Vaata kõiki programme ja kandidaate KOV valimistel 2021 👉
Tegemisel

Pandeemia

Staatus:

Tegemisel
|
|
Muuda
Muudatuste ajalugu
Lubaduse tugevus 4 / 5

Mida lubati?

25.01.2021

• Lepime kokku koroonaviiruse pandeemiast väljumise põhimõtted ja tegevuskava

• Koroonaviiruse pandeemia nõuab meilt lähiajal jätkuvat otsustavat tegutsemist viiruse leviku tõkestamisel, vaktsineerimisel, tervishoiusüsteemi tugevdamisel, hariduselu korraldamisel, inimeste sissetulekute tagamisel ja ettevõtluse toetamisel.

• COVID-19 haiguse tõkestamisel tegutseme teadus-ja tõenduspõhiselt.

Mida tehti?

05.05.2021

Valitsuse 100 päeva kokkuvõtte:

Kiideti heaks "Ühiskonnaelu korraldamise kava koroonaviiruse leviku tingimustes".

Kiideti heaks meetmed COVID-19 kriisist väljumiseks hariduse, majanduse ja põllumajanduse valdkonnas.

Kiideti heaks 2021. aasta lisaeelarve eelnõu.

Valitsuse 9. veebruari kabinetinõupidamisel andis tervise- ja tööminister ülevaate vaktsineerimisalase teavituskampaania käivitamisest ning COVID-19 kommunikatsioonist.

Valitsus on seadnud eesmärgiks saavutada 2021. aasta sügiseks COVID-19 vaktsiinidega hõlmatus 70% täiskasvanud elanikkonnast. 20. aprillil tutvustas tervise- ja tööminister valitsuskabinetile uuendatud COVID-19 vaktsineerimise plaani, milles on täpsustatud vaktsineerimise korraldamise põhimõtted ning eesmärgid 2021. aasta aprillist kuni juuni lõpuni.

Sotsiaalministeerium koostas veebruaris käitumisjuhendi COVID-19 läbi põdenud ja COVID-19 vastu vaktsineeritud inimestele. Juhend on leitav Terviseameti kodulehel. Haridus- ja Teadusministeerium koostas haridusvaldkonnas COVID-19 põhjustatud kriisist väljumise plaani, mille esmaversiooni tutvustati valitsuskabineti 9. veebruari nõupidamisel.

Väljumisplaani raames kavandatakse ja viiakse ellu erinevaid meetmeid kriisiaegse distantsõppe tagajärjel tekkinud õpilünkade tasandamiseks ja õpetajate töökoormuse leevendamiseks. Fookuses on õppijate ja õpetajate vaimset tervist toetavad tegevused. Kriisi mõjude leevendamiseks arendatakse ka digipööret toetavaid oskuseid ning suurendatakse
rohetöökohtade oskuste pakkumist.

Valitsuse 25. veebruari kabinetinõupidamisel tutvustas maaeluminister analüüsi ja ettepanekuid Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) kriisimeetmete edasiseks rakendamiseks. Lähtuvaltarutelul otsustatust andis maaeluminister MESile suunise eraldada MESi omavahenditest 3,8 miljonit eurot põllumajandussektorile erakorralise toetuse maksmiseks. Erakorralisteks toetusteks on koos lisanduvate vahenditega kokku kavandatud 15,8 miljonit eurot.
2. märtsil allkirjastas maaeluminister põllumajandustootjatele suunatud erakorralise toetuse määruse COVID-19 puhangust tingitud olukorra leevendamiseks.

Valitsuse 4. märtsi kabinetinõupidamisel tutvustas ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister analüüsi ja ettepanekuid KredExi kriisimeetmete edasiseks rakendamiseks. Otsustati pikendada riigi 2020. aasta lisaeelarve seadusega SA KredEx meetmete rahastamiseks ette nähtud vahendite kasutamise tähtaega 2021. a lõpuni ning otsustati meetmete rahastamise eelarve üldine jaotus.

Vaimse tervise abi parema kättesaadavuse tagamiseks kutsus sotsiaalkaitseminister 10. märtsil kokku ametkondliku vaimse tervise staabi, mida nõustab ekspertidest mõttekoda.

Vaimse tervise staabi tegevuse eesmärk on korraldada kiired ja tõhusad abimeetmed COVID-19
kriisist puudutatud sihtrühmadele, korraldada ekspertide, teenuseosutajate ja vabaühenduste kaasamine ja kommunikatsioon ning organiseerida erinevate toetavate tegevuste rahastamine.
Vaimse tervise staap teeb ettepanekuid ka vaimse tervise probleemidega seotud pikaajaliste mõjude leevendamiseks. Vabariigi Valitsus eraldas 2021. aasta lisaeelarvest vaimse tervise teenustele 2,85 miljonit eurot ning kohalikele omavalitsustele tugiteenuste pakkumiseks 15 miljonit eurot. Vaimse tervise staap tegutseb 2021. aasta lõpuni.
Valitsuse 11. märtsi kabinetinõupidamisel tutvustas ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister turismisektori elavdamise tervikpaketti.

Allikas:
https://www.valitsus.ee/uudised/valitsus-tegi-kokkuvotte-100-paeva-toost

Sihtrühm

Saavutada 2021. aasta sügiseks COVID-19 vaktsiinidega hõlmatus 70% täiskasvanud elanikkonnast.

Lõpptulemus

Ole esimene, kes seda infot täiendab!

Lisa andmeid

Saada mulle e-kiri, kui see lubadus on uuendatud

Eelarve (EUR)

Lubaduse andmise kuupäev

25.01.2021

Täitmise tähtaeg

05.03.2023

Loodud

Sõna ja Tegu, 02.02.2021 00:07

Viimane muudatus

on 02.08.2021

Jaga oma arvamust!

Arutelu

NB! Kommentaarid on avaldatud kasutajate poolt. Kommentaare ei toimetata. Komentaaride sisu ei pruugi ühtida toimetuse seisukohtadega. Kui märkad sobimatut postitust, teavita sellest moderaatoreid.
0 arvamust
Inline Feedbacks
View all comments
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram