Vaata kõiki 2021. aasta kohalikel valimistel valitud erakondade koalitsioonilepinguid 👉
Teema

EKRE programm KOV valimistel 2021 (Tartu linn)

Ava täisvaades
Kokku lubadust 100

Lubatud

100

Lõpetame linnavolikogu liikmete kuulumise linnaettevõtete nõukogudesse, et võidelda korruptsiooni ja ringkäenduse vastu

Lõpetame linnavolikogu liikmete kuulumise linnaettevõtete nõukogudesse, et võidelda korruptsiooni ja ringkäenduse vastu.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame Tartu ettevõtete osalemist messidel

Toetame Tartu ettevõtete osalemist messidel. Muuhulgas pakume ettevõtjatele tuge majandussidemete loomisel teiste riikidega.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Soosime linna arveldamist eestimaiste pankadega

Soosime linna arveldamist eestimaiste pankadega.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame Tartuga seotud hoiu-laenuühistuid ja kohalikke algatusi sõltumatute maksevahendite loomiseks

Toetame Tartuga seotud hoiu-laenuühistuid ja kohalikke algatusi sõltumatute maksevahendite loomiseks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame väikeettevõtlust, sh vaatame üle linnale kuuluva kinnisvara rendihinnad

Toetame väikeettevõtlust, sh vaatame üle linnale kuuluva kinnisvara rendihinnad.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tagame ettevõtluse ausa konkurentsi ja võrdsed võimalused linna raha kasutamisel

Tagame ettevõtluse ausa konkurentsi ja võrdsed võimalused linna raha kasutamisel.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Arvestame kaldaümbrust hoonestades senisest rohkem päästeameti soovitusi

Arvestame kaldaümbrust hoonestades senisest rohkem päästeameti soovitusi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome juurde päästepaatide veeskamisalasid

Loome juurde päästepaatide veeskamisalasid.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rajame Emajõe äärde turvalised kaldapiirded ja taastame päästevõimalused

Rajame Emajõe äärde turvalised kaldapiirded ja taastame päästevõimalused.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tõstame koos päästeametiga kortermajade gaasiohutust

Tõstame koos päästeametiga kortermajade gaasiohutust.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame senisest mahukamalt projekti „Kodud tuleohutuks“

Toetame senisest mahukamalt projekti „Kodud tuleohutuks“.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Jälgime ja rajame päästemasinate ligipääsuvõimalusi elamutele, eriti suurtele kortermajadele

Jälgime ja rajame päästemasinate ligipääsuvõimalusi elamutele, eriti suurtele kortermajadele. Lähtume sellest põhimõttest ehituslube väljastades.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame vabatahtlikele päästjatele nüüdisaegse hoone rajamist ja edendame nende tegevusi

Toetame vabatahtlikele päästjatele nüüdisaegse hoone rajamist ja edendame nende tegevusi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Koostöös operatiivteenistustega arendame välja vabatahtlike kaasamissüsteemi

Koostöös operatiivteenistustega arendame välja vabatahtlike kaasamissüsteemi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Nõuame Tartu vangla kinnipeetavate arvu vähendamist algses detailplaneeringus kinnitatud 500-ni

Nõuame Tartu vangla kinnipeetavate arvu vähendamist algses detailplaneeringus kinnitatud 500-ni.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Suurendame turvalisuse tagamiseks linnapolitsei/menetlusteenistuse volitusi või rakendame senisest rohkem turvafirmade teenuseid

Suurendame turvalisuse tagamiseks linnapolitsei/menetlusteenistuse volitusi või rakendame senisest rohkem turvafirmade teenuseid.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome jalgrattapatrullid

Loome jalgrattapatrullid.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Paigaldame põhiristmikele, sildadele ja mänguväljakutele turvakaamerad

Paigaldame põhiristmikele, sildadele ja mänguväljakutele turvakaamerad.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Vähendame hooldamata alade osakaalu

Vähendame hooldamata alade osakaalu.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Takistame tõhusamalt ligipääsu mahajäetud hoonetesse

Takistame tõhusamalt ligipääsu mahajäetud hoonetesse.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Ühtlustame baaride ja ööklubide lahtiolekuajad

Ühtlustame baaride ja ööklubide lahtiolekuajad. Eeskujulikke asutusi premeerime pikema lahtiolekuajaga.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome raskete haigete, sh laste, hospiitsteenuse

Loome raskete haigete, sh laste, hospiitsteenuse.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Suurendame õendushoolduse kohtade arvu

Suurendame õendushoolduse kohtade arvu.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Ennetame inimeste, eriti noorte, riskikäitumist

Ennetame inimeste, eriti noorte, riskikäitumist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Leiame võimalused lühendada tasuta eriarstile pääsemise aega

Leiame võimalused lühendada tasuta eriarstile pääsemise aega.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tagame üksikute eakatele sõbravalve

Tagame üksikute eakatele sõbravalve.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome uusi teenuseid, mille toel eakad saaks elada iseseisvalt oma kodus võimalikult kaua

Loome uusi teenuseid, mille toel eakad saaks elada iseseisvalt oma kodus võimalikult kaua.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Suurendame ja mitmekesistame eakate päevahoiuvõimalusi

Suurendame ja mitmekesistame eakate päevahoiuvõimalusi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame tugisüsteemi loomist, mis aitab erivajadusega inimestel tööd leida

Toetame tugisüsteemi loomist, mis aitab erivajadusega inimestel tööd leida.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Vähendame raske või sügava puudega lapse pere hoolduskoormust

Vähendame raske või sügava puudega lapse pere hoolduskoormust.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Suurendame tugispetsialistide arvu, et laps saaks kiiresti abi

Suurendame tugispetsialistide arvu, et laps saaks kiiresti abi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tõstame omastehooldaja toetust

Tõstame omastehooldaja toetust.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Parandame võimalusi omakseid kodus hooldada

Parandame võimalusi omakseid kodus hooldada.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Muudame sotsiaalteenuste taotlemise süsteemi lihtsamaks

muudame sotsiaalteenuste taotlemise süsteemi lihtsamaks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tagame teenustele hea juurdepääsu ja

tagame teenustele hea juurdepääsu ja

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kehtestame kolme ja enama lapse peredele väiksema sissetuleku korral täiendava peretoetuse ning linnas tasuta bussisõidu

kehtestame kolme ja enama lapse peredele väiksema sissetuleku korral täiendava peretoetuse ning linnas tasuta bussisõidu;

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tõstame laste sünnitoetuse 1500 eurole ja kooliteed alustava lapse toetuse 800 eurole

tõstame laste sünnitoetuse 1500 eurole ja kooliteed alustava lapse toetuse 800 eurole;

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame abiellu astumist ja noori abielupaare

toetame abiellu astumist ja noori abielupaare;

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Koduse lapse puhul maksame perele osa lasteaia nn pearahast

Koduse lapse puhul maksame perele osa lasteaia nn pearahast.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Vabastame pered kohatasust alates kolmandast lapsest

Vabastame pered kohatasust alates kolmandast lapsest.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Vähendame mõlema lapse kohatasu veel 50% alates teisest lapsest

Vähendame mõlema lapse kohatasu veel 50% alates teisest lapsest.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Alandame iga lapse kohatasu poole võrra

Alandame iga lapse kohatasu poole võrra.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tagame igale lapsele lasteaiakoha

Tagame igale lapsele lasteaiakoha.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rajame tudengitele sõbralike hindadega söökla

Rajame tudengitele sõbralike hindadega söökla.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Viime senisest paremini kokku ülikooli ja kutsekooli lõpetanud ning tööandjad

Viime senisest paremini kokku ülikooli ja kutsekooli lõpetanud ning tööandjad.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome süsteemi, mis võimaldaks viia kokku tööd otsivad tudengid ning osalist tööaega võimaldavad tööandjad

Loome süsteemi, mis võimaldaks viia kokku tööd otsivad tudengid ning osalist tööaega võimaldavad tööandjad.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Sisustame noorte koolivaheajad sisukate tegevustega isamaalise ja kodupaika väärtustava kasvatuse vallas

Sisustame noorte koolivaheajad, eriti pikad suvevaheajad, sisukate tegevustega isamaalise ja kodupaika väärtustava kasvatuse vallas, kasvatades sellega uut põlvkonda tugeva identiteediga tartlasi ja Eesti riigi kodanikke.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Pakume igale õpilasele ühe tasuta huviringi ja vajaduspõhiselt tasuta koolilõuna kuni gümnaasiumi või kutsekooli lõpetamiseni

Pakume igale õpilasele ühe tasuta huviringi ja vajaduspõhiselt tasuta koolilõuna kuni gümnaasiumi või kutsekooli lõpetamiseni.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Suurendame erivajadusega inimeste kutseõppevõimalusi

Suurendame erivajadusega inimeste kutseõppevõimalusi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame erivajadusega lapse õppevara soetamist

Toetame erivajadusega lapse õppevara soetamist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Anname teiskeelsele lapsele koha eestikeelses lasteaias ja koolis, et ta kasvaks eestikeelse kogukonna liikmeks

Anname teiskeelsele lapsele koha eestikeelses lasteaias ja koolis, et ta kasvaks eestikeelse kogukonna liikmeks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Jätkame koolide renoveerimist ja tänapäevastamist

Jätkame koolide renoveerimist ja tänapäevastamist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Pakume noorele haridusspetsialistile soodsaid elamistingimusi

Pakume noorele haridusspetsialistile soodsaid elamistingimusi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tõstame kooli- ja lasteaiaõpetajate palgad Eesti kõrgeimate sekka

Tõstame kooli- ja lasteaiaõpetajate palgad Eesti kõrgeimate sekka.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Õhutame linnaruumis nähtava kunsti kaudu iga tartlase uhkust olla tartlane

Õhutame linnaruumis nähtava kunsti kaudu iga tartlase uhkust olla tartlane.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kinnistame linnaruumi lahenduste kaudu Tartu kui eestluse kantsi staatust

Kinnistame linnaruumi lahenduste kaudu Tartu kui eestluse kantsi staatust.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame ja edendame Tartu tänavakunsti ning kunsti tänaval

Toetame ja edendame Tartu tänavakunsti ning kunsti tänaval.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Edendame pärimuskultuuri haridusasutustes ja linnaruumis Toetame vastavaid algatusi

Edendame pärimuskultuuri haridusasutustes ja linnaruumis. Toetame vastavaid algatusi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome harrastajatele paremad tingimused, leevendame ruumipuuduse

Loome harrastajatele paremad tingimused, leevendame ruumipuuduse.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tõstame Laululava kui ürituste korraldamise keskuse potentsiaali

Tõstame Laululava kui ürituste korraldamise keskuse potentsiaali.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Laiendame rahvusvahelisi festivale, nagu Kuldne Mask, Augustibluus ja Tartuff

Laiendame rahvusvahelisi festivale, nagu Kuldne Mask, Augustibluus ja Tartuff;

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame kutselisi teatreid

Toetame kutselisi teatreid.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame Euroopa Kultuuripealinn 2024 projekti kõigis selle valdkondades

Toetame Euroopa Kultuuripealinn 2024 projekti kõigis selle valdkondades. Jälgime, et kõik Kultuuripealinn 2024 tiitliga seotu oleks tartlastele vajalik ka edaspidi ja et ehitiste jm ülalpidamine ei hakkaks koormama linna eelarvet.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Ehitame kultuurikeskuse rahva valitud kohta

Ehitame kultuurikeskuse rahva valitud kohta.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome Tartu rahvusvahelise kultuurimärgi

Loome Tartu rahvusvahelise kultuurimärgi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kaasame Tartus kui ülikoolilinnas akadeemilise kogukonna igakülgselt linnajuhtimisse

Kaasame Tartus kui ülikoolilinnas akadeemilise kogukonna igakülgselt linnajuhtimisse.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Edendame Tartu linnaruumi rangelt eestikeelsena

Edendame Tartu linnaruumi rangelt eestikeelsena.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Keelame kategooriliselt pagulaskeskuste ja mošeede rajamise Tartusse

Keelame kategooriliselt pagulaskeskuste ja mošeede rajamise Tartusse.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tõhustame kontrolli loomakaitseseaduse täitmise ja kodutute loomade majutamise üle

Tõhustame kontrolli loomakaitseseaduse täitmise ja kodutute loomade majutamise üle.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Teeme kõik fooriga ülekäigurajad vaegnägijatele kuuldavaiks

Teeme kõik fooriga ülekäigurajad vaegnägijatele kuuldavaiks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tagame ratastooliga liikujatele mugava juurdepääsu kõigisse linna asutustesse

Tagame ratastooliga liikujatele mugava juurdepääsu kõigisse linna asutustesse.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Korrastame Ilmatsalu pargi

Korrastame Ilmatsalu pargi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rajame supelrannad Ihastesse ning Haage ja Rahinge järvede äärde

Teeme korda väliujulad. Rajame supelrannad Ihastesse ning Haage ja Rahinge järvede äärde.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Säilitame Ihaste luha loodusväärtusliku lindude peatuspaigana ja Anne luha kaitsealuste liikidega taimestiku kasvupaigana

Säilitame Ihaste luha loodusväärtusliku lindude peatuspaigana ja Anne luha kaitsealuste liikidega taimestiku kasvupaigana.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Keelame lageraie Tartu linna territooriumil

Keelame lageraie Tartu linna territooriumil.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Peatame kinnisvaraarendused rohealadel ja säilitame Raja pargi ja Ihaste metsa võimalikult suures ulatuses

Peatame kinnisvaraarendused rohealadel. Säilitame Raja pargi ja Ihaste metsa võimalikult suures ulatuses.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tagame avaturu säilimise kesklinnas ja transpordiühenduse võimalikult avaturu lähedale

Tagame avaturu säilimise kesklinnas ja transpordiühenduse võimalikult avaturu lähedale.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Korrastame Emajõe-äärse jalutusala, sealhulgas promenaadi Võidu sillast Turusillani

Korrastame Emajõe-äärse jalutusala, sealhulgas promenaadi Võidu sillast Turusillani.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome üliõpilastele lisavõimalusi õppetööks ja puhkuseks vabas õhus

Loome üliõpilastele lisavõimalusi õppetööks ja puhkuseks vabas õhus.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Korrastame Kesklinna pargialal haljastuse ja rajame sinna paindliku sisuga puhkealad

Korrastame Kesklinna pargialal haljastuse ja rajame sinna paindliku sisuga puhkealad.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Hoiame Emajõe-äärsed pargid hooneteta ja tagame puhta hingamisruumi linnasüdames

Hoiame Emajõe-äärsed pargid hooneteta ja tagame puhta hingamisruumi linnasüdames.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Taastame Kivisilla võimalikult originaalilähedasena

Taastame Kivisilla võimalikult originaalilähedasena.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Teeme korda Toomemäe vaatamisväärsused

Teeme korda Toomemäe vaatamisväärsused.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Takistame ilmetu ja keskkonda sobimatu arhitektuuri levikut miljööväärtuslikel aladel, sh kesklinnas

Takistame ilmetu ja keskkonda sobimatu arhitektuuri levikut miljööväärtuslikel aladel, sh kesklinnas.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tugevdame linnaosade omapära väljendumist linnapildis, kehtestades vastavad arhitektuurinõuded

Tugevdame linnaosade omapära väljendumist linnapildis, kehtestades vastavad arhitektuurinõuded.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Teeme paneelmajad energiasäästlikuks, tagame selle kaudu kinnisvara väärtuse tõusu ja madalamad kommunaalmaksed

Teeme paneelmajad energiasäästlikuks, tagame selle kaudu kinnisvara väärtuse tõusu ja madalamad kommunaalmaksed.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Hoiame ära vanade paneelasumite lagunemise ja tõenäolise muutumise slummideks

Hoiame ära vanade paneelasumite, nagu Annelinn, Ülejõe, Peetri tn algus, Raua, Aardla jt, lagunemise ja tõenäolise muutumise slummideks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Soodustame jõeturismi ja ajalooliste laevateede taaselustamist

Soodustame jõeturismi ja ajalooliste laevateede taaselustamist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame reisirongiühenduse rajamist Tartust Valga kaudu Riiga ja Valga ning Koidula kaudu Võrru

Toetame reisirongiühenduse rajamist Tartust Valga kaudu Riiga ja Valga ning Koidula kaudu Võrru.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kavandame koostöös Tartuga piirnevate valdadega uusi bussiliine

Kavandame koostöös Tartuga piirnevate valdadega uusi bussiliine.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tihendame busside sõidugraafikuid tipptundidel

Tihendame busside sõidugraafikuid tipptundidel.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Arendame uuenduslike lahendustega ühistranspordivõrku

Arendame uuenduslike lahendustega ühistranspordivõrku.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rajame Ilmatsalu ja Rahinge kortermajade jaoks linna maadele parklaid

Rajame Ilmatsalu ja Rahinge kortermajade jaoks linna maadele parklaid.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame jalgrattalaenutuse süsteemi

Toetame jalgrattalaenutuse süsteemi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rajame uusi jalgrattaparklaid

Rajame uusi jalgrattaparklaid.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Arendame Tartu jalgrattateed kasutajasõbralikuks

Arendame Tartu jalgrattateed kasutajasõbralikuks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kaotame tasulise parkimise haiglate juures

Kaotame tasulise parkimise haiglate juures.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame jätkuvalt ühistute poolset parklate projekteerimist ning väljaehitamist

Lahendame koostöös eraettevõtjatega parkimiskohtade puuduse, toetame jätkuvalt ühistute poolset parklate projekteerimist ning väljaehitamist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Teeme korda Sõpruse silla ja tagame seal jalakäijate turvalisuse

Teeme korda Sõpruse silla ja tagame seal jalakäijate turvalisuse.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Parandame sõiduteede olukorda ja suurendame turvalisust ristmikel

Parandame sõiduteede olukorda ja suurendame turvalisust ristmikel.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!
historymenuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram