullid

Loome jalgrattapatrullid.

Suurendame turvalisuse tagamiseks linnapolitsei/menetlusteenistuse volitusi või rakendame senisest rohkem turvafirmade teenuseid

Suurendame turvalisuse tagamiseks linnapolitsei/menetlusteenistuse volitusi või rakendame senisest rohkem turvafirmade teenuseid.

Nõuame Tartu vangla kinnipeetavate arvu vähendamist algses detailplaneeringus kinnitatud 500-ni

Nõuame Tartu vangla kinnipeetavate arvu vähendamist algses detailplaneeringus kinnitatud 500-ni.

Koostöös operatiivteenistustega arendame välja vabatahtlike kaasamissüsteemi

Koostöös operatiivteenistustega arendame välja vabatahtlike kaasamissüsteemi.

Toetame vabatahtlikele päästjatele nüüdisaegse hoone rajamist ja edendame nende tegevusi

Toetame vabatahtlikele päästjatele nüüdisaegse hoone rajamist ja edendame nende tegevusi.

Jälgime ja rajame päästemasinate ligipääsuvõimalusi elamutele, eriti suurtele kortermajadele

Jälgime ja rajame päästemasinate ligipääsuvõimalusi elamutele, eriti suurtele kortermajadele. Lähtume sellest põhimõttest ehituslube väljastades.

Toetame senisest mahukamalt projekti „Kodud tuleohutuks“

Toetame senisest mahukamalt projekti „Kodud tuleohutuks“.

Tõstame koos päästeametiga kortermajade gaasiohutust

Tõstame koos päästeametiga kortermajade gaasiohutust.

Rajame Emajõe äärde turvalised kaldapiirded ja taastame päästevõimalused

Rajame Emajõe äärde turvalised kaldapiirded ja taastame päästevõimalused.

Loome juurde päästepaatide veeskamisalasid

Loome juurde päästepaatide veeskamisalasid.

Arvestame kaldaümbrust hoonestades senisest rohkem päästeameti soovitusi

Arvestame kaldaümbrust hoonestades senisest rohkem päästeameti soovitusi.

Tagame ettevõtluse ausa konkurentsi ja võrdsed võimalused linna raha kasutamisel

Tagame ettevõtluse ausa konkurentsi ja võrdsed võimalused linna raha kasutamisel.

Toetame väikeettevõtlust, sh vaatame üle linnale kuuluva kinnisvara rendihinnad

Toetame väikeettevõtlust, sh vaatame üle linnale kuuluva kinnisvara rendihinnad.

Toetame Tartuga seotud hoiu-laenuühistuid ja kohalikke algatusi sõltumatute maksevahendite loomiseks

Toetame Tartuga seotud hoiu-laenuühistuid ja kohalikke algatusi sõltumatute maksevahendite loomiseks.

Soosime linna arveldamist eestimaiste pankadega

Soosime linna arveldamist eestimaiste pankadega.

Toetame Tartu ettevõtete osalemist messidel

Toetame Tartu ettevõtete osalemist messidel. Muuhulgas pakume ettevõtjatele tuge majandussidemete loomisel teiste riikidega.

Lõpetame linnavolikogu liikmete kuulumise linnaettevõtete nõukogudesse, et võidelda korruptsiooni ja ringkäenduse vastu

Lõpetame linnavolikogu liikmete kuulumise linnaettevõtete nõukogudesse, et võidelda korruptsiooni ja ringkäenduse vastu.

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!

Täname meie partnereid

Bcme Logo En сomTechsoup Global Network Logo 400x95 (1)Hm Logo Alternative Color ComLogo Google.org Support Fullcolor Rgb Stacked
heartcrossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram