Ametkond

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Jaga:
Ava Kanbani vaades
Kokku lubadust 13
Filtreeri staatuse järgi:

Lubatud

6

Uus valitsus vaatab peale ametisse astumist ilmselt Eesti Energia omanikuootuse üle

"Rahandusminister Annely Akkermanni sõnul vaatab uus valitsus peale ametisse astumist ilmselt Eesti Energia omanikuootuse üle. Kehtiva omanikuootuse kinnitas toonane rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus mullu augustis. See Elektrilevi Eesti Energiast lahutamist ei sõnasta, kuid ettevõtte eraldamine on olnud praeguse valitsuse seisukoht. "Ma arvan, et need asjad arutatakse veel läbi ja kindlasti peale seda, kui uus valitsus on ametisse astunud," ütles Akkermann. "Olen ise kohtunud Andrus Durejkoga (Eesti Energia uus esimees) ja Elekterilevi eraldamist peab hakkama lahti harutama. Selles osas valitsuse suunis ei ole muutunud," sõnas Akkermann."

Energiasalvestuse analüüs

"4. Energiasalvestus on rohepöörde jaoks võtmetähtsusega. Potentsiaal on Eestis olemas, ka tehnoloogiahinnad on langenud. Kitsaskohtade ületamiseks teeb majandusministeerium analüüsi ja tuleb oma lahendustega välja juba märtsis 2022. aastal."

Täitmise tähtaeg: 31.03.2022

Sutt: 1. juulist alates kindlasti mobiil-ID kasutus jätkub

SK ID Solutions, mis on mobiil-ID teenuse ise välja arendanud, jättis viimasel riigihankel pakkumise esitamata. Nii lõppeb järgmise aasta 1. juulist riigil leping mobiil-ID pakkumiseks - kehtivad lepingud jätkuvad, kuid uusi sõlmida või lõppevaid pikendada enam ei saa. "1. juulist alates kindlasti mobiil-ID kasutus jätkub. Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) peab hetkel läbirääkimisi ja otsib lahendusi, kuidas sinna jõuda. See põhimõte, et riigi poolt on välja antud kaks elektroonset autentimisvahendit – ID-kaart ja mobiil-ID – ei kao kuhugi. See lahendus suveks on kindlasti olemas, aga ma usun, et see tegelikult on juba varem," ütleb Sutt. "Me ei peaks liiga palju muretsema. 1. juulist peab Eesti inimese jaoks kõik täpselt samamoodi jätkuma."

Täitmise tähtaeg: 01.06.2022

Meditsiinitöötajate palgatõus

Kaja Kallas: "Tänasel istungil kinnitasime ka haigekassa tervishoiuteenuste loetelu. Selle määruse eesmärk on parandada ravivõimaluste kättesaadavust kindlustatud inimestele. Väga oluline on ka see, et seoses tervishoiuvaldkonna erialaliitude, haiglate liidu ja kiirabi liidu vahel aprillis sõlmitud kollektiivlepinguga lähevad muutmisele ka tervishoiuteenuste piirhinnad. See võimaldab selles sektoris toimetavatele meditsiinitöötajatele kokku lepitud palgatõusu. Ja palgatõusu maksumus on 22 miljonit eurot."

IT-minister Andres Suti plaan: Eesti küberkaitsele 600 miljonit eurot aastas

Ettevõtlus- ja IT-minister Andres Suti sõnul võiks Eesti digiühiskonna kaitseks kokku leppida riigikaitsega sarnase püsiva rahastuse, mis oleks samuti 2% sisemajanduse kogutoodangust. Andres Sutt: "Ründe kaalu ja tähtsust pole põhjust alahinnata. Kui vaadata maailma küberrünnakute üldpilti, mis tehtud riigiasutuste, poliitikute ja muude vastu, siis on selge, et maailm on muutunud me ümber ebasõbralikumaks. Küberkuritegevus on tõusujoonel, mistõttu peame riigi ja erasektori tasemel küberturvalisusesse investeerima. See peab olema pidev tegevus. Kui rääkida näiteks NATO eelarve rahastamisest, siis tuleb samasugune standard püstitada ka küberkaitseks- mis number võiks täpselt olla, on kokkuleppimise koht. Kui vaadata numbreid üle ilma, siis need on triljonites. ... Oleme alustanud IT-taristu suhtes küberturvalisuse laiendamist. Riskid me ümber ei kao kuhugi. Räägime eraldi veel ka RIA-ga muutunud ohupildist, vajalikest ümberhindamistest ja prioriteetidest. Oluline on kaasa võtta see, et kahe ametkonna kiire toimetamise tulemusena võeti ründaja kinni, turvanõrkus on likvideeritud. Teadaolevalt pole ründaja arvutist fotod kaugemale jõudnud."

Tuumaenergeetika

• Jätkame diskussiooniga tuumaenergeetika kasutusvõimalustest Eestis. Otsime võimalusi riigi tuumaenergeetika kompetentsi tõstmiseks.

Täitmise tähtaeg: 05.03.2023

Tegemisel

5

IT ja kaitsetööstus on kaasatud siseturvalisuse arendusse

• Võimalusel kaasame siseturvalisuse arendamisel igakülgselt Eesti IT- ja kaitsetööstuse ettevõtteid.

Täitmise tähtaeg: 05.03.2023

Kalandus

• Toetame kodumaise kalanduse kestlikkust ning töökohtade säilitamist kalandussektoris. Loome eeldused vesiviljeluse arenduseks avamerel ja siseveekogudel.

Täitmise tähtaeg: 05.03.2023

Küberkaitse

• Tagame, et Eesti on küberkaitstud riik ja teeme selleks tihedat koostööd liitlastega.

Täitmise tähtaeg: 05.03.2023

Riigikaitsekulud on vähemalt 2% SKP-st

• Eesti riigikaitse põhineb Eesti inimeste vankumatul kaitsetahtel, ajateenistuse toel loodud reservarmeel, Kaitseliidul, iseseisva kaitsevõime arendamisel ning kindlatel liitlassuhetel NATOga. • Jätkame riigikaitse kulude täitmist praegustes kavades ettenähtud tasemel, mis on vähemalt 2% SKP-st ning millele lisanduvad liitlaste Eestis vastuvõtmisega seotud kulud ja kaitseinvesteeringute programm.

Täitmise tähtaeg: 05.03.2023

Riigile kuuluva ettevõtluse ja vara revisjon

• Viime läbi riigile kuuluva ettevõtluse ja vara revisjoni põhimõttel, et kus turg toimib, seal riik ei pea olema turuosaline. Me ei võõranda äriühinguid sektorites, kus puudub konkurents, võib tekkida oht julgeolekule või elutähtsate teenuste osutamisele.

Täitmise tähtaeg: 05.03.2023

Tehtud

2

Loome kodutarbijatele võimaluse osta alates 1. oktoobrist elektrienergiat universaalteenusena

Seame eesmärgiks võtta vastu elektrituruseaduse muudatused, millega loome kodutarbijatele võimaluse osta alates 1. oktoobrist elektrienergiat universaalteenusena. Selleks kohustame Nord Pooli Eesti piirkonnas turgu valitsevat seisundit omavat elektritootjat müüma toodetud elektrit Eesti kodu- ja väiketarbijatele ning kõigile elektri edasimüüjatele hinnaga, mille on kooskõlastanud Konkurentsiamet ning mis arvestab süsinikuheitme- ja teiste tootmiskulude ja mõistliku kasumiga. Elektriturureformi läbiviimisel lähtume järgmistest kriteeriumidest: a) Elektritureform peab olema kooskõlas Euroopa Liidu õiguse ja riigiabi reeglitega, tagama kõigile tootjatele ligipääsu tarbijatele ega tohi takistada Eesti üleminekut taastuvenergiale. b) Elektri kodu- ja väiketarbijatel säilib vastavalt kehtivale õigusele vabadus jätkata senise elektripaketi kasutamist või vahetada vastavalt kehtivatele reeglitele oma pakett universaalteenuse paketi vastu.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2022

Covid-19 tõendi saavad endale teha ka mittevaktsineeritud inimesed

"Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt (Reformierakond) ütleb, et Eesti loodud Covid-19 tõend ehk rahvakeeli vaktsiinipass tagab samad võimalused mitte ainult vaktsineerimise, vaid ka haiguse läbipõdemise ja Covid-19 negatiivse testitulemuse korral, et vältida nende inimeste diskrimineerimist, kes end vaktsineerida ei saa. Tõend loodetakse kasutusele võtta juunikuus, kui on valmis läbipõdemise ja negatiivse testitulemuse sertifikaadid." "Päris valmis Eesti lahendus veel ei ole? Mõned arendused on veel teha, mai lõpuks peaks ilmselt ka negatiivse testi ja läbipõdemise elektrooniline sertifikaat valmis olema."

Täitmise tähtaeg: 01.07.2021

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!

Täname meie partnereid

Bcme Logo En сomTechsoup Global Network Logo 400x95 (1)Hm Logo Alternative Color ComLogo Google.org Support Fullcolor Rgb Stacked
heartusershistorycrossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram