Teema

Sotsiaaldemokraadide programm "Elavad ja arenevad piirkonnad" Riigikogu valimistel 2023

Jaga:
Ava Kanbani vaades
Kokku lubadust 34
Filtreeri staatuse järgi:

Lubatud

34

Loome maapiirkondadesse 15 000 uut tasuvat töökohta

Loome maapiirkondadesse 15 000 uut tasuvat töökohta, investeerides 500 miljonit eurot. Investeerimisplaani ja maksuerisused maal kõrgepalgaliste töökohtade loomiseks koostame koostöös omavalitsuste, ettevõtjate ja töötajate esindajatega.

Muudame nõudepõhise ühistranspordi kättesaadavaks kõikjal Eestis

Muudame nõudepõhise ühistranspordi kättesaadavaks kõikjal Eestis ning tagame, et igas alevikus ja suuremas külas on pakiautomaat.

Tagame, et igas alevikus ja suuremas külas on pakiautomaat

Muudame nõudepõhise ühistranspordi kättesaadavaks kõikjal Eestis ning tagame, et igas alevikus ja suuremas külas on pakiautomaat.

Soodustame hajusat energiatootmist maakeskkonda sobivalt

Soodustame hajusat energiatootmist maakeskkonda sobivalt, energia tootmisel arvestame kogukondade vajadusi ja toetame energiaühistute teket.

Energia tootmisel arvestame kogukondade vajadusi ja toetame energiaühistute teket

Soodustame hajusat energiatootmist maakeskkonda sobivalt, energia tootmisel arvestame kogukondade vajadusi ja toetame energiaühistute teket.

Loome väikeasulate hea avaliku ruumi ja keskväljakute investeeringuprogrammi

Loome väikeasulate hea avaliku ruumi ja keskväljakute investeeringuprogrammi.

Suurendame riigi rahastust hajaasustusprogrammile

Suurendame riigi rahastust hajaasustusprogrammile, et parandada maal elavate perede elamistingimusi.

Suurendame investeeringuid maaparandussüsteemide korrashoiuks

Suurendame investeeringuid maaparandussüsteemide korrashoiuks.

Investeerime kohalikesse teedesse

Investeerime kohalikesse teedesse, sh kruusateede mustkatte alla viimisse, ning maapiirkondade ja väikeasulate kergliiklusteede võrgustikku.

Toetame maa-asulatele ja väiksematele keskustele sobivate nutilahenduste arendamist

Toetame maa-asulatele ja väiksematele keskustele sobivate nutilahenduste arendamist nii avalikus kui ka erasektoris.

Kehtestame maakonnalinnadele lisarahastuse

Kehtestame maakonnalinnadele lisarahastuse, et täita kogu maakonna inimestele suunatud teenuskeskuse ülesandeid.

Muudame hariduse rahastamismudelit nii, et see toetaks maakoolide püsimist

Muudame hariduse rahastamismudelit nii, et see toetaks maakoolide püsimist.

Leiame lahenduse maksutulu jagamiseks inimese mitme elukoha vahel

Leiame lahenduse maksutulu jagamiseks inimese mitme elukoha vahel.

Soodustame riigi maade munitsipaliseerimist kohalikele omavalitsustele arendustegevuseks, kohaliku ettevõtluse ja elukeskkonna arenguks

Soodustame riigi maade munitsipaliseerimist kohalikele omavalitsustele arendustegevuseks, kohaliku ettevõtluse ja elukeskkonna arenguks.

Toetame kaugtööd riigiasutustes ja riigiasutuste paiknemist väljaspool suurlinnu

Toetame kaugtööd riigiasutustes ja riigiasutuste paiknemist väljaspool suurlinnu.

Tagame kodu lähedal oleva hariduse, tervishoiu ja muude eluks vajalike teenuste kättesaadavuse

Tagame kodu lähedal oleva hariduse, tervishoiu ja muude eluks vajalike teenuste kättesaadavuse. Soodustame omavalitsuste koostööd heal tasemel teenuste hoidmiseks kõigis Eesti piirkondades.

Tagame kriisiolukordades toidujulgeoleku kindlustamiseks põllumajandusettevõtetele vajaliku toetuse

Tagame kriisiolukordades toidujulgeoleku kindlustamiseks põllumajandusettevõtetele vajaliku toetuse.

Hoiame põllumajanduslikku maaressursi kasutuses ja väldime väärtusliku põllumaa täisehitamist

Hoiame põllumajanduslikku maaressursi kasutuses ja väldime väärtusliku põllumaa täisehitamist.

Toetame tugevate turismiklastrite loomist maapiirkondades

Toetame tugevate turismiklastrite loomist maapiirkondades ning loome iduettevõtete, sh elustiili- ja loomeettevõte tekkeks soodsad tingimused maal ja väikelinnades.

Loome iduettevõtete, sh elustiili- ja loomeettevõte tekkeks soodsad tingimused maal ja väikelinnades.

Toetame tugevate turismiklastrite loomist maapiirkondades ning loome iduettevõtete, sh elustiili- ja loomeettevõte tekkeks soodsad tingimused maal ja väikelinnades.

Koostame koolitoidu programmi

Koostame koolitoidu programmi, mis laiendab kohalikult toodetud toidu kättesaadavust haridusasutustes ning õpetab lastele toidu põllult lauale jõudmise teekonda.

Säilitame põllumajanduses ja kalanduses kasutatavale diiselkütusele EL-i lubatud minimaalse aktsiisimäära

Säilitame põllumajanduses ja kalanduses kasutatavale diiselkütusele EL-i lubatud minimaalse aktsiisimäära.

Lepime EL-iga kokku õiglased rohestamise nõuded Eestile

Lepime EL-iga kokku õiglased rohestamise nõuded Eestile.

Väldime põllumajandustootmisele EL-i regulatsioonidest rangemate nõuete kehtestamist

Väldime põllumajandustootmisele EL-i regulatsioonidest rangemate nõuete kehtestamist ning vähendame bürokraatiat toetuste taotlemisel ja investeeringute elluviimisel.

Vähendame bürokraatiat toetuste taotlemisel ja investeeringute elluviimisel

Väldime põllumajandustootmisele EL-i regulatsioonidest rangemate nõuete kehtestamist ning vähendame bürokraatiat toetuste taotlemisel ja investeeringute elluviimisel.

Koostöös teadlastega otsime tasakaalustatud viisi lindude poolt tekitatud põllukahjustuste vähendamiseks

Koostöös teadlastega otsime tasakaalustatud viisi lindude poolt tekitatud põllukahjustuste vähendamiseks.

Toetame kogukonnapõhise ja vabatahtliku jahinduse jätkumist

Toetame kogukonnapõhise ja vabatahtliku jahinduse jätkumist. Suurulukite asurkondade hea seisundi tagamiseks peab jahipiirkonna suurus jätkuvalt olema minimaalselt 5000 ha.

Soodustame ettevõtluslaenu ja riskikapitali kättesaadavust maapiirkondades

Soodustame ettevõtluslaenu ja riskikapitali kättesaadavust maapiirkondades.

Toetame ühistegevust põllumajanduses ja kalanduses ning soodustame teadus- ja arendustegevust maamajanduse ja ettevõtluse arendamisel

Toetame ühistegevust põllumajanduses ja kalanduses ning soodustame teadus- ja arendustegevust maamajanduse ja ettevõtluse arendamisel.

Toetame innovatiivseid lahendusi n-ö euroheina tootnud rohumaade keskkonnahoidlikuks ja tootlikuks kasutamiseks

Toetame innovatiivseid lahendusi n-ö euroheina tootnud rohumaade keskkonnahoidlikuks ja tootlikuks kasutamiseks.

Laiendame mesinikele mõeldud toetusi

Laiendame mesinikele mõeldud toetusi, et suurendada bioloogilist mitmekesisust. Sealjuures populariseerime mesindust enam ka tiheasustatud piirkondades.

Puhastame kudekraavide ja -jõgede suudmed setetest ja muudest vee- ja kalaliikumise takistustest

Puhastame kudekraavide ja -jõgede suudmed setetest ja muudest vee- ja kalaliikumise takistustest, et Eesti kalavarud kasvaksid.

Toetame väikesadamate võrgustiku ja seal pakutavate teenuste arendamist

Toetame väikesadamate võrgustiku ja seal pakutavate teenuste arendamist.

Laiendame väikesaartel maa ostueesõiguse võimalust piirinaabritele

Laiendame väikesaartel maa ostueesõiguse võimalust piirinaabritele.

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!

Täname meie partnereid

Bcme Logo En сomTechsoup Global Network Logo 400x95 (1)Hm Logo Alternative Color ComLogo Google.org Support Fullcolor Rgb Stacked
heartcrossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram